วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คำกล่าววันสุนทรภู่คำกล่าว “วันสุนทรภู่
เราเริ่มต้นกิจกรรมวันนี้ด้วยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคม ที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติด” เราทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันและเฝ้าระวัง มิให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในโรงเรียน
คุณครูต้องช่วยกันให้ความรู้และปลุกจิตสำนึก ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจถึงพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด ไม่ข้องแวะกับยาเพสติดทุกชนิดเหมือนป้ายรณรงค์ที่เราบอกใครต่อใครว่า เด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด เราสามารถ เท่ ดี ได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ประการสำคัญ เราต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ไม่ไปข้องแวะยาเสพติดทุกชนิด
นอกนั้นวันนี้ยังเป็น “วันสุนทรภู่” (พระสุนทรโวหาร) ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม ที่ได้ฝากผลงานด้านกลอนไว้มากมาย วันนี้จึงเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย ซึ่งมีความงดงามและไพเราะไม่แพ้ภาษาใดในโลก พ่อยังจำบทกลอนที่เป็นคติสอนใจของสุนทรภู่ที่เคยท่องเวลาเป็นเด็ก ซึ่งมีคุณค่าสำหรับเราในปัจจุบัน อาทิ
“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท           อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง                     อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
จาก “สุภาษิตสอนหญิง” ซึ่งเป็นคติสอนใจที่สอนให้เรารู้จักประหยัดอดอมและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างฉลาดรอบคอบ
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ        ประเสริฐสุดซ่อนใส่ไว้ในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก                            จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
จาก “เพลงยาวถวายโอวาท” ซึ่งสอนเราให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ เป็นเหมือนกับการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์             มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด                      ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ               ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา                                          รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
จากเรื่อง “พระอภัยมณี” ตอนสุดสาครออกตามหาบิดา และเสียท่าชีเปลือยที่ออกอุบายแย่งเอาม้านิลมังกรและไม้เท้าไป ร้อนถึงโยคีที่เคยชุบเลี้ยงต้องมาช่วย และสอนให้ระมัดระวังอย่าไว้วางใจผู้ใด  เพราะอาจจะพลาดท่าเสียทีโดยง่าย
อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก    แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย           เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ
จากเรื่อง “สวัสดิรักษา” ซึ่งสอนเราให้ตระหนักในความสำคัญของคำพูด ควรพูดจาดี พูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานและรักษาน้ำใจผู้ฟัง  หรืออีกบทหนึ่งจาก “สุภาษิตสอนหญิง” ที่สอนให้รู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมและคิดก่อนพูด
“เป็นมนุษย์สุดนิยมเพราะลมปาก     จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหา
แม้พูดดีมีคนเขาเมตตา                               จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ”
ดังนั้น “วันสุนทรภู่” นอกจากเราได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงชีวิตและผลงานของท่านแล้ว ลูกๆ นักเรียนทุกคนควรหันมาสนใจบทกลอนและคติสอนใจของกวีเอกท่านนี้ด้วย เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จะได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม และตระหนักในความไพเราะงดงามของภาษาไทย ภาษาประจำชาติของเราสืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว พ่อขอเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติด” และ “วันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ บัดนี้
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
danielkhuan@hotmail.com
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
26 มิถุนายน 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น