วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 120

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 120, อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา


พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี อวยพรและให้กำลังใจผู้สูงอายุ

พี่น้องที่รัก สุขสันตวันพระเจ้า เรามาชุมนุมพร้อมกันที่วัดเพื่อร่วมฉลองไม้กางเขนนำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ร่วมกับพระเยซูเจ้า พระวาจาพระเจ้าวันนี้เชิญชวนเราให้มุ่งความสนใจไปที่ พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เครื่องหมายแสดงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อมนุษย์ และช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอดนิรันดรเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ทรงเลือกหนทางแห่งไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา ผ่านทางไม้กางเขนทรงได้รับชัยชนะ

หนทางแห่งไม้กางเขนเป็นบันไดสู่สวรรค์ เพื่อได้รับความรอดนิรันดรต้องอาศัยไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า และไม้กางเขนของเราแต่ละคนที่ต้องแบกแต่ละวัน ให้เราได้เงียบสักครู่กราบขอสมาโทษพระเจ้า หากเรามิได้ดำเนินชีวิตสละตนเองและแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระองค์ อีกทั้ง มิได้ให้อภัยเพื่อนพี่น้องที่ทำผิดต่อเราด้วยใจกว้าง

พระพรและกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020

         บทอ่านที่ 1: ยรม 20:7-9 ประกาศกเยเรมีย์ไม่อยากเป็นประกาศกอีกต่อไป ถึงขนาดกล่าวว่าพระเจ้าล่อลวงท่าน แสดงถึงสายสัมพันธ์แห่งความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นท่านยอมถูกล่อลวงและยินดีปฏิบัติตนในฐานะประกาศกต่อไป  ความรักเป็นเหมือนไฟลุกโชติช่วง แต่อาจทำให้เจ็บปวดซึ่งเรียกร้องความเสียสละ

บทอ่านที่ 2: รม 12:1-2 นักบุญเปาโลได้เตือนใจชาวโรมันและเราให้มีความจริงใจต่อการเรียกของพระเจ้า ไม่ปล่อยให้ตัวเราถูกค่านิยมของโลกครอบงำ แต่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (รม 12:2)

พระวรสาร: มธ 16:21-27 พระเยซูเจ้าทรงบอกให้ทราบล่วงหน้าถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในเงื้อมมือของผู้นำศาสนา พระองค์ทรงเปลี่ยนเครื่องหมายแห่งความตายและการประหารน่าสะพรึงกลัว ให้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและการให้อภัย เพื่อเป็นแบบอย่างว่าจำเป็นต้องผ่านทางแห่งไม้กางเขน เพื่อได้รับมงกุฎอันรุ่งเรือง

เจิมศีลเจิมคนไข้ลุงสุวรรณ ผิวเงิน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจารโร

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 งดส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เนื่องจากเจ้าอาวาสต้องไปประชุมที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม เพื่อเตรียมงานฉลอง 100 ปีมรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

2.          เสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 เชิญร่วมฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉลองครบ 50 ปีของการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชและการปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

3.          เสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ครบ 100 วันของเยราร์ด วิษณุ นาพรม เวลา 10.00 น.

4.          เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 เชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

5.          ประกาศศีลสมรส: ระหว่างยอห์น ทวีเดช จันทรักษ์ บุตรของเอ็ดเวิร์ด ประนอม-เทเรซา ไพรี จันทรักษ์ กับ ฟรังซิสกา บุญผัน บุดดีวงศ์ บุตรีของยอแซฟ ผอง-ยออันนา ผ่อง บุดดีวงศ์ ทั้งคู่อยู่กินฉันสามี-ภรรยากันแล้ว แต่เข้าพิธีรับศีลสมรสให้ถูกต้องตามจารีตพิธีกรรมของพระศาสนจักร เสาร์ที่ 19 กันยายน 2020

6.          เงินทาน: วัดดอนม่วย 1,868.- บาท, เงินขายปาล์ม 500.- บาท และเงินขายหน่อไม้ 740.- บาท; วัดโนนค้อ 1,524.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พระพรยามเจ็บป่วยสำหรับคุณลุงสุวรรณ ผิวเงิน

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

30

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์-พุธ

31-2

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

3

06.45 น.

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

 

ศุกร์

4

06.45 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

 

เสาร์

5

06.45 น.

ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา พรหมจารี

 

 

หลังได้รับศีลเจิมคนไข้ ลุงสังทองอาการดีขึ้นมาก (ขอบคุณภาพ: หมอภัทรเนตร)


หนทางแห่งไม้กางเขน


หนทางแห่งไม้กางเขน

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ปี A

ยรม 20:7-9

รม 12:1-2

มธ 16:21-27

บทนำ

ซิสเตอร์ท่านหนึ่งกำลังอธิบายการเดินรูปสิบสี่ภาคให้เด็กในชั้นเรียนฟัง ซิสเตอร์อธิบายมาถึงสถานที่ 4 ซึ่งพระเยซูเจ้ากำลังแบกไม้กางเขนสู่เขากัลวารีโอและพบกับพระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์ ซิสเตอร์อธิบายว่าการเผชิญหน้ากันในสถานการณ์เช่นนั้น พระนางมารีย์ไม่สามารถสื่อสารกับพระเยซูเจ้าด้วยคำพูดได้ นอกจากสื่อสารกันทางสายตา

ซิสเตอร์ถามเด็กในชั้นเรียนว่า “พวกเธอคิดว่าแม่พระและพระเยซูเจ้าสื่อกันอย่างไร” เด็กนักเรียนได้ให้คำตอบมากมายแตกต่างกันไป เด็กคนหนึ่งสะท้อนคำพูดของแม่พระว่า “ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ไม่ยุติธรรมเลย” อีกคนบอกว่า “ขอแม่แบกกางเขนแทนได้ไหม” ที่สุดมีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งยกมือขึ้นและพูดกับซิสเตอร์ว่า “ซิสเตอร์คะ หนูมั่นใจว่าแม่พระบอกพระเยซูว่าว่า จงแบกกางเขนต่อไป ลูก!”

        ทำไมพระนางมารีย์ถึงบอกให้แบกกางเขนต่อไป เพราะพระนางเข้าใจดีถึงความเชื่อคริสตชนที่ว่า “ไม่มีกางเขน ไม่มีมงกุฎ” พระเยซูเจ้าทรงเลือกหนทางแห่งไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ ผ่านทางไม้กางเขนพระองค์ทรงได้รับชัยชนะ เราคริสตชนไม่สามารถได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ หากไม่ผ่านหนทางแห่งไม้กางเขน ดังคติที่ว่า ผ่านทางไม้กางเขนนำไปสู่แสงสว่าง (Per Crucem ad Lucem) ความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิตเป็นสิ่งมีความหมาย

 

1.        หนทางแห่งไม้กางเขน

หนทางแห่งไม้กางเขนคือเป้าหมายของพระเยซูเจ้าในการเสด็จมาในโลก พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกว่าพระองค์จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม จะถูกมอบแก่ผู้มีอำนาจและถูกทรมานอย่างแสนสาหัส “จะถูกประหารชีวิต แต่จะทรงกลับคืนชีพในวันที่สาม” (มธ 16:21) เป็นเรื่องเข้าใจยากว่าทำไมพระเจ้าต้องเลือกการทรมานเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด พระองค์สามารถเลือกวิธีง่ายกว่านี้ได้โดยไม่ต้องมีการทรมานใด ๆ เพื่อเข้าใจความจริงข้อนี้ เราต้องเชื่อในความรักไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า ความรักย่อมอยู่เหนือความเข้าใจและเหตุผลทางโลกเสมอ

บ่อยครั้งเรามักเข้าใจว่ากางเขนคืออุปสรรค เป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงหรือขจัดทิ้ง เหมือนเปโตรที่พยายามขัดขวางพระเยซูเจ้า “ขอเถิด พระเจ้าข้า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอน” (มธ 16:22) ซึ่งไม่ต่างกับคนอื่นทั้งหลายที่หวังว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นอัศวินขี่ม้าขาวผู้มากอบกู้ชาติ แต่ภายหลังเปโตรได้เข้าใจว่าการทรมานและความตายมิใช่จุดจบของทุกสิ่ง แต่เป็นหนทางสู่ชีวิต เมล็ดพืชต้องเน่าเปื่อยเพื่อเกิดต้นใหม่และให้ผล การตายต่อตัวเองเท่านั้นถึงได้ชีวิตนิรันดร

พระดำรัสของพระเยซูเจ้าชัดเจนและทรงอำนาจ “ถ้าผู้ใดอยากตามเรามา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา” (มธ 16:24) บนไม้กางเขนพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติแท้จริงของพระเจ้าและมนุษย์ของพระองค์ ในความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อมนุษยชาติ พระองค์ทรงเปลี่ยนเครื่องหมายแห่งความตายและการประหารอันน่าสะพรึงกลัว ให้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและการให้อภัย “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 23:34)

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเรา ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตหลายประการ

ประการแรก  จงเลิกนึกถึงตนเอง เราต้องปฏิเสธตัวเองและตอบรับพระเจ้า  ไม่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งหรือสำคัญผิดว่าตัวเองคือความถูกต้อง แต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต มีแต่พระเจ้าเท่านั้นยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30) เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้า เราไม่มีอะไรต้องอวดตัว นอกจากกล่าวเหมือนเปโตรว่า “โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” (ลก 5:8)

ประการที่สอง จงแบกไม้กางเขนของตน เราแต่ละคนมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องแบกในชีวิต นี่คือไม้กางเขนที่เราแต่ละคนต้องแบกในแต่ละวัน ต้องละทิ้งความสุขสบายส่วนตัว สิทธิพิเศษ ชื่อเสียงและเกียรติยศเพื่อเห็นแก่พระเยซูเจ้า เราต้องติดตามพระองค์ด้วยหัวใจทั้งครบบนหนทางแห่งไม้กางเขน ในทุกสถานการณ์แห่งชีวิต เพราะหากไม่มีไม้กางเขนก็ไม่มีมงกุฎ ผ่านทางการแบกไม้กางเขนเท่านั้น เราถึงได้รับเกียรติรุ่งโรจน์

ประการที่สาม จงให้อภัยซึ่งกันและกัน บนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงให้อภัยผู้ประหารพระองค์  ทุกครั้งที่มองดูไม้กางเขนหรือทำสำคัญมหากางเขน ต้องเตือนตัวเราให้เลียนแบบพระองค์ในการให้ภัยความผิดของกันและกัน เวลาเรียนรู้การให้อภัยนั่นคือจุดเริ่มต้นของสันติสุข ดังสุภาษิตแอฟริกาที่ว่า “ผู้ให้อภัยยุติความขัดแย้ง” สำหรับคริสตชน การให้อภัยหมายถึง การลืม ไม่จดจำความผิด และยกโทษด้วยใจจริง รักผู้ทำผิดต่อเรามากกว่าเดิม ต้อนรับและปฏิบัติต่อเขาเหมือนไม่เคยทำผิดมาก่อน

บทสรุป

พี่น้องที่รัก หนทางแห่งไม้กางเขนเป็นหนทางสู่ความรอดนิรันดร ถือเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อคริสตชน เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ และทรงเปลี่ยนเครื่องหมายแห่งความตายสมัยนั้น ให้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก การให้อภัยและความรอดนิรันดร

คริสตชนได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าเช่นเดียวกับประกาศกเยเรมีย์ นักบุญเปาโลและบรรดาสาวก เราต้องไม่เป็นเครื่องกีดขวางวิถีทางของพระเยซูเจ้า แต่เป็นพยานถึงพระองค์ตามวิถีดำเนินชีวิตของแต่ละคน ศิษย์พระคริสต์ต้องไม่คิดถึงตนเองและแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระเยซูเจ้าทุกวัน อีกทั้ง ให้อภัยซึ่งกันและกันตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ทั้งนี้เพราะการให้อภัยนำสันติสุขแท้มาสู่จิตใจของผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการอภัย

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, สกลนคร

29 สิงหาคม 2020

ภาพ: พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี, อนุสาวรีย์กางเขนที่โปแลนด์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 119

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 119, อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 (2563): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

พิธีมอบของขวัญแด่แม่และไหว้แม่ของพี่น้องชาวดอนม่วย 16 สิงหาคม 2020
          พี่น้องที่รัก มีคนเป็นจำนวนมากยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า เนื่องจากไม่เคยเห็นพระองค์หรือไม่มีใครพูดถึงพระองค์ให้พวกเขาฟัง คำถามที่ว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร ถือเป็นคำถามที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และเป็นคำถามที่เราแต่ละคนต้องตอบด้วยตนเอง พระวรสารวันนี้ นักบุญเปโตรได้เป็นตัวแทนบรรดาอัครสาวกตอบคำถามของพระเยซูเจ้าว่า พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต (มธ 16:16)

พิธีกรรมวันนี้เราได้เห็นบทบาทของเปโตร ผู้ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเลือกให้เป็นหัวหน้าฝูงชุมพาของพระองค์ เราได้เห็นชีวิตของเปโตรขึ้น ๆ ลง ๆ เข้มแข็งและอ่อนแอ แต่ความรักของพระเยซูเจ้าทำให้เปโตรเติบโต เราทุกคนล้วนอ่อนแอ แต่ละคนเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าเหมือนเปโตรจากบาปที่เราทำ ให้เรามาหาพระองค์ ขอสมาโทษเพื่อให้พระองค์ทรงอภัยบาปเรา

มิสซาวันแม่ของพี่น้องชาวโนนค้อ โดยคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต; 16 สิงหาคม 2020
บทอ่านที่ 1: อสย 22:19-23 คำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ได้ประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลราชสำนักคนใหม่ ซึ่งใช้อำนาจได้รับในนามของเจ้านาย กุญแจที่เขาได้รับมอบเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจการเป็นตัวแทน เรื่องเล่าเกี่ยวกับกุญแจอาณาจักรสวรรค์ที่เปโตรได้รับมอบในพระวรสาร เป็นการอ้างถึงคำพยากรณ์นี้

บทอ่านที่ 2: รม 11:33-36 บทอ่านนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น บทเพลงขอบพระคุณของเปาโล ที่กล่าวกับพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงประปรีชาและรอบรู้ล้ำลึกสักเพียงไร คำตัดสินของพระองค์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ และมรรคาของพระองค์สุดที่จะเข้าใจได้ พระเจ้าทรงวางแผนสำหรับอนาคตของเราแต่ละคน สิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์

พระวรสาร: มธ 16:13-20 พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย เราจึงเชื่อและหมั่นมาหาพระองค์บ่อย ๆ เป็นต้นทางศีลศักดิ์สิทธิ์  ชีวิตของเราแต่ละวันต้องเป็นพยานแห่งพระวรสาร และเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ทำให้คนอื่นได้รู้ว่า พระเยซูเจ้าเป็นใครและมีความหมายอย่างไรสำหรับเรา

เวทีประชาคมของพี่น้องชาวดอนม่วย
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020 มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

2.          เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020 เชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ สกลนคร พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดยพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี

3.          ประการการเป็นโมฆะของศีลสมรส: ระหว่างเปาโล ไพรัตน์ มาตรักษ์ กับ ฟรังซิสกา บุญผัน บุดดีวงศ์ ด้วยเหตุผลฝ่ายหญิงคือฟรังซิสกา บุญผัน บุดดีวงศ์ อายุยังไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ (อายุ 16 ปี 8 เดือน) ด้วยความเห็นชอบของคุณพ่อสมยศ พาพรหมฤทธิ์ ผู้พิพากษาศาลพระศาสนจักร ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2020 โดย คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

4.          เงินทาน: วัดดอนม่วย 1,392.- บาท; วัดโนนค้อ 1,529.- บาท, เงินต้นสมทบโครงการสร้างวัด 1) ครอบครัวนายดาว ทิพคำมี 2,000.- บาท และ 2) คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต 3,000.- บาท

5.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6, วัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

การประชุมพลมารีย์เปรซิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์; 21 สิงหาคม 2020
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                   ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

23

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องชาวโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องชาวดอนม่วย

จันทร์

24

06.45 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

 

อังคาร-พุธ

25-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

27

06.45 น.

ระลึกถึง น.โมนิกา

 

ศุกร์

28

06.45 น.

ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

เสาร์

29

06.45 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ถูกตัดศีรษะ

 

 

บรรยากาศวันแม่และรับประทานอาหารร่วมกันของพี่น้องชาวดอนม่วย; 16 สิงหาคม 2020