วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 189

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 189 อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


การฉลองคริสต์มาสที่วัดโนนค้อ ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021

พี่น้องที่รัก สัปดาห์แรกหลังสมโภชพระคริสตสมภพ พระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งประกอบด้วยพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญยอแซฟ ให้เราได้มอบถวายครอบครัวของเราและสมาชิกทุกคนในครอบครัวและหมู่คณะ บนพระแท่นบูชาเพื่อขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองนี้เตือนใจเราถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรสากลและการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์

พระคัมภีร์บอกให้เราทราบน้อยมากเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า มีพูดถึงเพียงระยะเริ่มแรกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เบธเลเฮม การหนีไปประเทศอียิปต์ การหายไปของพระเยซูเจ้าขณะไปนมัสการที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม บทอ่านวันนี้พูดถึงครอบครัวในฐานะของประทานจากพระเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณคืนคริสต์ฒาสที่วัดโนนค้อ ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021

          บทอ่านที่หนึ่ง
เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้พระผู้ไถ่โลกบังเกิดและเติบโตในครอบครัว หนังสือบุสิราได้ให้ภาพครอบครัวชาวยิวในพันธสัญญาเดิม บุตรต้องรักและให้ความเคารพบิดามารดา ซึ่งเตือนเราถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของการถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าประการที่สี่

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ให้ภาพของครอบครัวคริสตชน ซึ่งเป็นที่บ่มเพาะพระวาจาของพระเจ้า สันติสุข และความยินดี สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ต่อกัน พวกเขาต้องเจริญชีวิตดังคนที่รักพระเจ้า ซึ่งได้รับการเรียกให้แสดงความรัก ความดี และความอดทนต่อกัน

พระวรสาร นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการหายไปของพระเยซูเจ้า ขณะเดินทางไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเล็มตอนพระชนมายุสิบสองพรรษา สะท้อนภาพความเป็นจริงของชีวิตครอบครัว ซึ่งต้องเผชิญกับความยากลำบากในแบบคาดไม่ถึง เช่น การพลัดพรากและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

เสกรถสามล้อไฟฟ้าของคุณลุงสุบรรพ์ ผิวชัย อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันเตรียมงานคริสต์มาส และแบ่งปันของขวัญและรางวัลต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นความสุขแก่กัน

2.          เสาร์ที่ 1 มกราคม 2022 สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า วัดโนนค้อ เวลา 7.00 น. และวัดดอนม่วย เวลา 8.30 น.

3.          อาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022 ฉลองวัดพระนามเยซู โพนสวาง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.

4.          ประกาศการแต่งงาน ระหว่างนายอุดม แววมณี บุตรนายสมคิด-นางละเอียด แววมณี จากหมู่ที่ 1 ต.บะฮี อ.พรรณนานิคม กับฟีโลมินา วัชรี สุวรรณรงค์ บุตรีนายเกรียงศักดิ์-เทเรซา ทองคาย สุวรรณรงค์ จากดอนม่วย ทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงาน เสาร์ที่ 15 มกราคม 2022 เวลา 10.00 น. ประกาศครั้งที่ 2

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,199.- บาท และเงินซื้อของขวัญคริสต์มาส 1) นางสาวเยาวเรศ สมทอง 5,000.- บาท, 2) ครูจรูญ จันทร์ลือชัย 300.- บาท, 3) นางวิภารัตน์ วงศ์ษาศรี 300.- บาท, 4) นายนครไทย กงพาน 200.- บาท, 5) ผช.ศักดิ์สิทธิ์ จันทรักษ์ 200, 6) นางวัฒนา นารินรักษ์ 100.- บาท, 7) ยายคำชั้น เหลือหลาย 100.- บาท และ 8) ยายซำ มาตรักษ์ 100.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 2,615.- บาท, เงินนมัสการพระกุมาร 2,936.- บาท, เงินทานวันพระคริสตสมภพ 1,530.- บาท และเงินทำบุญสร้างวัด คุณมณี ตันติพจน์ 500,000.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

อวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ร้านไฟศาลอิเล็กโทรนิกส์ จันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2021


พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

26

07.00 น.

08.30 น.

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

27

06.45 น.

ฉลอง น.ยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

อังคาร

28

06.45 น.

ฉลอง น.ทารกผู้วิมล

 

พุธ-พฤหัส

29-30

06.45 น.

อัฐมวารพระคริสตสมภพ

 

ศุกร์

31

06.45 น.

อัฐมวารพระคริสตสมภพ และวันส่งท้ายปีเก่า

 

เสาร์

01

06.45 น.

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าและวันขึ้นปีใหม่

 

 

บรรยากาศการเตรียมงานคริสต์มาสที่วัดโนนค้อและวันดอนม่วย

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

อาทิตย์

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ปี C

1 ซมอ 1:20-22, 24-28

1 ยน 3:1-2, 21-24

ลก 2:41-52

บทนำ

นักบุญเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปา ได้เล่าเรื่องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งมิลาน ขณะไปเยี่ยมอภิบาลตามวัดพระองค์ได้พบหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพัง ทรงถามเธอว่า “สบายดีไหม” เธอตอบว่า “สบายดีตามอัตภาพและไม่ต้องทรมานเพราะความหนาว” พระองค์ตรัสกับเธอว่า “แสดงว่ามีความสุขนะสิ” หญิงชราตอบทันทีว่า “ไม่เลย” และเริ่มร้องไห้ “ลูกชายกับลูกสาวไม่เคยมาเยี่ยมเลย ฉันกำลังจะตายเพราะความโดดเดี่ยว”

เหตุการณ์วันนั้นและคำพูดของหญิงชรา “ฉันกำลังจะตายเพราะความโดดเดี่ยว” รบกวนพระทัยของนักบุญเปาโลที่ 6 เรื่อยมา พระองค์ทรงตระหนักว่า “อาหารและความอบอุ่นยังไม่เพียงพอ คนเรายังต้องการอะไรมากกว่านั้น พวกเขาต้องการการอยู่พร้อมหน้า ต้องการเวลาและต้องการความรักของเรา พวกเขาต้องการการสัมผัสอันอบอุ่นของเรา เพื่อทำให้พวกเขาแน่ใจว่าไม่ถูกทอดทิ้ง”

สัปดาห์สุดท้ายของปี พระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าประกอบด้วยพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญยอแซฟ วันฉลองนี้เตือนใจเราถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรสากล แต่ละครอบครัวได้รับการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นครอบครัว ทรงประสงค์ให้พระบุตรเกิดมาเป็นมนุษย์ในครอบครัว ในสภาพเหมือนเราทุกอย่างเว้นแต่บาป

1.        ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นการฉลองชีวิตครอบครัวของพระองค์ซึ่งดำเนินชีวิตในความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และเคารพซึ่งกันและกัน เป็นแบบอย่างของการแบ่งปันความยินดี ความรับผิดชอบ และการร่วมทุกข์ร่วมสุขในครอบครัว ซึ่งพระศาสนจักรยกย่องให้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และต้นแบบของครอบครัวทั้งหลาย การฉลองนี้มุ่งความสนใจไปที่ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัว และวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเราแต่ละคน

พระวรสารไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากนัก แต่เราเข้าใจว่า นักบุญยอแซฟเป็นคนยำเกรงพระเจ้า ปฏิบัติตามพระประสงค์โดยไม่มีเงื่อนไข มีหัวใจเปิดสู่พระเจ้า เชื่อฟังและพร้อมเผชิญความยากลำบากทุกอย่าง เพื่อปกป้องพระกุมารและพระนางมารีย์ให้ได้รับความปลอดภัย จนได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม” มีความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัว ขณะที่พระนางมารีย์คู่ชีวิตรับผิดชอบดูแลครอบครัวและมีส่วนในความยากลำบากต่าง ๆ ในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเงียบ ๆ

นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการหายไปของพระเยซูเจ้า ขณะเดินทางไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเลมตอนพระชนมายุสิบสองพรรษา สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตครอบครัวซึ่งเผชิญความยากลำบากในแบบคาดไม่ถึง เช่น การพลัดพรากและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แม้เมื่อพบพระเยซูแล้วยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัส ที่สุด พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับไปนาซาเร็ธพร้อมกับบิดามารดา ทรงอยู่กับครอบครัวต่อไปอีกสิบแปดปี แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเข้าใจความสำคัญและความจำเป็นลำดับแรกของชีวิตครอบครัว

2.        บทเรียนสำหรับเรา

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ

ประการแรก เราต้องเลียนแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟต่างทำงานหนัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะของประทานจากพระเจ้า อีกทั้ง ช่วยกันดูแลพระเยซูเจ้าให้เติบโตขึ้นในความเป็นมนุษย์และการเป็นบุตรของพระเจ้า บิดามารดาต้องเป็นครูคนแรกที่สอนบุตรให้เข้าใจและรู้จักพระเจ้า ประการสำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างดีแก่บุตรของตน

ประการที่สอง เราต้องทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดซึ่งเป็นพื้นฐานของพระศาสนจักรสากล แต่ละครอบครัวได้รับการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลสมรสเพื่ออวยพรคู่บ่าวสาวและครอบครัวของเขาให้ศักดิ์สิทธิ์ สามีภรรยาจะบรรลุความศักดิ์สิทธิ์เมื่อต่างทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ วางใจในพระเจ้า ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การอ่านพระคัมภีร์และการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

ประการที่สาม เราต้องเคารพเชื่อฟังและเลี้ยงดูบิดามารดา พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปยังนาซาเร็ธพร้อมกับพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ ทรงเคารพเชื่อฟังท่านทั้งสอง และทรงทำงานช่างไม้สานต่องานของยอแซฟเพื่อเลี้ยงครอบครัว ลูกต้องเคารพเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดา “บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน... บุตรที่ละทิ้งบิดาก็เหมือนผู้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า” (บสร 3:6, 16) เรามีหน้าที่ต่อบิดามารดา ดูแลและเลี้ยงดูท่านยามชรา มิใช่ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นโอกาสให้เราได้พิจารณาไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรา การอยู่ร่วมกันระหว่างบิดา มารดา บุตร เป็นไปตามแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เราต้องมีความรักต่อกันตามแบบของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  สามีภรรยาต้องรักและซื่อสัตย์ต่อกันต่อกันจนวันตาย ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในวันรับศีลสมรส

บิดามารดาต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รับผิดชอบต่อครอบครัวและทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์เพื่อบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ “ของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งบิดามารดาสามารถให้แก่บุตรได้คือความรักที่พวกเขามีต่อกัน” (Anon) บุตรเช่นเดียวกันต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดา ไม่ทำให้ท่านเสียใจ กตัญญูและดูแลท่านยามแก่เฒ่า ทั้งนี้เพื่อความผาสุกของสังคม ประเทศชาติและพระศาสนจักร ดังคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวดี คนดี สังคมดี”

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 123-126.

ภาพ : ถ้ำพระกุมาร, วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร; 2021-12-10

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 188

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 188 อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021 (2564)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พิธีปลงศพมัทธิว บุญจันทร์ สมจันทร์ วัดดอนม่วย จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2021

พี่น้องที่รัก บทอ่านวันนี้เตรียมเราเกี่ยวกับการฉลองพระคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง โดยเตือนเราถึงธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ผ่านทางพระนางมารีย์ ที่ตอบรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า อีกทั้งแนะนำเราให้เฉลิมฉลองพระคริสตสมภพด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ในการมอบตัวเองเป็นของขวัญและนำพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกับพระนาง

พระวรสารวันนี้ พระนางมารีย์ได้เดินทางไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธเพื่อปรนนิบัติรับใช้ โดยไม่คิดถึงความสะดวกสบายของตนเองเพราะตระหนักว่า นางเอลีซาเบธต้องการความช่วยเหลือมากกว่า พร้อมกับนำพระผู้ช่วยให้รอดไปด้วย การปรากฏตัวของพระนางมารีย์เป็นของขวัญที่มีค่ายิ่ง เราต้องให้ตัวเราเองเป็นของขวัญสำหรับผู้อื่น ด้วยการปรากฏตัวและให้เวลาของเราแก่กันและกัน เป็นต้น คนที่กำลังต้องการใครสักคน ยิ่งเรามอบตัวเองแก่ผู้อื่นมากเท่าไร เรายิ่งได้รับคืนมามากเท่านั้น

พี่น้องชาวดอนม่วยผูกแขนคุณยายประชัย จันทรักษ์ อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

       บทอ่านที่หนึ่ง
ประกาศกมีคาห์ได้ประกาศว่า บุตรแห่งมนุษย์จะบังเกิดทีเบธเลเฮม เมืองของดาวิด กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งสันติสุข และจะทรงรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาด้วยการอภัยบาปที่เราทำ พระองค์ทรงเป็นองค์ “สันติราชา” ของเรา

บทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกเราว่า พระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลกเพื่อสามารถเป็นเครื่องบูชาในความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระเจ้าอย่างครบถ้วน ทรงรับทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อใช้โทษบาปเรา เพื่อทำให้งานไถ่กู้นี้สัมฤทธิ์ผล เราต้องนอบน้อมเชื่อฟังพระคริสต์เจ้า องค์พระเจ้าของเรา

พระวรสาร พระวรสารวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ แม่พระได้มอบของขวัญที่มีค่ายิ่งแก่นางเอลีซาเบธ ด้วยการปรากฏตัวต่อหน้านางเอลีซาเบธในห้วงเวลาที่เธอกำลังต้องการใครสักคน ในการเสด็จเยี่ยมนี้แม่พระได้แสดงให้เห็นว่า พระนางคำนึงถึงความจำเป็นของญาติผู้นี้มากกว่าความสะดวกสบายของตนเอง

พี่น้องดอนม่วยและโนนค้อสนับสนุนซื้อดาวของเด็กบ้านนาบุญ อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยและโนนค้อที่ช่วยกันทำดาว ประดับไฟ และเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ

2.          การฉลองคริสต์มาส 2021 : วัดโนนค้อ ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม แห่ดาว และเสาร์ที่ 25 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ; วัดดอนม่วย จันทร์ที่ 27 ธันวาคม แห่ดาว และอังคารที่ 28 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 7.00 น.

3.          ขอบคุณพี่น้องโนนค้อที่ช่วยกันตากไม้สักทองที่เลื่อยเสร็จ และมาต้อนรับผู้แสวงบุญที่มากับแสงจันทร์ทัวร์เมื่อวานนี้

4.          ประกาศการแต่งงาน ระหว่างนายอุดม แววมณี บุตรนายสมคิด-นางละเอียด แววมณี จากหมู่ที่ 1 ต.บะฮี อ.พรรณนานิคม กับฟีโลมินา วัชรี สุวรรณรงค์ บุตรีนายเกรียงศักดิ์-เทเรซา ทองคาย สุวรรณรงค์ จากดอนม่วย ทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงาน เสาร์ที่ 15 มกราคม 2022 เวลา 10.00 น. ประกาศครั้งที่ 1

5.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,477.- บาท และเงินทำบุญสร้างซุ้มประตู 1) เงินต้นพิธีปลงศพมัทธิว บุญจันทร์ สมจันทร์ (13 ธ.ค.) 3,600.- บาท และ 2) นางอรสา มาตะรักษ์ 1,000.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 7,628.- บาท, และเงินทำบุญสร้างวัด 1) คุณทวีวัฒน์ เนืองทอง 1,000.- บาท, 2) นายพิทยา-เด็กชายเจษฎา เนืองทอง 1,000.- บาท, 3) อันนา ศิริพร สัจจวโรดม 500.- บาท และ 4) มารีอา ศิริวรรณ วงศ์นาที 1,500.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4 และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

เสกรถแบคโฮของลูกวัดโนนค้อ พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

19

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ วัดโนนค้อ

วัดดอนม่วย

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พฤหัส

20-23

06.45 น.

นพวารพระคริสตสมภพ

 

ศุกร์

24

19.00 น.

แห่ดาว วัดโนนค้อ

 

เสาร์

25

07.00 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ

 

 

พี่น้องโนนค้อต้อนรับผู้แสวงบุญแสงจันทร์ทัวร์ที่มาเยี่ยมวัด เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2021