วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 237

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  237 อาทิตย์ที่  4  ธันวาคม 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อโทมัส พีระพัฒน์ ขันละ C.Ss.R. ที่วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022

พี่น้องที่รัก เรามาถึงสัปดาห์ที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูจิตใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางตรงข้ามกับที่เคยเป็นมาในอดีต บทอ่านวันนี้เราได้ยินเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารของยอห์น บัปติสต์ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเตือนเราให้กลับใจและเตรียมทางสำหรับพระเจ้า จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว (มธ 3:2)

ยอห์น บัปติสต์ ได้เตือนประชาชนให้เป็นทุกข์ถึงบาป กลับใจ และเปลี่ยนแปลงตนเอง  เป็นเสียงร้องของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึง และเรียกร้องให้กลับใจแบบถอนรากถอนโคน (Metanoia) ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตใจและวิธีดำเนินชีวิตจากที่เคยกระทำในอดีต ซึ่งการกลับใจนี้ต้องกระทำทุกวันตลอดชีวิต ให้เราได้สำนึกบาปที่เราได้กระทำ เพื่อจะได้เหมาะสมสำหรับการร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้

ผลกระทบที่เกิดจากพายุฝนข้าวที่ตากไว้เก็บไม่ทัน อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022
        บทอ่านแรก
ประกาศกอิสยาห์ทำนายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ในฐานะเป็นเป้าหมายสูงสุดของสิ่งสร้างทั้งหลาย เพื่อสร้างสันติสุขระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน พระองค์คือผู้นำสันติภาพและความยุติธรรม ซึ่งเสด็จมาเพื่อพิพากษาคนยากจนด้วยความชอบธรรม และตัดสินผู้ต่ำต้อยด้วยความเที่ยงธรรม

บทอ่านที่สอง เปาโลพูดถึงอาณาจักรของพระคริสตเจ้า ซึ่งทั้งชาวยิว คนต่างศาสนาและชนทุกชาติต่างอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่น้อง เพราะพระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน ทรงเชิญชวนทุกคนให้เข้ามามีส่วนในความยินดีในอาณาจักรของพระองค์ เราจึงควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นพี่น้องตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า

พระวรสาร เราได้ยินเสียงของยอห์น บัปติสต์อีกครั้ง ที่เตือนเราให้กลับใจใช้โทษบาป เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว การกลับใจ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจและวิธีดำเนินชีวิตแบบถอนรากถอนโคน เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ จึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูจิตใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางตรงข้ามกับที่เคยเป็นมาในอดีต

ลุงสุบรรณ์-ป้าพยอม ผิวชัย หลังพิธีบูขาขอบพระคุณที่วัดโนนค้อ พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2022 มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

2.          จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

3.          อังคารที่ 6-พุธที่ 7 ธันวาคม 2022 เข้าเงียบประจำเดือน ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ด้วย

4.          เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบวชสังฆานุกรคณะธรรมทูตไทย บร.มีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง และ บร.บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

5.          เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ฉลอง 82 ปีวีรกรรมบุญราศีทั้ง 7 แห่งสอนคอน ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน

6.          เงินทานวันดอนม่วย 1,488.- บาท และจ่ายซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและห้องน้ำ 500.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,729.- บาท จ่ายค่าแรงช่างทำศาลาไม้ 15,000.- บาท และจ่ายค่าไฟฟ้า 285.- บาท สมทบสร้างวัด : 1) คุณวิชุดา ศรีสุทธี 2,000.- บาท และ 2) คุณประวีณ์นุช วิสวาโพธิ์บุตร 908.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

ผู้สูงอายุวัดดอนม่วยตรวจสุขภาพ ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

4

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-อังคาร

5-6

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

พุธ

7

06.45 น.

ระลึกถึง น.อัมโบส พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

พฤหัสบดี

8

06.45 น.

สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล

 

ศุกร์-เสาร์

9-10

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

พิธีมอบทุนการศึกษาของศูนย์สังคมพัฒนาฯ ที่วัดดอนม่วย เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 

จงกลับใจเถิด


 จงกลับใจเถิด

อาทิตย์ สัปดาห์ที่

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปี A

อสย 11:1-10

รม 15:4-9

มธ 3:1-12

บทนำ

 เลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci : 1452-1519) ได้วาดภาพ “อาหารค่ำมื้อสุดท้าย” ที่ผนังห้องอาหารวิหารแม่พระแห่งพระหรรษทาน (Santa Maria delle Grazie) แห่งเมืองมิลาน โดยใช้เทคนิคการวาดภาพแบบสีฝุ่นผสมน้ำมัน ซึ่งดาวินชีเพิ่งค้นพบและทดลองใช้เป็นครั้งแรก  นัยว่าเพื่อให้สีอยู่ทนนานแทนการเขียนแบบปูนเปียก (Fresco) อย่างที่นิยมกันสมัยนั้น ดาวินชีเริ่มลงมือวาดภาพนี้ปี 1495 และเสร็จสมบูรณ์ปี 1498 ใช้เวลาวาด 3 ปี

มีเรื่องเล่าว่า ขณะวาดภาพนี้ดาวินชีมีศัตรูคนสำคัญ และได้วาดภาพศัตรูคู่อาฆาตแทนใบหน้าของยูดาสเพื่อแสดงถึงคนทรยศต่อพระเยซูเจ้า ดาวินชีรู้สึกสะใจกับสิ่งที่ได้ทำ เมื่อวาดภาพสาวกองค์อื่นเสร็จ ได้เริ่มวาดภาพพระเยซูเจ้าเป็นคนสุดท้าย แต่งานไม่คืบหน้า ความเกลียดชังในจิตใจทำให้ไม่สามารถวาดภาพพระเยซูเจ้าได้ กระทั่งได้ปรับความเข้าใจและคืนดีกับศัตรูคนดังกล่าว จึงสามารถวาดภาพพระเยซูเจ้าได้สำเร็จเป็นผลงานชิ้นเอกที่โลกรู้จัก

พระศาสนจักรให้เรามีเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงของประทานยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เราผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยเราให้สามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้ “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 3:2) “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด” (มธ 3:3) “จงประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด” (มธ 3:8)

1.        จงกลับใจเถิด

บทบาทของยอห์น บัปติสต์ในพระวรสารวันนี้ ได้ท้าทายประชาชนให้เป็นทุกข์ถึงบาป กลับใจ และเปลี่ยนแปลงตนเอง  ยอห์นเป็นเสียงร้องของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึง เตือนประชาชนและเรียกร้องให้กลับใจแบบถอนรากถอนโคน (Metanoia) ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตใจและวิธีดำเนินชีวิตที่เคยกระทำในอดีต ซึ่งการกลับใจนี้มิใช่การกระทำเพียงครั้งเดียว แต่ต้องกระทำทุกวันตลอดชีวิต

ยอห์นมีความกล้าหาญในการประณามความชั่วอย่างเปิดเผย ได้ตำหนิกษัตริย์เฮโรดที่เอานางเฮโรเดียด ภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตน (มธ 14:4) และได้ว่ากล่าวชาวฟาริสีและสะดูสีแบบไม่ไว้หน้า เนื่องมาจากความหน้าซื่อใจคดของพวกเขาที่ปฏิบัติตามจารีตพิธีแต่ภายนอก “เจ้าสัญชาติงูร้าย” (มธ 3:7) สารที่ยอห์นประกาศคือ “จงกลับใจเถิดอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 3:2) ซึ่งเป็นถ้อยคำเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เมื่อเริ่มพันธกิจของพระองค์ (มธ 10:7)

ยอห์นถูกส่งมาล่วงหน้าเพื่อเตรียมทางของพระเจ้าและชี้ไปที่พระเยซูเจ้าโดยตรง “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด” (มธ 3:3)  ยอห์นได้ประกอบพิธีล้างด้วยน้ำเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ และสำนึกในบทบาทของตนเองในฐานะผู้เตรียมทาง “แต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า” (มธ 3:11) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยปลุกเร้าจิตใจเราให้เตรียมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในหนทางถูกต้อง

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องกลับใจอยู่เสมอ เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ เป็นช่วงเวลาของการกลับใจใช้โทษบาป เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การรับศีลอภัยบาป และแบ่งปันพระพรของพระเจ้ากับผู้อื่น การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าไม่มีประโยชน์อะไร หากพระองค์มิได้บังเกิดในจิตใจของเรา เพื่อให้เรานำความรัก ความเมตตากรุณา การให้อภัย และการรับใช้ที่ถ่อมตนของพระองค์ไปสู่ทุกคน

ประการที่สอง เราต้องน้อมรับการเรียกของยอห์น บัปติสต์ ที่เรียกให้เราดำเนินชีวิตในความถูกต้องชอบธรรม เป็นมโนธรรมของสังคม ยอห์นใช้ชีวิตเข้มงวดด้วยการนุ่งห่มผ้าขนอูฐ รัดเอวด้วยสายหนัง กินตั๊กแตนกับน้ำผึ้งป่า ประพฤติตนเคร่งครัด ปฏิเสธตนเองและมัธยัสถ์ตัว เพื่อนำประชาชนให้หันมาหาพระเยซูเจ้า เราต้องประกาศการเสด็จมาของพระองค์ไม่ใช่ด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ด้วยความเชื่อและแบบอย่างชีวิตดีงามเช่นเดียวกับยอห์น

ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้กลับใจแล้ว “จงประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด” (มธ 3:8) เราต้องไม่หันกลับไปเดินในหนทางแห่งบาปที่เคยกระทำ เช่น ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา ความโลภ หรือการทะเลาะเบาะแว้ง ทั้งนี้ เพื่อให้พระเยซูเจ้าบังเกิดในจิตใจของเรา และให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระองค์อย่างแท้จริง

 บทสรุป

พี่น้องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรได้เชื้อเชิญเราให้ “กลับใจ” เปลี่ยนแปลงตนเอง และปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในทางตรงข้ามกับที่เคยกระทำในอดีต ไปสู่การดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความสว่างตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า ความยินดีแห่งการบังเกิดของพระเยซูเจ้าต้องแสดงออกให้เห็นจริงในชีวิตของเรา ในหน้าที่การงานและท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์

ในการเตรียมทางเพื่อพระเยซูเจ้า นักบุญยอห์น บัปติสต์ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัด ในความกล้าหาญและการยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้องชอบธรรม ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายและเป็นพยานถึงความถูกต้องชอบธรรม ในความรักต่อกันด้วยจริงใจ อดทนต่อความบกพร่องของกันและกัน และให้อภัยด้วยใจกว้าง โดยเริ่มจากในครอบครัว หมู่คณะ และชุมชนวัดของเรา

ขวัญ ถิ่นวัลย์, ของขวัญสุดประเสริฐ ความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิด, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป, 2562), หน้า 27-30.

ที่มาภาพ : การเยี่ยมอภิบาล, วัดโคกสง่า, นครพนม; 2022-07-16