วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับฉัน

 

พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับฉัน

พฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อกก 1:1-8

ลก 9:7-9

พระวรสารวันนี้ กษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าสะท้อนความจริงว่า “ข่าวเดินทางไกลและรวดเร็ว” แม้สมัยนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารทันสมัยอย่างในปัจจุบัน พระเยซูเจ้าทรงเริ่มพันธกิจอย่างเปิดเผย ด้วยการเทศน์สอนอย่างทรงอำนาจและทำอัศจรรย์มากมาย  อาทิ การรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย การช่วยเหลือคนทุกข์จนให้ได้รับความบรรเทา พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็ทำแต่ความดี

พระเยซูเจ้าได้ส่งอัครสาวกสิบสององค์ออกไปประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย ทำให้ข่าวดีของพระองค์กระจายไปทั่วและได้ไปถึงหูของกษัตริย์เฮโรด ผู้ครองแคว้นกาลิลี เฮโรดไม่เคยเห็นพระเยซูเจ้ามาก่อน ได้ยินแต่สิ่งที่ประชาชนพูดถึงพระองค์ในลักษณะต่าง ๆ “บางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย บางคนพูดว่าประกาศเอลียาห์ได้ปรากฏแล้ว บางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพ” (ลก 9:8)

เฮโรดรู้สึกสับสน สิ่งหนึ่งที่เฮโรดแน่ใจคือ “ยอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้ว” (ลก 9:9) แต่พระเยซูเจ้าเป็นใคร เฮโรดแปลกใจมาก อยากรู้อยากเห็น และต้องการพบพระองค์ เฮโรดเป็นคนอ่อนแอ ตื้นเขิน และไม่ได้ลึกซึ้งจริงจังอะไร นักบุญลูกาบอกให้เราทราบว่า เฮโรดต้องการพบพระองค์เพราะความอยากรู้อยากเห็น ไม่ใช่เพราะเห็นว่า พระองค์เป็นประกาศก หรือพระเมสสิยาห์ เมื่อปีลาตส่งพระองค์มาให้เฮโรดไต่สวนก็ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเพื่อรู้จักพระองค์

มีผู้คนจำนวนมากเป็นอย่างเฮโรด ต้องการพบพระเยซูเจ้าเพราะความอยากรู้อยากเห็น หรือเพราะทำตามอย่างคนอื่น ไม่ได้เกิดจากความเชื่อศรัทธาแต่อย่างใด พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับฉัน ฉันได้แสวงหาเพื่อรู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่ องค์พระเจ้า และบุตรพระเจ้าหรือเปล่า พระองค์มีความหมายอย่างไรสำหรับชีวิตของฉันในปัจจุบัน พระองค์ทรงพระชนม์อยู่อย่างแท้จริงสำหรับฉันในพิธีกรรม ในพระศาสนจักร และในบุคคลที่ฉันพบหรือเปล่า

เพื่อรู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น คริสตชนต้องมีคความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ เลียนแบบพระองค์ในการทำแต่ความดี มีใจเปิดกว้าง และพร้อมช่วยเหลือคนทุกคนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ศิษย์พระคริสต์ต้องรู้จักพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว พบพระองค์ทุกวันในการอธิษฐานภาวนา การรำพึงพระวาจา การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และนำพระองค์ไปสู่บุคคลต่าง ๆ ที่เราพบ เพื่อให้พวกเขาได้รู้จักพระองค์และพบสันติสุขในพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

khuanthinwan@gmail.com

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

27 กันยายน 2023

ภาพ : การเยี่ยมมารดาพระสงฆ์, วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-26

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

คำแนะนำในการประกาศข่าวดี

 

คำแนะนำในการประกาศข่าวดี

พุธ

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อสร 9:5-9

ลก 9:1-6

พระวรสารวันนี้เกี่ยวกับพันธกิจของอัครสาวก พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนไปประกาศข่าวดี ถือเป็นการฝึกปฏิบัติงานประกาศข่าวดีที่พวกเขาต้องรับผิดชอบในอนาคต ครั้งนี้ยังไม่ใช่การส่งพวกเขาออกไปในโลก แต่เป็นการฝึกพวกเขาในสถานการณ์จริงแห่งชีวิต การทดสอบที่พวกเขาต้องเรียนรู้ และกลับมารายงานให้พระองค์ทราบ อีกทั้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งกันและกัน

พระเยซูเจ้าได้ให้คำแนะนำแก่บรรดาอัครสาวกถึงสิ่งที่ต้องทำ และทรงมอบอำนาจแก่พวกเขาเพื่อ 1) การขับไล่ปีศาจและรักษาโรค, 2) การประกาศอาณาจักรพระเจ้าตามหมู่บ้านต่าง ๆ, 3) การประกาศข่าวดี และ 4) การรักษาโรคทั่วไป กล่าวโดยสรุป การประกาศข่าวดีและการรักษาโรค เป็นงานธรรมทูตที่ต้องกระทำควบคู่กันไป ธรรมทูตไม่เพียงพึงพอใจในการเทศน์สอน แต่ต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความชั่วและความทุกข์ทรมาน

พระเยซูเจ้าทรงเน้นให้ดำเนินชีวิตยากจน ซึ่งเป็นชีวิตสมถะ เรียบง่าย ไม่เอาอะไรไป “เมื่อท่านเดินทาง อย่านำสิ่งใดไปด้วย อย่านำไม้เท้า ย่าม อาหาร เงิน หรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วย” (ลก 9:3) พวกเขาต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์จัดหาให้ การปฏิบัติความยากจนเรียกร้องความเชื่อและตระหนักว่า พระเจ้าทรงดูแลเรา พระองค์จะประทานสิ่งจำเป็นแก่เรา “โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายวันนี้” (มธ 6:11)

พระเยซูเจ้าทรงกำชับบรรดาอัครสาวกให้พักอยู่ในบ้านหนึ่ง ไม่เข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้เพื่อแสวงหาความสะดวกสบาย ไม่เรียกร้องสิ่งใด แต่พอใจในสิ่งที่เขาจัดหาให้ สิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องตระหนักเสมอ พระเยซูเจ้าทรงยากจนและชีวิตของพระองค์ขึ้นอยู่กับพระบิดาเจ้า ความยากจนเป็นเรื่องที่พระศาสนจักรสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นเครื่องหมายถึงพระอาณาจักรสวรรค์

สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการเทศน์สอน หรือการประกาศข่าวดีคือ ชีวิตที่เป็นพยานซึ่งเผยให้เห็นพระเยซูเจ้าทั้งด้วยคำพูดและกิจการ พันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีและงานเมตตาจิตต้องทำควบคู่กันไป ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตประกาศข่าวดี บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านทางชีวิตของตน ในความรักไม่มีเงื่อนไข ความเมตตาหาที่สุดมิได้ การรับใช้ด้วยใจยินดี และการให้อภัยไม่สิ้นสุด

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

26 กันยายน 2023

ภาพ : การเยี่ยมมารดาพระสงฆ์, มารีอา แตงอ่อน ผันพลี, หนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-16