วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

สารวัดนาบัว, ปีที่ 2 ฉบับที่ 90

<><> <><> <><> <><>


   
สารวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว

ปีที่ 2  ฉบับที่ 90  วันที่ 29  มกราคม  ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555): http.//dondaniele.blogspot.com
เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120. 086-231-3231
รา
หลายคนอาจไม่ทราบว่า ป้ายที่เห็นมาจากฝีมือของศิลปินตัวน้อยอย่างนักเรียนคำสอน
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้ามาถึงเราหลายวิธีด้วยกัน พระคัมภีร์บอกเราว่าพระวาจานี้ทรงอนุภาพและเกิดผลในชีวิตของเรามากมาย พระวาจานี้หยั่งรากลึกในจิตใจของเราทำให้เราเกิดความเข้าใจใหม่และเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราตระหนักถึงการทำงานของพระวาจาในชีวิตของเราและตอบสนองต่อพระวาจานั้น

พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาแห่งการเยียวยารักษา ถ้อยคำของประกาศกทำให้ประชากรอิสราแอลเห็นคุณค่าของพระเจ้ามากกว่าค่านิยมของโลก เป็นพระวาจาที่ทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ปราศจากความด่างพร้อยต่างๆ และขจัดความแตกแยกให้หมดสิ้นไป นำพาความเป็นหนึ่งเดียวมาสู่หมู่คณะ
 ฝีมือของเด็กนักเรียนคำสอนทั้งนั้น

ในบทอ่านแรก โมเสสได้กล่าวคำอำลากับประชากรอิสราแอล โดยบอกให้พวกเขายึดเอาพระวาจาของพระเจ้าเป็นเครื่องนำทางในการเดินทางของพวกเขาสู่แผ่นดินพันธสัญญา อีกทั้งได้บอกให้พวกเขาได้ทราบว่า พระเจ้าจะทรงประทานประกาศกเยี่ยงท่านเพื่อดูแลเอาใจใส่พวกเขา นำพวกเขามาหาพระเจ้าและตรัสกับพวกเขาด้วยปากของพระองค์เอง

ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่แต่งงานแล้วกับผู้ที่ยังไม่แต่งงาน พวกเขาจะต้องเปิดใจต่อพระเจ้า  เป็นอิสระจากความกังวลใดๆ เพื่อพวกเขาจะได้มีจิตใจเดียวกันในการรับใช้พระเจ้า คนที่แต่งงานหรือคนที่ไม่แต่งงาน พวกเขาล้วนได้รับการเรียกให้มามีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์

ในพระวรสาร เราได้เห็นถึงความเป็นนักเทศน์ อาจารย์ผู้สอน หมอรักษาและนักภาวนาในตัวของพระเยซูเจ้า ข้อความในพระวรสารวันนี้แสดงถึงคำสอนที่ทรงอำนาจของพระเยซูเจ้า ในการขับผีให้ออกไปจากชายคนหนึ่งและทรงรักษาเขา ผู้คนที่ได้ฟังและเห็นเหตุการณ์ต่างประหลาดใจ เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนอย่างทรงอำนาจ
 ฝีมือหนูสวยไหมคะ

°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1)      ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 8 ที่มาทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบอาทิตย์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9

2)      ขอพี่น้องได้ช่วยกันสนับสนุนหนังสือและกางเขนที่ระลึก 125 ปี เพื่อเราจะได้มีทุนในการจัดหาพระรูปติดกางเขนใหญ่และตู้ศีล ขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อโครงการนี้ด้วย

3)      ขอความร่วมมือจากพี่น้องที่มีบุตรหลานซึ่งตกหล่น ยังไม่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ได้เห็นความสำคัญส่งบุตรหลานมาวัดเรียนคำสอน โดยเฉพาะชั้น ป.4 และชั้น ป.6

4)      ประกาศบวชพระสงฆ์: สังฆานุกรเปโตร วัลลภ จันทร์ดวง ณ วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น.

5)      ขอเชิญร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.

6)       เงินทานวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 10,595.- าท, เงินต้นมิสซาแต่งงาน (25 ม.ค.) 2,020.- บาท, เงินบำรุงถ้วยชาม 200.- บาท; วัดโพนสวาง 495.- บาท
 ลายแกะสลักติดผนังหลังรูปแม่พระ เป็นฝีมือของช่างสีจำเป็นเหมือนกัน

พิธีมิสซาและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
29
07.00 น.
10.00 น.
ครอบครัว นายระพีพัฒน์ ช่วยลือไทย
มิสซาที่โพนสวาง
สุขสำราญ ครอบครัวนายระพีพัฒน์ ช่วยลือไทย
อุทิศให้ ดวงวิญญาณของพ่อสมาน-แม่ชม, นายบุญชู-นางเตือนใจ ช่วยลือไทย พ่อครอง พันธุ์โพธิ์ และดวงวิญญาณปู่ย่า ตายาย
จันทร์
30
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อังคาร
31
06.00 น.
ระลึกถึง น.ยอห์นบอสโก

พุธ
01
06.00 น.
10.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
บวชพระสงฆ์ที่วัดดอนดู่

สังฆานุกร วัลลภ จันทร์ดวง
พฤหัส
02
06.00 น.
ฉลอง ถวายพระกุมารในพระวิหาร

ศุกร์
03
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

เสาร์
04
06.00 น.
19.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

 สวนหย่อมและรั้วไม้ไผ่เข้าสู่ซุ้มแม่พระ เป็นฝีมือของลูกๆ เยาวชน

บัญชีรายรับ-รายจ่าย โอกาสสมโภช 125 ปีแห่งความเชื่อและการแพร่ธรรม

วัน เดือน ปี
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
15/12/2011
   จ่ายค่าทำเสื้อที่ระลึก 125 ปี 400 ตัว


68,000.00
-68,000.00

   จ่ายค่าทำกางเขนที่ระลึกและรูปติดกางเขน 400 อัน


24,000.00
-92,000.00
14/1/2012
   จ่ายให้ตู้ก่านซื้อเครื่องใช้ในบ้านและไม้ประดับ


6,800.00
-98,800.00
15/1/2012
   จ่ายให้ครูละม่อมค่าแต่งหน้าและเช่าชุดนางรำ


10,000.00
-108,800.00

   จ่ายให้เยาวชนซื้อไม้ดอกไม้ประดับ


4,390.00
-113,190.00

   จ่ายซื้ออุปกรณ์ทำบอร์ดและจัดบอร์ด


 5,025.00
-118,215.00
16/1/2012
   จ่ายซื้อให้นายเจริญซื้อน้ำยาเช็ดกระจกและเช่าหม้อไฟ

9,385.00
-127,600.00
17/1/2012
   จ่ายให้แม่ครัวเตรียมซื้อเครื่องครัว

 9,870.00
-137,470.00
18/1/2012
   จ่ายค่าอาหารและน้ำเตรียมงาน


1,735.00
-139,205.00

   จ่ายซื้อวัว 2 ตัว


30,900.00
-170,105.00

   จ่ายซื้อดอกไม้และอุปกรณ์แต่งดอกไม้


16,526.00
-186,631.00

   จ่ายให้น้าสาว ซื้อเครื่องครัวและเครื่องใช้


10,317.00
-196,948.00

   จ่ายค่าอาหารเตรียมงานให้นายสำนวน บัวขันธ์


1,000.00
-197,948.00

รับเงินทำบุญและเงินทานมิสซาคืนแรก

1,208.00

-196,740.00

รับเงินบริจาคซื้อดอกไม้จากคุณละเอียด เมาบุดดา

10,000.00

-186,740.00
19/1/2012
รับเงินทานในมิสซาคืนที่สอง

1,678.00

-185,062.00

   จ่ายให้นายเจริญ ซื้อของที่ระลึกและเครื่องดื่ม


 10,030.00
-195,092.00

   จ่ายซื้อผ้าคลุมพื้นสำหรับนางรำ 3 ผืน


1,600.00
-196,692.00
20/1/2012
รับเงินช่วยค่าเครื่องดื่มจากพี่น้องนารินรักษ์

2,000.00

-194,692.00

รับเงินทานในมิสซาคืนที่สาม

3,477.00

-191,215.00

   จ่ายค่าอาหารพระสงฆ์ให้น้าสาว วินบาเพชร


 9,962.00
-201,177.00
21/1/2012
รับเงินทำบุญ เงินต้นและเงินทานในมิสซา

105,887.00

-95,290.00

รับเงินผ้าป่าสายต่างๆ

203,478.00

108,188.00

1) สายกรุงเทพฯ: คุณธีระวุฒิ มารศรี
65,487.00


108,188.00

2) สาย สน.ยานนาวา: ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ ฉิมเชื้อ
35,800.00


108,188.00

3) สายพัทยา: ป้าพร หาวงศ์
27,269.00


108,188.00

4) สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี: น.ส.วิไล มะวงศ์งอย
19,509.00


108,188.00

5) สายสหอุดร
13,000.00


108,188.00

6) สายโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร: ค.พ.วิมานใจ
10,690.00


108,188.00

7) สายกองบังคับการตำรวจจราจร: จสต.ชรจน์ ทิพลือชา
10,100.00


108,188.00

8) สายโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่: ค.พ.สุรชาติ
9,033.00


108,188.00

9) วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์: ค.พ.ชำนาญ
6,320.00


108,188.00

10) สายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.
2,729.00


108,188.00

11) วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมฯ นาโพธิ์น้อย: ค.พ.ธีรพงษ์
1,424.00


108,188.00

12) วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่: ค.พ.ทรงฤทธิ์
1,395.00


108,188.00

13) วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย: ค.พ.สุรพงศ์
722.00


108,188.00

รับเงินขายดอกไม้จากเยาวชน

4,444.00

112,632.00

รับเงินขายสลากจากพี่น้อง "น้ำสมบูรณ์"

20,960.00

133,592.00

รับเงินทำบุญจากคณะอูร์สุลินแห่งประเทศไทย
20,000.00

153,592.00

รับเงินบาตรสวรรค์

6,425.00

160,017.00

รับเงินแห่ต้นคุ้มและต้นตระกูลต่างๆ

59,878.00

219,895.00

รับเงินขายข้าว

49,261.00

269,156.00
22/1/2012
รับเงินขายเสื้อที่ระลึก 125 ปี

50,400.00

319,556.00

รับเงินขายกางเขนที่ระลึก 125 ปี

34,040.00

353,596.00

รับเงินขายหนังสือที่ระลึก 125 ปี

11,600.00

365,196.00

รับเงินสนับสนุนทำหนังสือ ค.พ.พงษ์ศักดิ์

7,000.00

372,196.00

   จ่ายซองมิสซาพระสงฆ์ตรีวารและวันงาน


10,500.00
361,696.00

   จ่ายค่าน้ำแข็ง


2,480.00
359,216.00

   จ่ายค่ากรอบใบโมทนาคุณบัตร


1,000.00
358,216.00

   จ่ายค่าหมูให้นายวิลัย ช่วยลือไทย


5,600.00
352,616.00

   จ่ายค่าพิมพ์หนังสือที่ระลึก ผ้าป่าและป้าย

56,000.00
304,616.00


 รวม
591,736.00
295,120.00
296,616.00
 พื้นกระเบื้องอนุสาวรีย์คุณพ่อโกลาส์ เป็นฝีมือของพ่อบ้าน
 ป้ายวัดด้านหน้า เป็นฝีมือของแม่บ้านและพลมารี
 ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่ วัชรา วินบาเพชรกับพิรุณพร วงศ์เสนา (25 ม.ค.)