วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 98


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 98, อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
พิธีปลงศพคุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรี ณ ศาลาปีติมหาการุญ ท่าแร่; 25 มีนาคม 2020
พี่น้องที่รัก โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบทวีคูณทุกวันและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จนศพล้นสุสาน ญาติมิตรไม่มีโอกาสได้ล่ำลา เป็นภาพสะเทือนใจมาก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงย้ำในการอวยพรกรุงโรมและโลก เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 ว่า วิกฤตไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้า แต่เป็นเวลาให้เราแยกแยะสิ่งจำเป็นในชีวิตออกจากสิ่งไม่จำเป็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
พระวรสารวันนี้ เป็นฉากเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในห้วงเวลาของความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งถึงกับร้องไห้ เมื่อทรงทราบข่าวการสูญเสีย ลาซารัส เพื่อนที่แสนดีของพระองค์ ในบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ พระเยซูเจ้าได้ฉายแสงแห่งความหวัง ทรงตรัสกับมารธาน้องสาวของลาซารัสว่าพระองค์เป็นการกลับคืนชีพและชีวิต และทรงตรัสพระวาจาเดียวกันนี้กับเรา ความตายที่เราควรหวาดกลัวมีเพียงอย่างเดียวคือการตายในบาป
 คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน นำอธิษฐานภาวนาก่อนปิดฝาโลง
บทอ่านที่หนึ่ง การถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนของชาวยิว ได้รับการพรรณนาเป็นเหมือนกับความตาย และการเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งจึงเป็นเหมือนการกลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งภาพพจน์นี้ปรากฏเป็นจริงในพระเยซูเจ้า ผ่านทางพระองค์ พระจิตของพระเจ้าได้เปิดและทำให้คนตายให้กลับมามีชีวิตใหม่
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวโรมันให้เปลี่ยนการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ให้มาเจริญชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ พระจิตของพระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระจิตของพระองค์จะทรงปลดปล่อยเราจากพันธนาการแห่งบาป นำเราให้เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อให้เราได้ร่วมส่วนในการกลับคืนชีพของพระองค์
พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความรู้สึกแบบมนุษย์ เมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พระองค์ทรงกันแสงอาลัยถึงลาซารัสเพื่อนของพระองค์ และทรงปลุกลาซารัสให้ฟื้นจากความตาย เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีอำนาจเหนือความตาย ทรงเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต
 อันนา ทองสุก เกียรติธาตรี มารดาผู้ชรา วัย 93 ปี ของคุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรี
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.          แนวปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลในห้วงเวลาไวรัสโควิด-19 ระบาด: 1) งดพิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดาและวันอาทิตย์, 2) คุณพ่อเจ้าอาวาสถวายมิสซาแบบปิด พี่น้องร่วมใจอยู่ที่บ้านและรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา, 3) พี่น้องสามารถชมและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจากการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. และวันธรรมดา เวลา 06.45 น., 4) งดงานฉลองวัด, มิสซาแต่งงาน, มิสซาหน้าศพ ส่วนมิสซาปลงศพสามารถทำที่วัดหรือศาลาที่สุสาน, 5) งดการประชุมกิจกรรมคาทอลิก บีอีซี ค่ายและการสัมมนาทุกอย่าง และ 6) เลื่อนงานฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ของพระคุณเจ้า
2.          ในช่วงภาวะวิกฤตโรคไวรัสโควิด-19 แม้ไม่สามารถมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดได้ แต่พี่น้องสามารถขอมิสซาหรือทำบุญ เพื่อบำรุงวัดและพระศาสนจักรตามกำลังความสามารถ
3.          เงินทาน อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020: วัดดอนม่วย 360.- บาท
4.          ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 7-8 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 9-10 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 1)
 พิธีฝังศพที่สุสานอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดยพระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
                                   ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
29
08.00 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ
สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์-เสาร์
30-04
06.45 น.
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 การเดินรูปสิบสี่ภาคแบบ Social Distancing ของพี่น้องชาวดอนม่วย

 


การกลับคืนชีพและชีวิต

 การกลับคืนชีพและชีวิต 
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
ปี A
อสค 37:12-14
รม 8:8-11
ยน 11:3-7, 17, 20-27, 33-45
บทนำ
มีเรื่องเล่าว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์ช บุช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี ได้เป็นตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมพิธีฝังศพของประธานาธิบดีเลโอนิค เบรซเนฟ อดีตผู้นำของสหภาพโซเวียต บุชรู้สึกทึ่งละคนแปลกใจกับการประท้วงเงียบของอดีตสุภาพสตรีหมายเลยหนึ่ง ต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต เธอยืนสงบนิ่งข้างโลงศพของสามีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่ทหารองครักษ์ปิดฝาโลง
ภริยาม่ายของอดีตประธานาธิบดีเบรซเนฟ ได้แสดงความกล้าหาญและความหวังอันยิ่งใหญ่ ด้วยการทำเครื่องหมายกางเขนที่หน้าอกของสามี อดีตผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ ที่ไม่เชื่อพระเจ้าและมองศาสนาเป็นยาเสพติด เธอได้แสดงภาษาสัญลักษณ์บอกทุกคนว่า สิ่งที่สามีเชื่อและกระทำมาตลอดชีวิตไม่ถูกต้อง เธอหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า ยังมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตที่ดีที่สุดในองค์พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์สามารถให้ความเมตตาและช่วยสามีของเธอในวันพิพากษาได้
พระวรสารวันนี้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต ใครเชื่อพระองค์ไม่มีวันตาย แต่มีชีวิตนิรันดร การปลุกลาซารัสให้ฟื้นคืนชีพเป็นสัญลักษณ์ว่า พระองค์ทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต เพื่อนำเราให้เชื่อการกลับคืนชีพและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูเจ้าผ่านทางพระจิตเจ้า ศีลล้างบาปได้นำเราสู่ชีวิตในองค์พระจิต ทำให้เราเข้มแข็งและร่วมส่วนในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
1.        การกลับคืนชีพและชีวิต
เรื่องการปลุกลาซารัสให้กลับคืนชีพ แสดงให้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผ่านทางพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต อีกทั้ง ได้แสดงให้เห็นความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อลาซารัสและมาร์ธากับมารีย์น้องสาว พระเยซูเจ้าได้ใช้โอกาสนี้ทำให้ความเชื่อของบรรดาศิษย์เข้มแข็ง เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ในอนาคตอันใกล้ สำหรับยอห์นแล้วนี่คือเครื่องหมายสำคัญที่สุดที่พิสูจน์ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระผู้ไถ่ และบุตรพระเจ้า ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร
เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานี ลาซารัสตายได้ 4 วันแล้ว มาร์ธาได้ออกไปต้อนรับ ในการสนทนากับมาร์ธานี้เอง พระเยซูเจ้าได้เปิดเผยความจริงให้เราทราบว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต” (ยน 11:25) ซึ่งเป็นหัวใจของพระวรสารวันนี้ แต่มาร์ธาเข้าใจอีกแบบหนึ่งและพระองค์ได้ขยายความว่า “ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย” (ยน 11:25-26) พระเยซูเจ้าไม่เพียงยืนยันถึงชีวิตหลังความตาย แต่ยังตรัสถึงชีวิตที่พระองค์จะทรงประทานให้ผู้เลียนแบบและเดินในหนทางของพระองค์
ที่เบธานีพระเยซูเจ้าทรงทำให้ลาซารัสกลับมีชีวิตอีกครั้ง เป็นภาพล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ผู้ให้ชีวิตแท้จริงแก่โลกที่กำลังมาถึงในวันปัสกา การกลับคืนชีพของลาซารัสเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตใหม่สำหรับเราทุกคน เมื่อเรายอมมอบตนต่อพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้ตายต่อบาปและได้รับชีวิตใหม่แห่งพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า และร่วมส่วนในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
2.        บทเรียนสำหรับเรา
พระวรสารวันนี้ ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ประการแรก จงยกแผ่นหินออก, จงออกมาเถิด มีที่มืดในชีวิตที่เราล่ามตัวเองไว้ด้วยโซ่ตรวนของความอิจฉาริษยา การนินทาว่าร้าย อคติ ความเกลียดชัง และฝังตัวเราไว้ในหลุมศพแห่งความสิ้นหวัง ความเห็นแก่ตัว ความวิตกทุกข์ร้อนและความรู้สึกผิดต่าง ๆ พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เราปลดโซ่ตรวนและออกมาจากหลุมศพที่เราสร้างขึ้น ให้พระองค์มาเยี่ยม นำแสงสว่างแห่งพระจิตเจ้าและปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระ มีชีวิตใหม่ในพระองค์ทางศีลอภัยบาป
ประการที่สอง เราต้องพร้อมเผชิญความตายทุกเวลา เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความตาย เราเห็นการฆ่าผู้อื่นด้วยการฆาตกรรม ทำแท้ง ประหารชีวิต สงคราม และการก่อการร้าย บ่อยครั้ง เราฆ่าตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย ยาเสพติด ทำงานหนัก เครียด และนิสัยไม่ดีในการกินดื่ม ทุกคนทราบดีว่า วันหนึ่งเราต้องตายนี่คือสัจธรรมที่ไม่มีใครหลีกพ้น เราต้องเตรียมพร้อมพบพระเจ้าทุกเมื่อ ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์
ประการที่สาม เราต้องหลีกหนีบาป การปลุกลาซารัสจากความตายให้มีชีวิตเป็นการชี้บอกของพระเยซูเจ้าสำหรับเราในปัจจุบัน พระองค์ทรงเรียกเราให้หลีกหนีการกระทำทุกอย่างที่นำไปสู่ความตายคือ “บาป” ชีวิตที่ปราศจากพระคริสตเจ้าคือความตาย ชีวิตนิรันดรมิใช่เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้า แต่เกิดขึ้นที่นี่และเวลานี้ การดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์คือ การลิ้มรสชีวิตนิรันดรในพระคริสตเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้
บทสรุป
พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้บอกเราให้ตระหนักว่า ประการแรก อาศัยการเจริญชีวิตความเชื่อในพระคริสตเจ้า ร่างกายของเราได้รับการยกขึ้นในวันกลับคืนชีพในวาระสุดท้าย ประการที่สอง เราถูกเรียกให้เป็นเครื่องหมายของการกลับคืนชีพจากบาป สู่สถานะพระหรรษทานผ่านทางศีลแห่งการคืนดี ซึ่งเป็นสิ่งเตือนเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้มีความเชื่อ ในความหวังว่า ผู้เชื่อพระคริสตเจ้าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจของพระบุตรและพระเจ้า ที่ทรงเป็นนายเหนือชีวิตและความตาย สามารถทำให้คนตายกลับมีชีวิตได้ นอกนั้น ยังทรงแสดงให้เราเห็นว่า แท้จริงแล้วการกลับคืนชีพและชีวิตเป็นเช่นไร ทรงต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบส่วนตัวกับพระองค์ ผู้เป็นการกลับคืนชีพและชีวิต ศิษย์พระคริสต์ต้องเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
ขวัญ ถิ่นวัลย์, เทศกาลมหาพรต 40 วันแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2561), หน้า 111-114.
ภาพ : พิธีฝังศพคุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี, สุสานอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่, สกลนคร; 2020-3-25

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชีวประวัติคุณพ่อบันลือ เกียรติธาตรี


คุณพ่อยอห์น บันลือ  เกียรติธาตรี
(Rev. Fr. JOHN BUNLU  KIATTHATHRI)
1.         กำเนิด
คุณพ่อยอห์น บันลือ  เกียรติธาตรี  เกิดเมื่อ 2 กรกฎาคม 1944 (2487) ที่บ้านทุ่งมน  ตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
คุณพ่อเป็นบุตรคนแรกของ เปโตร บัวพา เกียรติธาตรี (คำพิษงู) กับ อันนา ทองสุก เกียรติธาตรี มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน ดังนี้
1)         คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี
2)         เด็กหญิงลัดดา เกียรติธาตรี (เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก)
3)         คัทธริน บุญเลี่ยม เกียรติธาตรี
4)         โรซา ลำพัน ช่างประดิษฐ์
5)         เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
6)         ยอห์น อำพร เกียรติธาตรี
7)         มาร์ธา มนัญญา (สงวน) พุทธิกนก
8)         มารีอา นวลจันทร์ เกียรติธาตรี (เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก
9)         มารีอา ประมวล เกียรติธาตรี
บ้านเณรเล็กท่าแร่ ปี 1955-1964
2.         การศึกษา
2.1     ประถมศึกษา        โรงเรียนบ้านทุ่งมน         
2.2     มัธยมศึกษา           โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร (บ้านเณร)        
2.3     วิชาปรัชญา (Philosophy) College General, Penang MALAYSIA       1968 (2511)
2.4     วิชาเทววิทยา (Theology)   College General, Penang MALAYSIA       1971 (2514)
บ้านเณรใหญ่ปีนัง มาเลเซีย ปี 1964-1971)
3.         กระแสเรียก
3.1     บ้านเณรเล็ก          สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร             1955-1964 (2498-2507)
3.2     บ้านเณรใหญ่        College General, Penang  MALAYSIA       1964-1971 (2507-2514)
3.3     บวชเป็นพระสงฆ์  เมื่อ 19 มีนาคม 1971 (2514) ที่วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง (พร้อมกับคุณพ่ออันดรูว์ สำราญ วงศ์เสงี่ยม) โดย  พระอัครสังฆราช มีคาแอล เกี้ยน  เสมอพิทักษ์
3.4     คติพจน์  Secundum Evangelium Quatidianum (ตามพระวรสารประจำวัน)
บวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดพระคริสตราชาช้างมิ่ง 19 มีนาคม 1971
4.     หน้าที่การงาน
+     1971-1972 (2514-2515)    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง
+    1972-1973 (2515-2516)    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
+  1973-1974 (2516-2517)    เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาร์ลส์ เชียงยืน, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปากทวย และวัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม
+    1974-1978 (2517-2521)    เจ้าอาวาสวัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์, วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ นาโพธิ์น้อย และวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
+     1975-1980 (2518-2523)    เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล
+     1975-1983 (2518-2526)    ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑล
+     1978-1980 (2521-2523)    ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวท่าแร่ (ซีซีเอฟ)
+    1980-1985 (2523-2528)    เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
+     1985-1989 (2528-2532)    อธิการสามเณาลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
+     1989-1993 (2532-2536)    เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
+     1993-1998 (2536-2541)    เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ป่าหว้าน และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ
+     1993-1995  (2536-2538)   เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล
+   1997-2006 (2541-2550)   จิตตาธิการภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
+     1998-2003 (2541-2546)    เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง
+     2003-2008 (2546-2551)    เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์ และอธิการบ้านสงฆ์ชรา ซีเมออน และบ้านสงฆ์อาพาธ ลาซารัส
+     ม.ค.-มี.ค. 2007 (2550)       เข้าเงียบฟื้นฟูชีวิตที่ Cenacle Ashram, Bilaspur, CG, INDIA
+     2008-2013 (2551-2556)    เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน คำบง, วัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน และวัดดวงหทัยนิรมลของพระมารดามารีย์ หนองหลี่
+     7 ก.ค.-ก.ย. 2013 (2556)    เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง
+     2014 (2557)                        ผู้ดูแลวัดพระนามเยซู โพนสวาง
+     2014-2020 (2557-2563)    เกษียณอายุ พักประจำที่บ้านสงฆ์ชรา “ซีเมออน” และดูแลชุมชนโนนสำราญ ท่าแร่
บน: เลขาธิการสภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนา ปี 1975
ล่าง: เจ้าอาวาสวัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ปี 1977
5.         วาระสุดท้าย
คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้าและทันสมัย ชอบศึกษาและติดตามเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่อยู่เสมอ และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอภิบาล คุณพ่อเป็นคนแรกในอัครสังฆมณฑลฯ ที่เข้ารับการอบรมและศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังที่วิทยาลัยครูสกลนคร (ชื่อขณะนั้น) อีกทั้งนำคอมพิวเตอร์มาใช้ขณะเป็นอธิการสามเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร ปี 1985 (2528) ตั้งแต่เม้าท์ตัวหนึ่งราคา 8 พันบาท รวมถึงเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ
คุณพ่อเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เคยเจ็บป่วย ในฤดูหนาวหากอุณหภูมิไม่ถึง 8 องศา คุณพ่อจะไม่ใส่เสื้อกันหนาว โดยให้เหตุผลว่าไม่หนาว อากาศกำลังดี ร่างกายปรับตัวได้ กระนั้นก็ดี เมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม และมีอาการหน้ามืดขณะถวายพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่ชุมชนโนนสำราญเมื่อ 26 พฤษภาคม 2019 (2562) คุณพ่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ผลการตรวจพบว่าป่วยเป็นหลายโรค และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เมื่ออาการดีขึ้นได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านสงฆ์ชรา “ซีเมออน” อยู่ในความดูแลและพบแพทย์เป็นประจำ
เข้ารับการรักาษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 3 พฤศจิกายน 2019

กระทั่ง พุธที่ 18 มีนาคม 2020 (2563) คุณพ่อมีอาการทรุดหนัก ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครอีกครั้ง แพทย์ได้ทำการฟอกไต 2 ครั้ง แต่สภาพร่ายกายรับไม่ไหวและมีอาการติดเชื้อเมลิออยในกระแสเลือด ที่สุด คุณพ่อได้มอบคืนดวงวิญญาณแด่พระเจ้าด้วยอาการสงบ เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม 2020 (2563) เวลา 9.24 น. สิริอายุ 75 ปี 9 เดือน 22 วัน
ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี ได้รับการพักผ่อนนิรันดรกับพระเจ้า เทอญ

บน: พระสงฆ์ที่คุณพ่อส่งเข้าบ้านเณรรวม 5 องค์
ล่าง: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์โอกาสครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ ขอบคุณคุณพ่อที่ส่งเข้าบ้านเณร