วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 42


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์


ปีที่ 1  ฉบับที่ 42  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com


เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231


รา

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

สมาชิกใหม่ของวัดที่ได้รับศีลล้างบาป "แคธรีน นำพร นามวันดี" บุตรีของนายช่วงโชติ-คลาราพัชรีย์ นามวันดี วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016
พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เรียกให้เราออกจากตัวเอง สำนึกในโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ และกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองหันมาหาพระองค์ นี่คือเงื่อนไขสำคัญที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเทศกาลมหาพรต ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตเสียใหม่ ลด ละ เลิกความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ หันกลับมาหาพระเจ้าและเดินในหนทางที่ถูกต้อง

พระเจ้าคือผู้ที่ แสวงหา (ออกไปหาผลจากต้นมะเดื่อที่ปลูกไว้) รอคอย (รอคอยผลจากต้นมะเดื่อต้นนั้นสามปี) และให้โอกาส (รอคอยผลของต้นมะเดื่ออีกครั้ง) นี่คือธรรมชาติของพระเจ้า เราแต่ละคนพึงแสวงหาพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และทำตนให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์อยู่เสมอ เพื่อเราจะได้ไม่พินาศไป

 การประชุมกลุ่มวิถีชุมชนวัด (BEC) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่บ้านของนายอุดม-นางสีฟอง สิทธิโส
บทอ่านที่ 1 ในเทศกาลมหาพรตเราได้รับการเรียกให้หันกลับมาหาพระเจ้า พระยาเวห์ผู้ซึ่งเปิดเผยพระองค์แก่โมเสส ทรงเป็นพระเจ้าที่เอาใจใส่ ผู้ยืนเคียงข้างประชากรอิสราแอลและคอยยื่นพระหัตถ์ออกช่วยเหลือ พระเจ้ายังทรงเป็นผู้ปกป้องและช่วยเหลือผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลได้แสดงให้กลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินทร์ได้เห็นถึง ความไม่เชื่อพระเจ้าของประชากรอิสราแอลในอดีต แต่พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์ต่อพวกเขา เปาโลได้เตือนชาวเมืองโครินทร์และเราในปัจจุบัน มิให้ประพฤติเยี่ยงบรรพบุรุษในอดีต ด้วยการบ่นว่าและไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่ต้องสำนึกบาปและดำเนินชีวิตเพื่อความรอดของตน

บทพระวรสาร เราไม่ทราบว่าชีวิตของเราจะต้องพบกับเหตุการณ์เลวร้ายอะไรบ้าง เราจึงต้องหันมาหาพระเยซูเจ้า องค์แห่งความเมตตาที่จะช่วยเราให้ได้รับชีวิตนิรันดร เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาพิเศษแห่งการใกล้ชิดพระเจ้า ผ่านทางพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ แต่สิ่งสำคัญคือการกลับใจใช้โทษบาป

 บรรยากาศการแบ่งปันพระวาจาและพบปะสังสรรค์หลังการประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 1. ขอขอบคุณสภาอภิบาลวัด ผู้นำหมู่บ้านและชุมชนที่มาร่วมประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 มติที่ประชุม (1) ให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือบัญชีวัดเป็นเหรัญญิกตามตำแหน่ง วัดมีเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนียน 308,585.- บาท และเงินสดในบัญชีหมื่นกว่าบาท ส่วนเงินโครงการเตรียมฉลอง 30 ปีวัดคงเหลือ 73,156.25 บาท (2) ให้สร้างศาลาแปดเหลี่ยมคลุมอนุสาวรีย์, (3) ให้สร้างศาลามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ขนาด 8x15 เมตร หน้าถ้ำแม่พระ และ (4) ให้ทำเสื้อที่ระลึก
 2. วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2016 ขอเชิญร่วมฉลองวัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน, วัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง และวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
 3. วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016 มีพิธีโปรดศีลกำลังที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ขอให้เด็กคำสอนชั้น ป.6 มาเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลกำลังหลังเลิกเรียนทุกวัน ส่วนการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวันสมโภชปัสกา 27 มีนาคม 2016
 4. ประกาศศีลสมรสระหว่างนายอัฐพล รักถิ่น อายุ 21 ปี บุตรนายทองอินทร์-นางเพ็ญมาลัย รักถิ่น จากวัดของเรา กับ นางสาวกุลธิดา ฮวดพรม อายุ 19 ปี บุตรีของนายดวงทอง-นางมาลี ฮวดพรม จากบ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ทั้งคู่มีความประสงค์จะแต่งงานกันในวันที่ 12 มีนาคม 2016 ประกาศครั้งที่ 3
 5. เงินทานวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน  1,762.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 543.- บาท, รวม 2,303.- บาท
   การประชุมสมาชิกสภาอภิบาล ผู้นำหมู่บ้านและชุมชน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016
  พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
28
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
29
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
 
วันอังคาร
01
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
 
วันพุธ
02
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
 
วันพฤหัสบดี
03
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
 
วันศุกร์
04
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและเดินรูป 14 ภาค
วันเสาร์
05
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
 

 
 การเดินรูปสิบสี่ภาคทุกวันศุกร์ในเทศกาลมหาพรต ตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในบริเวณวัดวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 41


กล่องข้อความ:  สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์


ปีที่ 1  ฉบับที่ 41  วันที่ 21  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559):  http.//dondaniele.blogspot.com


เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230È086-231-3231


รา

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ปลูกมะนาวไร้เม็ดไว้กินเอง
พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อและวางใจในพระองค์ ในเทศกาลมหาพรต พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้กลับใจและเป็นเหมือนกับพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพันธกิจที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมาย เวลานี้เราได้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเทศกาลมหาพรต งานที่เราต้องทำคือใคร่ครวญและตรวจสอบจิตใจของเราและใช้โทษบาป เพื่อเตรียมตัวเราสำหรับการเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

ความคิดของเราและวิถีทางของเราไม่เหมือนอย่างพระเจ้า เรามนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรา เราไม่สามารถพึงพอใจกับความสำเร็จในอดีต เราทราบดีว่าเรากำลังเดินทางเพื่อมุ่งสู่บ้านแท้ ที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแห่งความจริงและความรัก

 จิตอาสา จากลูกๆ นักเรียนคำสอนที่ช่วยกันล้างห้องน้ำ
บทอ่านที่ 1 เรื่องราวของอับราฮัม บอกให้เราทราบว่าพระเจ้าทรงประทานโอกาสมากมายแก่ใครบางคนที่เปิดใจต่อพระวาจาของพระองค์และเอาจริงเอาจัง อับราฮัมเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าและได้กลายเป็นต้นแบบของผู้มีความเชื่อ อับราฮัมวางใจในพระวาจาของพระเจ้ามากกว่าคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของตน

บทอ่านที่ 2 นักบุญเปาโลเรียกร้องกลุ่มคริสตชนที่เมืองฟิลิปปีให้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อคริสตชน ใครที่รักพระคริสตเจ้าและต้องการมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพของพระองค์ จะต้องแบกไม้กางเขนของตน พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพเป็นความมุ่งหวังสุดยอดของเรา

บทพระวรสาร เป้าหมายของพระเยซูเจ้าในการเผยแสดงพระองค์ให้อัครสาวกที่ทรงเลือกทั้งสาม เพื่อยืนยันถึงแผนการของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงมอบบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้รับทนทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ อีกทั้ง ทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ได้รับรู้ถึงสภาวะพระเจ้าของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ละทิ้งความทะเยอทะยานฝ่ายโลก

 กองทัพมดงาน ช่วยกันขนดินลงท่อเตรียมปลูกมะนาว
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 1. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016 ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BECs) ที่บ้านของป้าสีฟอง สิทธิโส เวลา 19.30 น. (หลังมิสซาเย็น) และวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 ขอเชิญสภาอภิบาลวัด ผู้นำชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือที่วัด เวลา 19.30 น. (หลังมิสซาเย็น)
 2. วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 ขอเชิญร่วมฉลองวัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ดอนเชียงคูณ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ดงคำโพธิ์ และวัดแม่พระเมืองลูร์ด ดงมะไฟ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
 3. วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016 มีพิธีโปรดศีลกำลังที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ขอให้เด็กคำสอนชั้น ป.6 มาเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลกำลังหลังเลิกเรียนทุกวัน ขอให้ผู้ปกครองได้บอกกล่าวลูกหลานให้มาเรียนคำสอน ส่วนการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกสำหรับวัดของเราคือวันสมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016
 4. ประกาศศีลสมรสระหว่างนายอัฐพล รักถิ่น อายุ 21 ปี บุตรนายทองอินทร์-นางเพ็ญมาลัย รักถิ่น จากวัดของเรา กับ นางสาวกุลธิดา ฮวดพรม อายุ 19 ปี บุตรีของนายดวงทอง-นางมาลี ฮวดพรม จากบ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ทั้งคู่มีความประสงค์จะแต่งงานกันในวันที่ 12 มีนาคม 2016 ประกาศครั้งที่ 2
 5. เงินทานวันอาทิตย์ มิสซาเช้า จำนวน  825.- บาท, มิสซาเย็น จำนวน 778.- บาท, รวม 1,603.- บาท
   ช่วยกันคนละไม้ละมือ บ้างตักดินใส่กระป๋อง บ้างตักใส่รถเข็ญ
  พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
วันอาทิตย์
21
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์
22
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
วันอังคาร
23
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
วันพุธ
24
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
วันพฤหัสบดี
25
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 
วันศุกร์
26
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
เดินรูป 14 ภาค
วันเสาร์
27
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 

 

 ร่วมด้วยช่วยกันไม่นานก็เสร็จ รอวันเติบโตและใช้ประโยชน์