วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 254

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  254  อาทิตย์ที่  2   เมษายน  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

อาทิตย์พระทรมาน (แห่ใบลาน)

มอบทุนการศึกษาเด็กชาวโนนค้อ จากกลุ่ม Evergreen จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000.- บาท
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรฉลองอาทิตย์ใบลาน หรืออาทิตย์พระทรมานของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมวันนี้ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระเยซูเจ้า เพื่อรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนม์ชีพ ซึ่งเป็นธรรมล้ำลึกปัสกา ภาพพระเยซูเจ้าประทับบนหลังลา มีประชาชนโห่ร้องต้อนรับด้วยความยินดีคือการต้อนรับกษัตริย์และพระเมสสิยาห์ที่ชาวยิวรอคอยมาเป็นเวลาช้านาน ก่อนจะจบลงด้วยพระทรมานและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

พิธีกรรมวันนี้สะท้อนความชื่นชมยินดีและความโศกเศร้า เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้เราต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิต ร่วมส่วนในพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ เราแต่ละคนล้วนเป็นคนบาป ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าอภัยบาปและรักษาบาดแผลแห่งบาป เพื่อเราจะได้เริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อย่างศักดิ์สิทธิ์

มอบทุนการศึกษาเด็กชาวโนนค้อ จากกลุ่ม Evergreen จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000.- บาท
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023

       บทอ่านที่หนึ่ง บทอ่านแรกวันนี้เป็นบทเพลงแห่งผู้รับใช้บทที่สาม เราไม่ทราบเจตนาแท้จริงของผู้เขียน แต่บรรดาคริสตชนได้ประยุกต์บทเพลงแห่งผู้รับใช้กับพระเยซูเจ้าตั้งแต่เริ่มแรก ผู้รับใช้กำลังทนทุกข์เป็นรูปหมายถึงพระเยซูเจ้า ที่ต้องทนทุกข์จากการปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย แต่เขายังคงมั่นคงในความเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนเราถึงวิธีดำเนินชีวิตคริสตชนโดยเฉพาะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลง โดยยอมรับความตายบนไม้กางเขน พระบิดาเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้น และทรงทำให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแห่งแผ่นดินและสวรรค์ เพื่อช่วยเราแต่ละคนให้รอด

พระวรสาร นักบุญมัทธิวแสดงให้เห็นว่า พระทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นการทำให้คำทำนายของบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิมสำเร็จไป พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่สละชีวิตเพื่อฝูงแกะ สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะบาปของเรา ทำให้เราได้รับความรอดผ่านทางพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะ

พี่น้องโนนค้อช่วยกันปรับดินส่วนต่อขยายบ้านพักสำหรับเตรียมเทพื้น
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 เชิญร่วมเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 7.30 น.

2.          อังคารที่ 11 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จอนแจ้ง

3.          พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ นาโพธิ์น้อย

4.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

5.          ศีลสมรส : เปาโล กรีฑา พะตะวงศ์ บุตรเปาโล ทองดี-กาทารีนา บุญจันทร์ พะตะวงศ์ กับ อากาทา กชกมล อัมวงศ์ บุตรีนายเลข-นางอ่อนสา อัมวงศ์ บ้านน้ำบุ้น อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 1,117.- บาท, ซุ้มประตู : นางใบศรี เหลาทอง 2,000.- บาท; รายรับ 344,231.- บาท, รายจ่าย 313,521.- บาท, คงเหลือ 30,710.- บาท ฉลองวัด : รายรับ 211,525.- บาท, รายจ่าย 79,230.- บาท, คงเหลือ 132,295.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,880.- บาท,  การสร้างวัด : 1) คุณวิชุดา ศรีสุทธี 2,000.- บาท, 2) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.- บาท, และ 3) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000.- บาท รายจ่าย : 1) ค่ากระเบื้องปูพื้น 56,108.- บาท, 2) จ่ายแรงช่างแคน  (ม้านั่ง)  30,000.- บาท, 3) จ่ายแรงช่างตรีรัตน์ 20,000.- บาท, 4) ค่าเหล็กและท่อพีวีซี 10,976.- บาท, 5 ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 16,160.- บาท, 6) ค่าพัดลม 14 ตัว กลอน มือจับ และขอสับ 36,308.- บาท, และ 7) เกวียน 2 เล่ม 44,000.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

สามเณรใหญ่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงพบปะหากระแสเรียกวัดดอนม่วย
พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023


พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

02

07.00 น.

08.30 น.

อาทิตย์พระทรมาน

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พุธ

03

06.45 น.

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

พฤหัสศักดิ์สิทธิ์

06

19.00 น.

เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และตั้งศีลมหาสนิท

 

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

07

15.00 น.

อดเนื้ออดอาหาร ระลึกถึงพระทรมาน

 

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์

08

19.00 น.

ตื่นเฝ้าปัสกา เสกน้ำเสกไฟ

 

 

บรรยากาศการแห่กันหลอนหลังฉลองวัดของพี่น้องชาวดอนม่วย
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 253

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  253  อาทิตย์ที่  26  มีนาคม  2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

พิธีเปิดเสกซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน โอกาสฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต ใครเชื่อพระองค์ไม่มีวันตาย แต่มีชีวิตนิรันดร การปลุกลาซารัสให้ฟื้นคืนชีพเป็นสัญลักษณ์ว่า พระองค์ทรงเป็นการกลับคืนชีพและชีวิต เพื่อนำเราให้เชื่อการกลับคืนชีพและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูเจ้าผ่านทางพระจิตเจ้า ศีลล้างบาปได้นำเราสู่ชีวิตในองค์พระจิต ทำให้เราเข้มแข็งและร่วมส่วนในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวการสูญเสีย ลาซารัส เพื่อนที่แสนดีของพระองค์ ทรงอยู่ในห้วงเวลาของความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งถึงกับร้องไห้ ในบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ พระองค์ทรงฉายแสงแห่งความหวังและตรัสกับมารธาว่า พระองค์เป็นการกลับคืนชีพและชีวิต ความตายที่เราควรหวาดกลัวมีเพียงอย่างเดียวคือการตายในบาป

พิธีเปิดเสกซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน โอกาสฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023
        บทอ่านที่หนึ่ง
การถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนของชาวยิว ได้รับการพรรณนาเป็นเหมือนกับความตาย และการเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งจึงเป็นเหมือนการกลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งภาพพจน์นี้ปรากฏเป็นจริงในพระเยซูเจ้า ผ่านทางพระองค์ พระจิตของพระเจ้าได้เปิดและทำให้คนตายให้กลับมามีชีวิตใหม่

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวโรมันให้เปลี่ยนการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ให้มาเจริญชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ พระจิตของพระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระจิตของพระองค์จะทรงปลดปล่อยเราจากพันธนาการแห่งบาป นำเราให้เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อให้เราได้ร่วมส่วนในการกลับคืนชีพของพระองค์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความรู้สึกแบบมนุษย์ เมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พระองค์ทรงกันแสงอาลัยถึงลาซารัสเพื่อนของพระองค์ และทรงปลุกลาซารัสให้ฟื้นจากความตาย เพื่อแสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีอำนาจเหนือความตาย ทรงเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต

ชุดการแสดงต้อนรับประธานในพิธี โอกาสฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องดอนม่วยที่ช่วยกันเตรียมฉลองวัดปีนี้ ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและได้รับคำชม พระสงฆ์มาร่วมงานมาก 35 องค์จนโต๊ะกินข้าวไม่พอ

2.          พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 พฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า เชิญร่วมเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 7.30 น.

3.          อังคารที่ 11 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จอนแจ้ง

4.          พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ นาโพธิ์น้อย

5.          เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เชิญร่วมเปิดเสกวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ และฉลอง 80 ปีชุมชนวัดโนนค้อ

6.          เงินทานวัดดอนม่วย 2,837.- บาท, เงินทำบุญกลุ่มเพื่อนท่าแร่ 08-09 จำนวน 10,000.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,443.- บาท,  การสร้างวัด : 1) คุณขันทอง รามอน เมเนร์ท 5,000.- บาท, 2) พี่น้องโนนค้อวันเสกศาลา 80 ปี 3,720.- บาท, และ 3) คุณประภา โชคช่วยพัฒนกิจ 20,000.- บาท รายจ่าย : 1) ค่าเสาโรมันและคิ้วบัวต่าง ๆ 439,800.- บาท, 2) จ่ายแรงช่างแคน  (ม้านั่ง)  15,000.- บาท, 3) จ่ายค่าหลังคาห้องอาหาร 20,896.- บาท, 4) ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง 30,000.- บาท, 5 ค่าแรงช่างโงน 50,000.- บาท, 6) ค่าแรงช่างทำห้องอาหาร 30,000.- บาท, 7) อิฐ 10,000 ก้อน 11,500.- บาท และ 8) ปูนเสือ-ปูนเพชร 100 ถุง 14,400.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 1-2 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 3-4  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

พิธีเปิดเสกศาลา 80 ปีโนนค้อและพระรูปแม่พระและนักบุญยอแซฟของพี่น้องโนนค้อ อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

26

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-ศุกร์

27-31

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 

เสาร์

01

06.45 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์

 

 

พิธีฉลองความเชื่อประจำปีและเสกซุ้มประตูใหญ่วัดดอนม่วย เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023