วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 244


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  244 อาทิตย์ที่  22  มกราคม 2023 (2566)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

พิธีฉลอง 20 ปีบ้านเณรใหญ่นักบุญยวง มารีย์ เวียเนย์ สังฆมณฑลคำม่วน-สะหวันนะเขด พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2022

พี่น้องที่รัก การเรียกของพระเจ้าให้มาเป็นศิษย์ พร้อมกับการตอบสนองของเราด้วยการสำนึกผิด กลับใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง เป็นหัวข้อสำคัญของบทอ่านวันนี้ พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนในหลายรูปแบบแตกต่างกันไป แต่สิ่งแรกทีเดียว พระองค์ทรงเรียกเราให้กลับใจ เปลี่ยนแปลงตนเอง และสำนึกผิด เพื่อให้เรากลายเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า และเป็นศิษย์แท้จริงของพระองค์

บทอ่านวันนี้ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของการสำนึกผิด และพร้อมตอบสนองการเรียกของพระเจ้า กระแสเรียกแรกที่เราได้รับคือ การเรียกให้เป็นคริสตชน เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า และมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในโลก ให้เรากราบขอสมาโทษพระองค์หากเราละเลยมิได้ตอบสนองการเรียกและหน้าที่ที่ได้รับ

พิธีฉลอง 20 ปีบ้านเณรใหญ่นักบุญยวง มารีย์ เวียเนย์ สังฆมณฑลคำม่วน-สะหวันนะเขด พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2022
          บทอ่านที่ 1
: ประกาศกโยนาห์ไม่ได้ตอบสนองการเรียกของพระเจ้าโดยทันที ในการไปประกาศข่าวดีที่เมืองนีนะเวห์ ไม่เพียงเท่านั้น โยนาห์ได้หลบหนีและขัดสู้การเรียกของพระเจ้า จนเมื่อไม่สามารถเลี่ยงได้ โยนาห์ได้ตอบรับการเรียก ยอมไปประกาศข่าวดี และชาวนีนะเวห์ได้ตอบรับพระวาจาของพระเจ้าที่โยนาห์ประกาศ

บทอ่านที่ 2 : นักบุญเปาโลได้ย้ำเตือนกลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์และเราแต่ละคน มิให้ประวิงเวลาในการตอบรับข่าวดีแห่งพระวรสาร เพราะการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้าอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แต่ให้ดำเนินชีวิตประหนึ่งว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

พระวรสาร : พระเยซูเจ้าได้เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีและเริ่มเทศนาสั่งสอนเช่นเดียวกับยอห์นบัปติสต์ ทรงเรียกให้สำนึกผิดและเชื่อข่าวดี “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15) พระอาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้วและทรงเรียกทุกคนให้เชื่อข่าวดี

พิธีฉลองครบรอบ 50 ชีวิตสมรส Mr. Herbert-Mrs. Banchong Paulus อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          พุธที่ 25 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน นครพนม

2.          เสาร์ที่ 28 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม และวัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง

3.          อังคารที่ 31 มกราคม 2023 เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด

4.          ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

5.          เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมงานวันนักบวชสากล อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

6.          อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 เชิญร่วมฉลองวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง

7.          เงินทานวัดดอนม่วย 3,532.- บาท, สร้างซุ้มประตู 1) ครอบครัวลุงวิทิต พรหมมี 2,000.- บาท และ 2) คุณ Herbert-Banchong Paulus 1,800.- บาท

8.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,807.- บาท, การสร้างวัด: 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 500.- บาท,  2) อุทิศกาทารีนา บุญกัน มาตรักษ์ 1,900.- บาท, 3) คุณแจ่มใส มณีนพ ต้นซาด 2 ต้น และ 4) พี่น้องมงคลล้อม ไม้กุงใหญ่ 1 ต้น

9.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

พิธีเปิดเสกวัดนักบุญอักแนส กุฉินารายณ์ เสาร์ที่ 21 มกราคม 2022
http://

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                              ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

22

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

23

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช

 

พุธ

25

06.45 น.

ฉลองการกลับใจของ น. เปาโล อัครสาวก

 

พฤหัสบดี

26

06.45 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น. ทิตัส พระสังฆราช

 

ศุกร์

27

06.45 น.

น.อังเยลา เมริซี พรหมจารี

 

เสาร์

28

06.45 น.

ระลึกถึง น.โทมัส อไควนัส พระสงฆ์

 

 

พิธีเปิดเสกวัดนักบุญอักแนส กุฉินารายณ์ เสาร์ที่ 21 มกราคม 2022


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น