วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นตกในบาป

 

ไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นตกในบาป

พฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

ยก 5:1-6

มก 9:41-50

บทอ่านแรก นักบุญยากอบได้ประณามคนมั่งมีและทรัพยสมบัติที่เขาได้มาอย่างอยุติธรรม โดยกล่าวหาต่อเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยจากการกดขี่คนยากจน รวมถึงความเห็นแก่ตัว การการไม่จ่ายค่าจ้างคนงานอย่างยุติธรรม และการเพิกเฉยต่อคนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ คนบาปที่มั่งคั่งเหล่านั้นควรเริ่มร้องไห้และคร่ำครวญตั้งแต่ตอนนี้ การพิพากษาของพวกเขาจะมาในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงมอบแบบอย่างที่ง่ายแก่การปฏิบัติ เพื่อการเป็นคริสตชนที่ดีบนพื้นฐานแห่งความรักแท้ ผู้ใดที่ให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า... เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” (มก 9:41) น้ำดื่มหนึ่งแก้วเป็นเครื่องหมายของการรับใช้ ทรงถือว่า คริสตชนทุกคนเป็นคนของพระองค์และทรงให้ความสำคัญกับกิจการเล็กน้อยเป็นพิเศษ ถือเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการหลีกหนีบาปและการไม่เป็นที่สะดุด “ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว” (มก 9:42) ทรงมองว่า การเป็นที่สะดุดทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกในบาป เป็นเรื่องใหญ่และถือเป็นความผิดหนัก สมควรเอาหินโม่ผูกคอถ่วงทะเล หินโม่ที่ชาวยิวใช้บดข้าวสาลี หรือลูกมะกอกเทศ ทำจากหินขนาดใหญ่มาก ต้องใช้สัตว์หลายตัวลากถึงทำงานได้

เป้าหมายของชีวิตมนุษย์คือชีวิตนิรันดรและการอยู่กับองค์พระเจ้า การเป็นสาเหตุให้ใครคนหนึ่งถอยห่างจากพระเจ้าและชีวิตนิรันดร เท่ากับทำให้เขาตกนรก ซึ่งถือเป็นความผิดมหันต์ พระเยซูเจ้าทรงจริงจังและให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก หากอวัยวะใดเป็นสาเหตุทำให้เราตกในบาปต้องตัดมันทิ้งเสีย ยังดีกว่าตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับด้วยอวัยวะครบสามสิบสอง แม้จะเป็นการพูดแบบเกินจริง แต่เพื่อได้ชีวิตนิรันดรเราต้องพร้อมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง

เรามิได้รับผลกระทบจากการเบียดเบียน เหมือนบรรดาศิษย์ได้รับขณะที่นักบุญมาระโกเขียนพระวรสาร แต่ความเชื่อและชีวิตนิรันดรของเรากำลังได้รับการท้าทายจากค่านิยมของโลกปัจจุบัน ศิษย์พระคริสต์ต้องระมัดระวังคำพูด การกระทำ และกิริยาท่าทางของตน เพื่อไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นตกในบาป เราต้องยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ การอธิษฐานภาวนา และการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า เพื่อดำรงตนเป็นศิษย์แท้จริงท่ามกลางโลกปัจจุบัน

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

22 พฤษภาคม 2024

ที่มาภาพ : https://sellugsk.live/product_details/43390826.html

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การเคารพผู้อื่น

 

การเคารพผู้อื่น

พุธ

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

ยก 4:13-17

มก 9:38-40

บทอ่านแรก นักบุญยากอบชี้ให้เห็นข้อจำกัดของมนุษย์ที่ไม่อาจไว้ใจในตนเองและแผนการที่วางไว้ การไว้ใจในสติปัญญาและความเข้มแข็งของตนเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องโง่เขลา  ชีวิตมนุษย์และแผนการที่เราวางไว้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุม เราไม่อาจคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ หรือพรุ่งนี้ สิ่งที่เราพึงกระทำคือแสวงหาวิถีทางของพระเจ้า วางใจและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

พระวรสารวันนี้มีคนขับไล่ปีศาจออกไปในนามของพระเยซูเจ้า แต่บรรดาอัครสาวกห้ามปรามเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับตน คนที่ขับไล่ปีศาจออกไปได้ย่อมเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานภาวนาที่มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า พระเยซูเจ้าได้ทำให้บรรดาศิษย์เข้าใจใหม่อย่างถูกต้อง ผู้ที่ทำความดีสมควรได้รับคำชมและส่งเสริมให้ทำต่อ ทรงเรียกร้องให้เราทำความดีและหลีกหนีความชั่ว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือถือเขาถือเรา

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้มีใจกว้างและเคารพผู้อื่น หากเราขาดความเคารพความเป็นบุคคลของผู้อื่น การรักผู้อื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ เราไม่สามารถรักผู้ที่เราไม่เคารพได้ เราพึงมีความใจกว้างและเคารพผู้อื่น ศาสนาอื่น พระเจ้าประทานมโนธรรมในใจมนุษย์ นั่นเป็นเสียงของพระเจ้า เราต้องเคารพเสียงของพระเจ้าในผู้อื่น เราไม่อาจตัดสินได้ว่า เขาผิดหากเขาเคารพเสียงของพระเจ้าในใจเขา

พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจเราในการแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวและสันติภาพ “ผู้ใดไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา” (มก 9:40) เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ความใจแคบ ความอยุติธรรม และการวิพาษวิจารณ์ซึ่งกันและกันที่ไร้ประโยชน์ เราสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชน เริ่มจากครอบครัวของเรา ชุมชนวัดของเรา สังคมและเพื่อนบ้านของเรา

พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจเราในการทำงานกับผู้นับถือต่างนิกาย ศาสนาอื่น หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 สนับสนุนความคิดนี้อย่างเปิดเผย ศิษย์พระคริสต์ต้องมองเห็นความเป็นพี่น้องในบุคคลต่าง ๆ ที่พยายามทำความดีและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา วางใจในพระจิตเจ้า เคารพผู้อื่นและมีทัศนคติที่เปิดกว้างเหมือนพระเยซูเจ้า

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

ID LINE : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร

21 พฤษภาคม 2024