วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 38

 

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1  ฉบับที่ 38  อาทิตย์ที่ 18  กุมภาพันธ์  2024 (2567):  http.//dondaniele.blogspot.com

เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พิธีบูชาขอบพระคุณตรุษจีน บ้านองตี๋-บาหมอด สายธารพรม อากาศอำนวย อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024

พี่น้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลยิ่งใหญ่อย่างมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรเชิญชวนเราได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง กลับใจใช้โทษบาป และเปลี่ยนแปลงตนเองหันมาหาพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานภาวนา การอดอาหาร และการให้ทาน ซึ่งช่วยให้เราสามารถเอาชนะการทดลองและความโน้มเอียงในทางบาปในตัวเราได้ อีกด้านหนึ่งการทดลองทำให้เราเข้มแข็ง และเห็นคุณค่าแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า

เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาให้เราได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากบาปและความเห็นแก่ตัว เพื่อเตรียมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้กลับใจใช้โทษบาปหันมาหาพระเจ้า ผู้เฝ้าคอยเราแต่ละคนมาหาพระองค์อยู่เสมอ

คณะวินเซนต์เดอปอลมอบทุนการศึกษานักเรียน-นักศึกษา อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024
        บทอ่านที่ 1 : หนังสือปฐมกาลได้พูดถึงเรื่องราวของโนอาห์และน้ำวินาศที่ได้ทำลายมนุษยชาติ มีเพียงโนอาห์และครอบครัวเท่านั้นได้รับการช่วยให้รอด รุ้งที่ปรากฏบนเมฆคือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ อันแสดงถึงความห่วงใยเอาใจใส่ของพระองค์ต่อมนุษย์อยู่ตลอดไป

บทอ่านที่ 2 : เปโตรบอกให้เราทราบว่า ศีลล้างบาปที่เราได้รับ ทำให้บาปของเราได้รับการอภัยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ และร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ทำให้เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและสามารถเรียกพระเจ้าว่าบิดาของเรา

พระวรสาร : นักบุญมาระโกได้เล่าถึงการทดลองของพระเยซูเจ้า หลังจากรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ทำพิธีล้าง พระจิตเจ้าได้นำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อรับการทดลองจากปีศาจ จากนั้นพระองค์ได้เริ่มพันธกิจและประกาศข่าวดีของพระผู้ไถ่อย่างเปิดเผย “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15)

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพและปลงศพ โทมัส ศรราม  แก้วฝ่าย จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.        ซองผ้าป่าและใบฎีการ่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างวัดพิมพ์เสร็จแล้ว ใครที่ประสงค์จะเป็นสะพานบุญ สามารถมารับได้

2.    ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศอันนา ทองอินทร์-โทมัส บรรจง พันธ์โพธิ์ เวลา 9.00 น.

3.       เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 พิธีบวชพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา สังฆมณฑลอุบลราชธานี

4.       จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศยอแซฟ ทองมา-มารีอา กาบ แก้วก่อง เวลา 7.30 น.

5.       เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2024 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ดงคำโพธิ์ และวัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย เวลา 10.00 น.

6.       เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2024 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

พับใบฎีกาผ้าป่าบอกบุญสร้างวัดใหม่และฉลองความเชื่อประจำปี เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024
   7.       เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 เตรียมจิตใจคืนแรก คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ญาณณารณพ มหัตกุล เวลา 19.00 น.

8.       อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024 เตรียมจิตใจคืนที่สอง คุณพ่อมีคาแอล ปริญญา เสมอพิทักษ์ เวลา 19.00 น.

9.       เงินทาน : เสาร์ 1,252.- บาท, อาทิตย์ 3,647.- บาท, พุธรับเถ้า 1,715.- บาท, ทานยุวธรรมทูต 712.- บาท; รายจ่าย 1) เครื่องครัวและอุปกรณ์เตรียมฉลองวัด 6,929.- บาท, 2) ค่าไฟฟ้า 2,662.- บาท ก่อสร้างวัด : ค่าเลื่อยไม้สักทอง 7,700.- บาท

10.       ขอบคุณ คุ้มสุขสันต์ที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มกุหลาบแดง

11. เงินสมทบสร้างวัด  ตั้งแต่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2024 ได้รับเงินที่พี่น้องทำบุญและเงินโอนเข้าบัญชีโครงการก่อสร้างวัด เป็นจำนวน 66,640.- บาท


พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

18

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

†สุขสำราญ พี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

19

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

อังคาร

20

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

พุธ

21

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

พฤหัสบดี

22

06.00 น.

ฉลองธรรมาสน์ น.เปโตร

 

ศุกร์

23

06.00 น.

ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราช มรณสักขี

 

เสาร์

24

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

 

พิธีโปรดศีลเจิมคนไข้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโอกาสวันผู้ป่วยโลก อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024
จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด

 

จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ปี B

ปฐก 9:8-15

1 ปต 3:18-22

มก 1:12-15

บทนำ

บรรดาศิษย์ได้ถามรับบีเอลีเอเซอร์ (Rabbi Eliezer) อาจารย์ของพวกเขาว่า “เราควรกลับใจเมื่อใด” อาจารย์ตอบอย่างจริงจังว่า “วันก่อนที่เราจะตาย” บรรดาศิษย์ถามต่อว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะตายเมื่อไร” อาจารย์ตอบว่า “เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร นี่คือเหตุผลที่เราต้องกลับใจจากบาปอยู่เสมอ”

การกลับใจของเราไม่ควรมุ่งหมายเพียงเพื่อเตรียมเผชิญความตายเท่านั้น แต่เพื่อช่วยให้เราดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ การกลับใจของเราควรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองแบบถอนรากถอนโคน (Metanoia) ซึ่งเป็นการกลับใจอย่างแท้จริงและการเริ่มชีวิตใหม่อย่างจริงจัง ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา การจำศีลอดอาหาร และการให้ทาน

วัตถุประสงค์หลักของเทศกาลมหาพรตคือ เพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู จุดประสงค์ที่สองคือเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปในการปฏิเสธซาตาน และยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ยอมให้พระองค์ปกครองชีวิตของเรา เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทั้งสองนี้เราต้องกลับใจและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

1.        จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด

ไม่มีใครในโลกที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบโดยไม่เคยถูกทดลองเลย พระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าที่ทรงรับธรรมชาติมนุษย์มีประสบการเกี่ยวกับการทดลองเช่นเดียวกัน เพื่อพระองค์จะได้เข้าใจชีวิตมนุษย์ในแบบที่ครบถ้วน ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรอธิบายว่า พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร ภายหลังรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ดังนั้น ศีลล้างบาปและศีลอภัยบาปเป็นอาวุธสำคัญและจำเป็นในการเอาชนะปีศาจและการทดลอง

เหตุผลที่เราแต่ละคนถูกทดลอง ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรอธิบายว่า

1) เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนว่า ความจริงแล้วเราเข้มแข็งกว่าการทดลอง

2)    เพื่อเราจะได้ไม่หยิ่งทะนงตนจนเกินไปในพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า

3)     เพื่อปีศาจจะได้รับรู้ว่า เราปฏิเสธมัน

4)     เพื่อทำให้เราเข้มแข็ง

5)     เพื่อเราจะได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งพระหรรษทานที่เราได้รับ

นักบุญมาระโกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองของพระเยซูเจ้า เหมือนนักบุญมัทธิวและลูกา แต่เน้นที่พระดำรัสของพระองค์ในการเริ่มพันธกิจในฐานะพระเมสสิยาห์ ซึ่งถือเป็นการสรุปพันธกิจของพระองค์ในการเสด็จมาในโลก

1)   “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว” ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศ ช่วยให้เราได้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงทำงานอยู่ท่ามกลางเรา ซึ่งเราสามารถสัมผัสและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า

2)    “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” อาณาจักรที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงมิใช่สถานที่ แต่เป็นพลังแห่งความรักและการปกครองของพระเจ้า ที่ปรากฏในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า พลังแห่งความรักและการให้อภัยของพระเจ้า ปรากฏในคำสอนและการกระทำของพระองค์ ที่ทรงปลดปล่อยและนำคนบาปให้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

3)    “จงกลับใจ” สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องคือ การเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองจากภายในแบบถอนรากถอนโคน หันหลังให้บาป หรือความประพฤติไม่ดีต่าง ๆ ในชีวิต กลับมาหาพระเจ้าและเดินในหนทางที่ถูกต้อง

4)    “เชื่อข่าวดีเถิด” ความเชื่อแท้จริงเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร วางใจ และแสวงหาพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางศีลแห่งการคืนดี เพื่อเราจะได้รับการเยียวยารักษาและการอภัยบาปจากพระองค์

2.        บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องต่อสู้และเอาชนะการทดลองในชีวิต เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการทดลองและความชั่วที่ยั่วยวนเรา พระเยซูเจ้าไม่ได้ชนะซาตานในถิ่นทุรกันดาร แต่ทรงชนะมันในการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เทศกาลมหาพรตต้องเตือนใจเราให้พยายามเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีและความชั่วในตัวเราโดยไม่สิ้นหวัง หรือเลิกล้มความตั้งใจ พระเยซูเจ้าทรงให้ความมั่นใจกับเราว่า พระจิตเจ้าจะประทานพระหรรษทานให้เราสามารถเอาชนะมันในที่สุด

ประการที่สอง เราต้องฟื้นฟูชีวิตของตน ตลอดเทศกาลมหาพรตต้องเป็นช่วงเวลาที่เราเอาจริงเอาจังในการใช้โทษบาปและอธิษฐานภาวนา ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากความโน้มเอียงไม่ดีต่าง ๆ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาพร้อมกับพระเยซูเจ้า ด้วยการไตร่ตรองตนเองในฐานะคริสตชน นำพระวาจาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เราพบ

ประการที่สาม เราต้องทำให้ชีวิตฝ่ายจิตเจริญเติบโต ด้วยการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน การอธิษฐานภาวนาส่วนตัวให้มากขึ้น การอ่านพระคัมภีร์และรำพึงพระวาจาของพระเจ้า การลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ การพนัน และยาเสพติดทุกชนิด การไปรับศีลอภัยบาปและร่วมพิธีเดินรูปสิบสี่ภาคทุกวันศุกร์ การอดสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อออมเงินสำหรับช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณะกุศล หรือการเยี่ยมเยียนคนป่วยและงานเมตตาจิตต่าง ๆ เป็นพิเศษ

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เราได้เข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้ว เราควรใช้เวลาตลอด 6 สัปดาห์ในการอธิษฐานภาวนา การอดอาหาร และการให้ทาน เพื่อการชำระจิตใจและฟื้นฟูชีวิตของเราในการติดตามองค์พระเยซูเจ้า นำเราให้มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ เราถูกเรียกให้ก้าวไปข้างหน้าและฉายแสงแห่งความเชื่อ การรับใช้ และแสดงเมตตาจิตต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางการอธิษฐานภาวนาและการพลีกรรมใช้โทษบาป

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้บอกเราว่า นี่เป็นเวลาที่เราต้องหันมาหาพระเจ้าเพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว  ศิษย์พระคริสต์ต้องสำนักผิด กลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองจากวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่าง ๆ  เชื่อและเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในชีวิตประจำวัน ในความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และพร้อมอภัยความผิดของกันและกัน เป็นต้น ในครอบครัว สังคม หมู่คณะ และชุมชนวัดของเรา

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

17 กุมภาพันธ์ 2024

ภาพ : การโปรยเถ้า, สำนักมิสซังฯ สกลนคร; 2021-02-17