วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 28

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 28 อาทิตย์ที่  10  ธันวาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

คณะพลมารีย์ร่วมงานคอมีเซียมสัญจรที่วัดพระคริสตราชา นาจาร ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2023
        พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นเวลาที่เรารอคอยองค์พระเจ้าเสด็จมาหาเรา พระองค์ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ในโลกและเลือกประทับท่ามกลางเรา และทรงแบ่งปันความรักของพระองค์กับเรา ดังนั้นในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของเรา ควรแบ่งปันความรักของเรากับพระองค์และกับเพื่อนมนุษย์

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้บอกเราว่า พระเจ้าทรงห่วงใยประชากรของพระองค์ ทรงตักเตือนพวกเขาให้เตรียมจิตใจสำหรับการเสด็จมาของพระองค์ ด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองแบบถอนรากถอนโคน จากวิถีดำเนินชีวิตที่เคยทำในอดีต ให้เรากราบขอสมาโทษพระองค์หากเราไม่ได้เตรียมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์สำหรับต้อนรับพระองค์

คณะพลมารีย์ร่วมงานคอมีเซียมสัญจรที่วัดพระคริสตราชา นาจาร ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2023
          บทอ่านที่ 1 : อสย 40:1-5
, 9-11 ประกาศกอิสยาห์บอกให้เราทราบว่า พระเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์เพื่อเห็นแก่มนุษย์ ทรงห่วงใยพวกเขา ซึ่งข้อความตอนนี้รับรู้กันว่า เป็นบทเพลงแห่งการปลอบโยน พระเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความเอาพระทัยใส่ต่อประชากรแต่ละคน พระองค์ทรงโอบกอดคนสิ้นหวังและเหน็ดเหนื่อยให้มีความหวัง

บทอ่านที่ 2 : 2 ปต 3:8-14 นักบุญเปโตรได้พูดอย่างแข็งกร้าวต่อผู้ปฏิเสธการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้า โดยพูดถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจักรแห่งความเมตตา ความจริง ความยุติธรรม และสันติภาพในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระองค์ทรงเพียรอดทนต่อทุกคน และไม่ทรงประสงค์ให้ใครต้องพินาศไป

พระวรสาร : มก 1:1-8 นักบุญมาระโกได้เชื้อเชิญเราให้เตรียมทางสำหรับองค์พระเจ้า เหมือนยอห์น บัปติสต์ที่ได้ประกาศการเสด็จมาของพระองค์แก่ทุกคน ท่านได้เรียกร้องพวกเขาให้เตรียมทางสำหรับพระองค์ให้ตรง อีกทั้งประกาศว่า  พระเยซูเจ้าจะทรงประกอบพิธีล้างเพื่อยกบาปของพวกเขาด้วยเดชะพระจิตเจ้า

เด็กคำสอนดอนทอย-หนองสนุก ซ้อมขับร้องบทเพลงคริสต์มาสตอนเช้า จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          เชิญพี่น้องได้สนับสนุนดาวและไฟกระพริบ สำหรับประดับบ้านเรือนและใช้ในงานประเพณีแห่ดาวประจำปีนี้

2.          ขอบคุณสภาภิบาลวัดที่ช่วยกันทำอุโมงค์ไฟหน้าวัดและทำต้นคริสต์มาส ติดตั้งป้ายและรูปต่าง ๆ และประดับไฟ

3.          เชิญพี่น้องสนับสนุนชุดถ้ำพระกุมารขนาด 1 เมตร จำนวน 10 รูป ในราคา 5 หมื่นบาท ขณะนี้มีผู้ร่วมทำบุญแล้ว ได้แก่ 1) นายอินแปลง-นางสมหมาย พันธิราช 500.- บาท, 2) นางกรองทอง ผันพลี 1,000.- บาท, 3) นางกระสัน ผันพลี 500.- บาท, 4) นายไกรศักดิ์ บุญชาญ 1,000.- บาท, 5) นายกอบชัย-นางวิไลวรรณ เตียงชัย 1,000.- บาท, 6) นางละตะวัน วงวาส 500.- บาท, 7) ลุงตี๋-ป้าหมอด สายธารพรม 10,000.- บาท และ 8) นายสัมฤทธิ์-นางปราศรัย ไตรจันทร์ 1,000.- บาท

4.          อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023 บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ มาจัดกิจกรรมและแผ่ข้าว (ค้างคืนเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2023)

มอบประกาศนียบัตรเด็กคำสอนและสอนคำสอนหลังมิสซา ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2023
5.         
เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2023 เชิญร่วมฉลองครบรอบ 83 ปี วีรกรรมของบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

6.          27-30 ธันวาคม 2023 เชิญเยาวชนหญิงระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป สัมผัสค่าย “รู้จักอุร์สุลิน วิถีอัญจลา” ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

7.          เงินทาน : เสาร์ 1,570.- บาท, อาทิตย์ 3,618.- บาท, เงินต้น 3,700.- บาท, ทานยุวธรรมทูต 933.- บาท และลุงตี๋-ป้าหมอด สมทบซื้อปั้มน้ำ 10,000.- บาท รายจ่าย : 1) จ่ายทานส่วนกลาง 1,000.- บาท 2) จ่ายค่าป้ายเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่ 1,000.- บาท

8.           เงินสมทบสร้างวัด : 1) ครอบครัวนางทองใคร ไตรวงศ์ย้อย 1,000.- บาท, 2) นางละตะวัน วงวาส 1,000.- บาท, ยอดรวม 712,290.- บาท

9.           ขอบคุณ คุ้มประชาสุขสันต์ที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มไผ่สีทอง

พี่น้องดอนทอย-หนองสนุกร่วมงานจิตอาสาพัฒนาวัด อังคารที่ 5 ธันวาคม 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

10

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

11

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

อังคาร

12

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

พุธ

13

06.30 น.

ระลึกถึง น.ลูซีอา พรหมจารีและมรณสักขี

 

พฤหัสบดี

14

06.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์นแห่งไม้กางเขน พระสงฆ์

 

ศุกร์

15

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

เสาร์

16

06.00 น.

บุญราศีฟิลิป สีฟอง และเพื่อนมรณสักขี

 

ร่วมอธิษฐานภาวนาและผูกแขน เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจญาติผู้สูญเสีย ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2023


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

ปี B

อสย 40:1-5, 9-11

2 ปต 3:8-14

มก 1:1-8

บทนำ

 โซเรน คีร์เคการ์ด (Søren Kierkegaard : 1813-1855) นักปรัชญาและนักเทววิทยาชาวเดนมาร์ก ได้เล่าเรื่องตัวตลกในคณะละครสัตว์คณะหนึ่ง ซึ่งเปิดทำการแสดง ณ ที่แห่งหนึ่ง หลังเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยและกำลังจะเริ่มทำการแสดงปรากฏว่า ได้เกิดเพลิงไหม้ที่พักใกล้สถานที่แสดง ตัวตลกได้ออกไปประกาศให้ผู้ชมได้รับทราบ พร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในการหนีไฟเพื่อเอาตัวรอด แต่ผู้ชมต่างหัวเราะชอบใจด้วยความสนุกสนาน

ผู้ชมวันนั้นต่างคิดว่า เมื่อตัวตลกออกโรงนั่นหมายความว่า การแสดงได้เริ่มขึ้นแล้ว ตัวตลกได้เตือนผู้ชมถึงมหันตภัยที่กำลังลุกลามอีกครั้ง แต่ไม่มีใครใส่ใจในคำพูดของเขาเพราะต่างคิดว่า นั่นคือส่วนหนึ่งของการแสดง การเป็นตัวตลกทำให้ผู้ชมถือคำพูดทุกคำของเขาเป็นเรื่องขบขัน ขณะที่เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แบบที่ทุกคนคาดไม่ถึง

คีร์เคการ์ดได้สะท้อนความเป็นจริงด้านศาสนาของโลกปัจจุบัน ซึ่งกระแสค่านิยมของโลกได้ทำให้คุณค่าทางศาสนาด้อยลง ผู้นำศาสนาสูญเสียความน่าเชื่อถือ จนกลายเป็นเหมือนตัวตลกในคณะละครสัตว์ ผู้คนไม่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสารที่พวกเขาประกาศ แล้วพระวาจาของพระเจ้าที่พระศาสนจักรประกาศละ เราได้เชื่อถือและนำไปปฏิบัติบ้างไหม

1.        จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ยอห์น บัปติสต์ เป็นเสียงร้องของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารตามที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึง แต่คนจำนวนมากมองท่านเป็นคนประหลาด “แต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ ใช้หนังสัตว์คาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า” (มก 1:6) การปฏิบัติตัวต่างไปจากคนอื่นเช่นนี้เราเองคงมองว่าเป็นคนไม่ปกติเช่นกัน แต่ยอห์นได้ประกาศให้ทุกคนทราบถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่กว่าท่าน เพื่อช่วยไถ่กู้มนุษย์ทุกคนและปลดปล่อยพวกเขาจากบาปและความตาย

ยอห์นได้สอนประชาชนว่า พระเยซูเจ้าจะทำพิธีล้างด้วยเดชะพระจิตเจ้า เพื่อทำให้พวกเขากลายเป็นทายาทในพระอาณาจักรของพระเจ้า ยอห์นได้เรียกร้องให้ประชาชนได้ใช้โทษบาปและเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการกลับใจแบบถอนรากถอนโคน (Metanoia) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และวิธีดำเนินชีวิตจากที่เคยทำในอดีต

ยอห์นเป็นผู้นำสารของพระเจ้าที่ถูกส่งมาล่วงหน้า เพื่อเตรียมทางและชี้ไปที่พระเจ้าโดยตรง ท่านสำนึกในบทบาทของตนเองในการเตรียมทางสำหรับผู้มาภายหลัง “มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า” (มก 1:7) ท่านตระหนักในความต่ำต้อยของตน “ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา” (มก 1:7) ท่านไม่เพียงเป็นเสียงตะโกนในถิ่นทุรกันดาร แต่เป็นประภาคารนำประชาชนตรงไปยังพระเจ้า

2.         บทเรียนสำหรับเรา

ชีวิตของยอห์น บัปติสต์ และพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้แบบอย่างแก่เราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิต

ประการแรก เราต้องรู้จักมัธยัสถ์ตัว ยอห์นใช้ชีวิตเข้มงวดด้วยการนุ่งห่มผ้าขนอูฐ กินตั๊กแตนกับน้ำผึ้งป่า การประพฤติตนเคร่งครัดและมัธยัสถ์ตัวของยอห์น ได้เตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ในการนำประชาชนให้หันมาหาพระองค์ เราได้ช่วยเตรียมบุตรหลานให้มาพบพระเยซูเจ้าอย่างไร เราต้องประกาศการเสด็จมาของพระองค์ไม่ใช่ด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ด้วยความเชื่อและแบบอย่างชีวิตดีงามเช่นเดียวกับยอห์น

ประการที่สอง เราต้องกลับใจใช้โทษบาป ยอห์นกล่าวว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 3:2) ยอห์นเรียกร้องประชาชนให้เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นลำดับแรก กลับใจและเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตที่ไม่ดีให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยการคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ผ่านทางศีลอภัยบาป เมื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ โลกและสังคมรอบข้างเราจะเปลี่ยนแปลงไป นี่คือวิธีการเตรียมต้อนรับพระเยซูเจ้าที่ดีที่สุด

ประการที่สาม เราต้องมองเห็นพระเยซูเจ้าผู้อื่น พระเยซูเจ้าประทับท่ามกลางเราในคนต่ำต้อยและต้องการความช่วยเหลือ บางทีพระองค์กำลังเคาะประตูบ้าน แต่เราไม่ได้เปิดให้พระองค์เข้ามา เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เตือนเราว่า พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอีกเพื่อบังเกิดใหม่ในใจเรา เราต้องขจัดอุปสรรคทุกอย่างและเตรียมทางให้ตรง เช่น ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา ความโลภ และการทะเลาะเบาะแว้ง เพื่อรับพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเวลาที่พระศาสนจักรเชื้อเชิญเราให้กลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง และเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตในทางตรงข้ามกับที่เคยทำในอดีต ไปสู่หนทางแห่งความสว่างตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ความยินดีแห่งการบังเกิดของพระเยซูเจ้าต้องแสดงออกให้เห็นจริงในชีวิตของเรา ในหน้าที่การงานและท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น คนต่ำต้อยและต้องการความช่วยเหลือ

ในการเตรียมทางของพระเจ้าให้ตรง นักบุญยอห์น บัปติสต์ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดในชีวิตเข้มงวดและมัธยัสถ์ตัว ในความกล้าหาญและการยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้องชอบธรรม ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างดีงามสำหรับผู้อื่น และเป็นพยานถึงความถูกต้องชอบธรรม มีความรักต่อกันด้วยจริงใจ อดทนต่อความบกพร่องของกันและกัน และให้อภัยกันด้วยใจกว้าง

คุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele 

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

8 ธันวาคม 2023