วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สารวัดป่าพนาวัลย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 16


กล่องข้อความ:   สารวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

ปีที่ 1  ฉบับที่ 16   วันที่ 30  สิงหาคม  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558):  http.//dondaniele.blogspot.com


เลขที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230. 086-231-3231


สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
ตัวแทนจากวัดป่าพนาวัลย์ที่เข้าร่วม "โครงการพัฒนาทักษะผู้นำบีอีซีภาคอีสาน" ที่วัดหนองบัวทอง

พี่น้องที่รัก บทบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์และพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่ดี แต่มิใช่สิ่งที่สมบูรณ์ครบครัน เป็นเพียงวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมาย สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคหากมิได้รับใช้เป้าหมายตามที่ได้วางไว้ บ่อยครั้งการถือตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดได้กลายเป็นความผิดหลง นอกจากไม่ได้ช่วยใครให้ได้พบกับพระเจ้าแล้ว ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นมิให้คนที่ปฏิบัติได้พบกับพระเจ้าด้วย

พระเยซูเจ้าได้สอนชาวยิวว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอก แต่สิ่งที่ออกมาจากใจต่างหาก สิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าสร้างมาล้วนแต่ดีทั้งนั้น แต่เป็นมนุษย์ที่ทำให้เป็นมลทิน การกระทำของแต่ละคนบ่งบอกเจตนาและความต้องการของเขา บทบัญญัติต่างๆ จะต้องนำมนุษย์ไปหาพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง นี่คือแก่นแท้และหัวใจของบทบัญญัติ

บทอ่านแรก กฎเกณฑ์หรือคำสั่งสอนของพระเจ้ามิใช่ภาระ แต่ช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับชีวิต ดังนั้นชาวอิสราแอลจึงถูกชักนำให้ปฏิบัติตาม ธรรมบัญญัติของพระเจ้านำไปสู่ปรีชาญาณและอิสรภาพที่แท้จริง ใครที่ปฏิบัติตามจะเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้า

บทอ่านที่สอง จดหมายนักบุญยากอบบอกเราว่า พระวาจาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้เพราะพระวาจาของพระเจ้านั้นสมบูรณ์และประกอบด้วยความจริงและปรีชาญาณที่สูงสุด ดังนั้น การรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงคือการฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ในกิจการ นี่คือ การรับใช้พระเจ้าและพันธกิจของเรา

พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่า มิใช่การถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ ธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมภายนอกที่สำคัญ แต่เป็นความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องต่างหาก ที่เป็นแก่นแท้และหัวใจของทุกสิ่ง ที่จะช่วยให้การปฏิบัติศาสนาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งมีคุณค่าและความหมาย ความรักในใจของเราต้องเป็นแรงจูงใจเราในการทำสิ่งต่างๆ
 การอบรม "โครงการพัฒนาทักษะผู้นำบีอีซีภาคอีสาน" ที่วัดนักบุญมาร์การิตา หนองบัวทอง
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2015

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศศีลสมรสระหว่าง เปโตร วิลเลียม ชัยหมื่น กับ อันนา สงวน กิ่งโก้ ทั้งคู่เคยเข้าพิธีศีลสมรสมาแล้วแต่คู่ครองเดิมเสียชีวิต จะเข้าพิธีศีลสมรส (ครั้งที่ 2) วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 ประกาศครั้งที่ 2
  2. วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2015 เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
  3. วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 ขอเชิญร่วมฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และฉลองอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  4. วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 ขอเชิญร่วมฉลองครอบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อยอห์นบอสโก สมบัติ มังทะ และคุณพ่อเปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว ณ วัดพระหฤทัยฯ สกลนคร พิธบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
  5. เงินทานวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 (มิสซาเช้า 1,120.- บาท มิสซาเย็น 604.- บาท) รวม 1,724.- บาท
    เด็กคำสอนวัดป่าพนาวัลย์ ที่มาเรียนคำสอนในวันเสาร์-อาทิตย์
    พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
30
10.00 น.
19.30 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวป่าพนาวัลย์
จันทร์-พุธ
31-02
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
พฤหัสบดี
03
06.00 น.
ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปา
วันศุกร์
04
06.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน
ส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุ
วันเสาร์
05
06.00 น.19.30 น.
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
พิธีนพวารและอวยพรศีลมหาสนิท


แม้ฝนจะตกแต่เด็กๆ ก็มาเรียนคำสอนกัน น่ารักมาก


วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความตายของนักบุญยอห์น บัปติสต์


ความตายของนักบุญยอห์น บัปติสต์
29 สิงหาคม
ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ
ยรม  1:17-19
มก 6:17-29
บทนำ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 18.55 น. ได้เกิดเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ บริเวณหน้าศาลท้าวมหาพรหม ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 20 คน และบาดเจ็บ 163 คน นับเป็นเหตุการณ์รุนแรงและสะเทือนขวัญ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย เนื่องจากยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุและทราบถึงมูลเหตุที่แท้จริง แต่ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ทั้งไทยและต่างชาติได้ตกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างไร้มนุษยธรรม
วันนี้เราระลึกถึงการเป็นมรณสักขีของนักบุญยอห์น บัปติสต์ ผู้เตรียมทางของพระผู้ไถ่ ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ นั่นคือการที่ยอห์น บัปติสต์ถูกตัดศีรษะ หลังจากที่ท่านได้ประกอบพิธีล้างให้พระเยซูเจ้าในแม่น้ำจอร์แดน ในการเริ่มต้นภารกิจอย่างเปิดเผยของพระองค์ได้ไม่นาน (มธ 4:12) ก่อนจะถูกจับขังคุกและที่สุด ถูกกษัตริย์เฮโรดตัดศีรษะ (มธ11: 1-3)
1.           ความตายของนักบุญยอห์น บัปติสต์
ความตายของยอห์น ได้รับการเล่าอย่างละเอียดในพระวรสารสหทรรศน์ โดยเฉพาะนักบุญมาระโกที่บอกให้ทราบว่า ยอห์นถูกจับเนื่องจากเคยบอกเฮโรดว่าการรับภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนนั้นเป็นการไม่ถูกต้อง และเฮโรดกลัวว่าคำสอนของยอห์นจะก่อให้เกิดปัญหา จึงจับขังคุกแต่ยังเกรงยอห์นอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยินดีฟังคำสอนของท่าน ขณะที่นางเฮโรเดียดหาช่องทางจะแก้แค้น
ยอห์น ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ซื่อสัตย์ ที่ประกาศข่าวการเป็นทุกข์ถึงบาป และเรียกร้องให้ชาวอิสราแอลและผู้นำศาสนาในสมัยนั้นได้กลับใจใช้โทษบาป (มธ 3:1-3, 7-8) อีกทั้ง กล้าเป็นพยานถึงความถูกต้องชอบธรรม โดยการประณามการที่เฮโรดรับภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและผิดศีลธรรม (ลนต 18: 16; 20: 21) โดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจกษัตริย์ของเฮโรดแต่ประการใด
แทนที่ยอห์นจะเปลี่ยนสารที่ตนเองเทศน์สอนเพื่อเอาใจกษัตริย์ หรือทำตัวลู่ตามลมเพื่อความอยู่รอด แต่ยอห์นเลือกที่จะยืนยันสารที่ตนเองประกาศ ยอมถูกขังคุกและที่สุดได้ตายเพื่อพระวาจาของพระเจ้า ไม่มีใครสงสัยว่ายอห์นถูกทรมานและถูกล่ามโซ่ในคุกเพื่อเป็นพยานถึงองค์พระผู้ไถ่ ซึ่งท่านเป็นผู้เตรียมทางล่วงหน้า และได้มอบชีวิตของตนเพื่อพระองค์
2.           บทเรียนสำหรับเรา
พระวาจาของพระเจ้าและแบบอย่างชีวิตของยอห์น บัปติสต์ ได้ให้บทเรียนสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ประการแรก เราต้องไม่ปล่อยให้ความอ่อนแอครอบงำตัวเรา เฮโรดเป็นตัวอย่างของคนอ่อนแอ ยอมทำผิดศีลธรรมเพื่อทำตามความปรามปรารถนาของตน ด้วยการไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและเอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตน อีกทั้ง ปล่อยให้นางเฮโรเดียดและบุตรสาวมีอิทธิพลเหนือตนเอง ซ้ำร้ายยังยอมรักษาคำพูดและสถานะทางสังคมด้วยการทำบาปที่หนักกว่าคือ การฆ่าผู้บริสุทธิ์
ประการที่สอง เราต้องไม่ผูกใจเจ็บและแก้แค้น นางเฮโรเดียดเป็นตัวอย่างของคนที่อาฆาตมาตรร้ายและหาทางแก้แค้น เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจับกุมยอห์น บัปติสต์ และที่สุดประสบผลสำเร็จในการประหารท่าน การผูกพยาบาทและไม่ยอมให้อภัย นำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินไม่มีสิ้นสุด ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ประการที่สาม เราต้องเป็นพยานถึงความถูกต้อง ยอห์นได้เป็นพยานถึงความจริงและความถูกต้อง ด้วยการตำหนิกษัตริย์เฮโรดที่กระทำผิดศีลธรรม (เอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตน) และต้องจ่ายค่าความซื่อสัตย์ต่อความจริงด้วยชีวิตของตน เราต้องกล้าที่จะเป็นพยานถึงความจริงและความถูกต้อง มิใช่โอนอ่อนตามกระแสและค่านิยมของโลก
บทสรุป
พี่น้องที่รัก ชีวิตของยอห์น บัปติสต์มีความหมายพิเศษสำหรับเราคริสตชน ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้รับการเรียกให้เป็นผู้เตรียมทางสำหรับองค์พระเจ้า และมีหน้าที่ในการเป็นพยานถึงพระองค์ ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำเช่นเดียวกับยอห์น เพื่อช่วยให้คนอื่นได้เห็นและมีประสบการณ์ถึงความรักของพระคริสต์เจ้า และพระประสงค์ของพระองค์ที่ปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอด
ในกระแสโลกปัจจุบันดูคล้ายกับว่า คนชั่วคือผู้ชนะและอยู่รอดในสังคม แต่ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาและลงโทษผู้กระทำผิด บ่อยครั้งเขาได้รับการลงโทษแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ ดังเช่นกษัตริย์เฮโรดและนางเฮโรเดียดที่ถูกเนรเทศ ขอให้ความซื่อสัตย์ของยอห์น บัปติสต์ได้เตือนเราว่า การรับใช้พระเจ้าด้วยการกระทำสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม คือหนทางเดียวที่จะทำให้เราได้รับชีวิตนิรันดรและความสุขที่แท้จริง
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์
28 สิงหาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คำสอนของนักบุญออกัสติน


คำสอนของนักบุญออกัสติน
วันนี้ (28 สิงหาคม) พระศาสนจักรให้เราระลึกถึง นักบุญออกัสติน นักปราชญ์ของพระศาสนจักร ผู้เป็นคนบาปคนหนึ่งเหมือนเราทั้งหลายแต่สามารถเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ได้ ท่านได้ใช้ชีวิตวัยหนุ่มอย่างโชกโชนและเหลวแหลก แต่ได้กลับใจรับศีลล้างบาปจากนักบุญอัมโบรซีโอที่เมืองมิลาน อันเนื่องมาจากน้ำตาและคำภาวนาไม่หยุดหย่อนของนักบุญโมนิกาผู้เป็นมารดา สะท้อนให้เห็นว่า “คำภาวนาเปลี่ยนทุกอย่างได้”
ภายหลังจากความตายของมารดา ออกัสตินได้เดินทางกลับแอฟริกาและอุทิศชีวิตที่เหลือแด่พระเจ้า เจริญชีวิตแบบนักบวช ได้บวชเป็นพระสงฆ์และต่อมาได้รับอภิเษกให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองฮิปโป (ใกล้ๆกับเมืองโบนาในประเทศอัลจีเรียในปัจจุบัน) ได้เทศน์สอน เขียนหนังสือและต่อสู้กับพวกเฮเรติ๊กที่สอนผิดความเชื่อ เช่น พวกนิยมลัทธิมานีเค พวกโดนาติสต์ พวกเปลาเจียน และพวกนิยมอารีอุส ผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงได้แก่ Confessions, City of God, ฯลฯ
นักบุญออกัสติน เป็นปิตาจารย์และเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านแรกในจำนวน 4 ท่านของพระศาสนจักรลาติน (นักบุญอัมโบรซีโอ นักบุญเยโรม และนักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่ พระสันตะปาปา) แม้ว่าได้สิ้นใจในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 430 แต่งานเขียนและคำสอนของท่านยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดทางเทววิทยาและชีวิตฝ่ายจิตของพระศาสจักรจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอ อาทิ
ความรักและการรับใช้:
“จงรักและทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ” (Love and then what you will, do.)
 “จงรักคนบาปและเกลียดชังบาป” (Love the sinner and hate the sin.    Opera Omnia, Vol II. Col. 962, letter 211)
“อะไรคือความรัก? ความรักมีมือเพื่อช่วยผู้อื่น มีเท้าที่เร่งรุดไปหาคนขัดสนและต้องการความช่วยเหลือ มีตาที่มองเห็นความทุกข์ยากและความต้องการ มีหูที่ได้ยินเสียงและความทุกข์ของคน นั่นคือสิ่งที่ความรักเป็น” (What does love look like? It has the hands to help others. It has the feet to hasten to the poor and needy. It has eyes to see misery and want. It has the ears to hear the sighs and sorrows of men. That is what love looks like.)

ความสุภาพถ่อมตน: “ความยิ่งโยโสเปลี่ยนเทวดาให้เป็นปีศาจ ความสุภาพถ่อมตนทำให้คนเป็นเทวดา” (It was pride that changed angels into devils; it is humility that makes men as angels.)
การไตร่ตรองตนเอง: “มนุษย์เดินทางไปต่างแดนเพื่อชื่นชมความสูงของภูเขา พลังของคลื่นในทะเล ความกว้างของกระแสน้ำ ระยะของมหาสมุทร และวงโคจรของดวงดาว อีกทั้งยังปล่อยให้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองผ่านไปโดยไม่คิด” (Men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty waves of the sea, the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars, yet pass over the mystery of themselves without a thought. – Confessions)

ภาระหน้าที่: “ไม่มีใครเป็นสังฆราชที่ดีได้ หากเขารักเพียงตำแหน่ง ไม่ใช่ภาระหน้าที่” (No man can be a good bishop if he loves his title but not his task. – City of God)

พระวาจา: “หากท่านเชื่อสิ่งที่ท่านชอบในพระวรสาร และปฏิเสธสิ่งที่ท่านไม่ชอบ นั่นไม่ใช่พระวรสารที่ท่านเชื่อ แต่เป็นตัวท่านเอง” (If you believe what you like in the gospels, and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but yourself. – Sermons)

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น: “แม้ว่าท่านไม่สามารถทำดีกับทุกคน แต่ท่านต้องให้ความสำคัญพิเศษกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านในเวลา สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่ไม่คาดคิด” (Since you cannot do good to all, you are to pay special attention to those who, by the accidents of time, or place, or circumstances, are brought into closer connection with you. - On Christian Teaching)

ความยุติธรรม: “อาณาจักรที่ปราศจากความยุติธรรมคือแก็งโจร” (What are kingdoms without justice? They're just gangs of bandits. – City of God)

การติดตามพระเจ้า: “การรักพระเจ้าคือความรักที่ยิ่งใหญ่ การแสวงหาพระองค์คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ การพบพระองค์คือความสำเร็จยิ่งใหญ่ของมนุษย์” (To fall in love with God is the greatest romance; to seek Him the greatest adventure; to find Him, the greatest human achievement.)

ความยากลำบาก: “พระหรรษทานมีความหมายเพื่อช่วยคนดี มิใช่เพื่อช่วยให้เขาหนีจากความลำบาก แต่ทำให้พวกเขาอดทนด้วยใจที่กล้าหาญ ด้วยความอดทนที่ทำให้พบความเชื่อที่เข้มแข็ง” (What grace is meant to do is to help good people, not to escape their sufferings, but to bear them with a stout heart, with a fortitude that finds its strength in faith. – City of God)

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
San Tomasso Ashram, วัดป่าพนาวัลย์
27 สิงหาคม 2015