วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 228

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  228  อาทิตย์ที่  2  ตุลาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

พิธีล้างบาปมอนีกา พรรชนิดา แช่มงาม  เด็กพิการวัย 11 ขวบซึ่งป่วยหนักที่บ้าน ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงท้าทายบรรดาศิษย์ของพระองค์ หากพวกเขามีความเชื่อในพระองค์ย่อมสามารถทำอัศจรรย์ได้ “ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ หากเราเชื่อว่าเป็นไปได้” เราต้องทำให้ความเชื่อของเรามีชีวิต และตระหนักว่า การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ “หน้าที่” แต่เป็น “สิทธิพิเศษ” เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจและความรัก

พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นของประทานจากพระเจ้า ความเชื่อมาพร้อมกับ “หน้าที่” เสมอ นั่นคือหน้าที่แห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเราต้องทำให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวัน ในท่ามกลางปัญหาและความยากลำบากต่าง ๆ  เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้า ทำให้ความเชื่อของเราปรากฏผลในภาคปฏิบัติ เพราะที่สุดแล้วผู้เชื่อมั่นในพระเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอด

พี่น้องโนนค้อรับประทานอาหารร่วมกันหลังพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022
          บทอ่านแรก
เรามักรู้สึกว่า พระเจ้าทรงทอดทิ้งเรา เมื่อเราอยู่ในบรรยากาศของความเกลียดชังและยากลำบาก ประกาศกฮาบากุกรู้สึกแบบเดียวกัน ท่ามกลางความรุนแรงและความทุกข์ลำเค็ญที่กำลังเผชิญ ฮาบากุกได้ถามพระเจ้าว่า “ทำไม” และ“นานแค่ไหน” เป็นคำถามเดียวกันที่เรามักถามในปัจจุบัน และพระเจ้าทรงสัญญาจะช่วยผู้วางใจในพระองค์

บทอ่านที่สอง จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับนี้ ทำให้เราทราบถึงปัญหาในกลุ่มคริสตชนในระยะเริ่มแรก พวกเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเฉื่อยชาในการดำเนินชีวิตคริสตชน นักบุญเปาโลต้องการเตือนความทรงจำของพวกเขาถึงพระพรพิเศษของพระเจ้าซึ่งเป็นดั่งไฟลุกโชนขึ้น และย้ำเตือนพวกเขาไม่ให้หมดกำลังใจแต่ต้องมั่นคงในความเชื่อ

พระวรสาร พระวรสารวันนี้โดยนักบุญลูกา พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อเพียงเล็กน้อยแต่มีอานุภาพยิ่งใหญ่ สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ ศิษย์ของพระคริสตเจ้าต้องมีความเชื่อมั่นคง และรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจและความรักเต็มเปี่ยม โดยไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน

ย้ายเสาใหญ่และเทฐานตอหม้อสำหรับตั้งเสาศาลาไม้ เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 แห่พระรูปแม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระ วัดโนนค้อ เวลา 18.30 น.

2.          เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 ฉลองบ้านเณรแม่พระฟาติมาท่าแร่ สกลนคร มีซองทำบุญบ้านเณร

3.          จันทร์ที่ 17 -เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 เชิญเยาวชนวัดดอนม่วยและวัดโนนค้อ เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 37 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม และพุธที่ 19 ตุลาคม 2022 คุณพ่อไปพูดเรื่องมรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก 102 ปี

4.          เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 ฉลองครบรอบ 33 ปีการแต่งตั้งบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

เขตตะวันตกเจ้าภาพงานศพคุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ อังคารที่ 27 กันยายน 2022

5.         
ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ : เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดโนนค้อ และจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณวัดดอนม่วย เวลา 19.00 น.

6.          ประกาศศีลสมรส ครั้งที่ 1 : เปาโล อัครเดช ยงบรรทม บุตรนายสะเอื้อน-นางนาง ยงบรรทม จากวัดท่าแร่ กับ มารีอา วิลัตติกา นำสุย บุตรี นายโทมัส สอน-นางสุภาภรณ์ นำสุย ทั้งคู่จะเข้าพิธีศีลสมรส พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2022 เวลา 10.00 น.

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,886.- บาท, การสร้างซุ้มแม่พระ ครอบครัวบุญโตและเหลือหลาย อุทิศแก่ผู้ล่วงลับ 3,000.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,241.- บาท, การสร้างวัด 1) อุทิศมารีอากอแร็ตตี กนกพร บุตรรัตน์ 700.- บาท, 2) คุณปริวรรต ฮุงหวล 500.- บาท และ 3) คุณวิชชุดา ศรีสุทธี 2,000.- บาท รายจ่าย 1) จ่ายค่าแรงช่างแคน ทำศาลาไม้ 45,000.- บาท, 2) จ่ายค่าปูนซีเมนต์และหินภูเขา 8,000.- บาท และ 3) จ่ายค่าเหล็กบ้านพักพระสงฆ์ 63,095.- บาท

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

ชาวโนนค้อเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุที่ท่าแร่ รับโล่ผู้สูงอายุดีเด่นและลูกกตัญญู เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                                    ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

02

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

03

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

04

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิสแห่งอัสซีซี

 

พุธ-พฤหัส

28

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

30

06.45 น.

ระลึกถึง น.แม่พระแห่งลูกประคำ

 

เสาร์

01

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

ร่วมใจพัฒนาสุสานวันแรกของพี่น้องชาวดอนม่วยและโนนค้อ เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022

 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อกรไกรกับพระคุณเจ้าคายน์

 

คุณพ่อกรไกรกับพระคุณเจ้าคายน์


คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ เข้าบ้านเณรแม่พระฟาติมาท่าแร่ สกลนคร เมื่อโตแล้ว โดยเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 1976 (2519) เลขที่บ้านเณรคือ 942 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่คุณพ่อลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน เป็นอธิการ และมีคุณพ่อลูกา สุพล ยงบรรทม เป็นผู้ช่วยอธิการและเหรัญญิก ด้วยบุคลิกลักษณะที่เป็นคนซื่อ มีน้ำใจ สุภาพถ่อมตน พูดน้อย และยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้สามเณรกรไกร พิลาจันทร์ เป็นที่รักของทุกคน ผู้ใหญ่เมตตาและไว้วางใจ

เมื่อถึงเวลาปิดภาคเรียน บรรดาสามเณรแต่ละคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน ยกเว้นสามเณรกรไกร พิลาจันทร์ ได้สมัครใจอยู่ช่วยงานบ้านเณร พร้อมกับสามเณรอีกประมาณ 10 คนซึ่งบ้านอยู่ไกล งานหลักอย่างหนึ่งในช่วงปิดภาคเรียนคือ การตัดฟืน (ไม้แก่นหล่อน) และการขนฟืนซึ่งเป็นไม้ท่อนขนาดใหญ่จากบ้านโคกสะอาด (บ้านเลิงฮัง) มาเก็บไว้ที่บ้านเณร และคุณพ่อสุพล ยงบรรทม มักชมสามเณรกรไกร พิลาจันทร์ว่าเป็นคนขยันและแข็งแรงกว่าทุกคน        ปี 1978 ขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามเณรกรไกร พิลาจันทร์ ได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกจากบรรดาสามเณรให้เป็นหัวหน้าบ้านเณร เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใหญ่กับสามเณร ช่วยดูแลและอบรมสามเณรหลังอาบน้ำตอนเย็นก่อนเข้าห้องเรียน (Study) ในห้วงเวลาดังกล่าวเฮโรอีนระบาดหนักในหมู่เยาวชนท่าแร่ ผลที่ตามมาคือการลักขโมย บรรดาสามเณรได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มาก เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ถูกขโมยไม่เว้นแต่ละวัน

เพื่อแก้ปัญหานี้ คุณพ่ออธิการ คายน์ แสนพลอ่อน ได้ให้สามเณรกรไกร พิลาจันทร์  แบ่งเวรกันเฝ้ายามตอนกลางคืน โดยใช้กระดานดำกั้นกำบังลมเวลานอนบริเวณผนังอาคารที่ติดกับวัดด้านโรงพละ ปรากฏว่าคืนแรกที่เริ่มเฝ้าก็ได้เรื่องเลย ข้าวของหายมากกว่าเดิม แถมด้วยข้อความที่เขียนด่าคนเฝ้าบนกระดานดำอย่างแสบสันต์ เนื่องมาจากคนเฝ้านอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น หนึ่งในคนเฝ้าคืนนั้นก็คือหัวหน้าบ้านเณรที่ชื่อกรไกร พิลาจันทร์ นั่นเอง        นี่คือที่มาและประสบการณ์ขณะเป็นสามเณรที่ทำให้คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ มีความผูกพัน เคารพรัก และนับถือคุณพ่ออธิการ คายน์ แสนพลอ่อน เป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมาได้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง และเป็นผู้บวชคุณพ่อให้เป็นพระสงฆ์ของพระเจ้า ความเคารพรักยิ่งเพิ่มมากขึ้น และพระคุณเจ้าเองได้เมตตาส่งคุณพ่อไปเรียนวิชากฎหมายพระศาสนจักร จนจบหลักสูตรปริญญาเอก นับเป็นดอกเตอร์ทางกฎหมายพระศาสนจักรคนแรกของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยเดินทางไปพร้อมกับคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี ซึ่งไปเรียนวิชาเทววิทยาพระคัมภีร์

หลังจากเรียนจบกฎหมายพระศาสนจักรที่มหาวิทยาลัยอูร์บานิอานา ศูนย์กลางของพระศาสนจักรที่นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ ได้กลับมาใช้ความรู้ความสามารถในฐานะเจ้าอาวาส ผู้พิพากษา และประธานศาลสำนักงานวินิจฉัยคดีระหว่างสังฆมณฑลอีสาน ได้ช่วยปลดปล่อยพันธะการแต่งงานของหลายร้อยคู่ที่หย่าร้างกัน ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และแต่งงานใหม่ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้พวกเขาได้เป็นคริสตชนสมบูรณ์ และเป็นพลังสำคัญของวัดและพระศาสนจักร         สิ่งที่คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ ดีใจและภูมิใจที่สุดคือ การได้ตอบแทนพระคุณและดูแลพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน บิดาที่รักและเคารพยิ่ง โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่พระคุณเจ้าอาพาธพักที่สำนักมิสซัง และเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกทั้ง ได้เป็นคนปิดตาในวาระสุดท้ายที่พระคุณเจ้าสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า บัดนี้ถึงเวลาของคุณพ่อได้กลับสู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า หลังจากได้ร่วมส่วนในพระทรมานกับพระเยซูเจ้าเป็นเวลา 4 ปี และได้พบบุคคลที่รักยิ่งซึ่งรอคุณพ่ออยู่

ขอคุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์ สงฆ์ข้ารับใช้ของพระเจ้า ได้รับการพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า และเข้าร่วมในหมู่นักบุญ เทอญ

ด้วยความอาลัยรัก

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

26 กันยายน 2022