วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 234

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  234  อาทิตย์ที่  13  พฤศจิกายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพกาทารีนา บุญจันทร์ พะตะวงค์ อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022

พี่น้องที่รัก สัปดาห์ก่อนสุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรเรียกร้องให้เราได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับวันของพระเจ้า การพิพากษาครั้งสุดท้าย วันสิ้นโลก และวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราด้วยความเพียรทน พระเยซูเจ้าทรงให้ความมั่นใจกับบรรดาอัครสาวกว่าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปในเวลาของความยากลำบาก ท่ามกลางโลกซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาและความสับสนวุ่นวาย

พระเยซูเจ้าทรงสอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตคริสตชน เป็นพยานถึงพระองค์ในโลกนี้ด้วยความซื่อสัตย์ เราได้เป็นแสงสว่างแห่งความจริงและความรักของพระเยซูเจ้ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเรา หรือหลงไปกับกระแสค่านิยมของโลก ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อขอสมาโทษพระองค์สำหรับความผิดบกพร่องที่เราได้กระทำ

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพกาทารีนา บุญจันทร์ พะตะวงค์ อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022
         บทอ่านแรก
ประกาศกมาลาคีเห็นถึงความอยุติธรรมในสังคม ได้เตือนคนไม่เชื่อพระเจ้าและให้กำลังใจผู้เชื่อ โดยย้ำถึง “วันของพระเจ้า” ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อพิพากษาคนทำความชั่ว ดังไฟเผาผลาญซังข้าว แต่สำหรับคนมั่นคงในความเชื่อและเป็นคนชอบธรรม จะเป็นวันที่พวกเขาได้รับความรอดจากพระเจ้า ผู้เป็นดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรม

บทอ่านที่สอง เปาโลได้เตือนคริสตชนให้รอคอยการเสด็จมาของพระเจ้า ด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างซื่อสัตย์ โลกที่เราอยู่คือสิ่งสร้างของพระเจ้าซึ่งเราต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง ไม่ใช่เกียจคร้านนั่งงอมืองอเท้าโดยไม่ทำอะไร อีกทั้ง ต้องทำความดีหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อเตรียมสำหรับการเข้าในอาณาจักรของพระองค์

พระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสถึงการล่มสลายของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มจนไม่เหลือหินซ้อนกัน ทรงเตือนบรรดาศิษย์ให้ระวังประกาศกเทียม และพร้อมเผชิญกับการเบียดเบียนในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้เป็นปฏิปักษ์และมุ่งร้าย เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป

เข้าเงียบประจำปีคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  7-11 พฤศจิกายน 2022
เทศน์โดยพระสังฆราชอันดรูว์ สุกสะหวัด นวนอาสา จากสังฆมณฑลปากเซ, สปป.ลาว
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานภาวนาเพื่อการเข้าเงียบประจำปีของคณะสงฆ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

2.          จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2022 มีการส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ

3.          เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาที่วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

4.          จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

5.          เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบวชสังฆานุกรคณะธรรมทูตไทย บร.มีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง และ บร.บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

6.          เงินทานวันดอนม่วย 2,124.- บาท, จ่ายค่าทานส่วนกลาง 250.- บาท และจ่ายค่าปฏิทิน 1,000.- บาท

7.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,810.- บาท, จ่ายค่าทานส่วนกลาง 250.- บาท และจ่ายค่าปฏิทิน 1,000.- บาท สมทบสร้างวัด 1) บริษัท เอ็นแอนด์ที ไมใครไพล์ จำกัด 10,000.- บาท, 2) อุทิศ ย.บ. เต็มมา-เซซิลีอา ประเสริฐ สมจันทร์ และญาติผู้ล่วงลับ 1,000.- บาท, 3) เงินตุ้มโฮม กินข้าวพาแลง 35,696.- บาท, 4) เงินสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ 30,603.- บาท, 5) เงินขอมิสซาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ 15,610.- บาท และ 6) เงินขายกระทงวันลอยกระทง 2,099.- บาท

8.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 5-6 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 7-8  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 1

บริษัท เอ็นแอนด์ที ไมใครไพล์ จำกัด โดยน้องแป้ง พูลศิริ มอบเงินสมทบสร้างบ้านพัก จำนวน 10,000.- บาท

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

13

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-พุธ

14-16

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

17

06.45 น.

ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธแห่งฮังการี

 

ศุกร์

18

06.45 น.

วันครบรอบการถวายพระวิหาร น.เปโตรและเปาโล

 

เสาร์

19

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

 


สกรถยนต์ใหม่ ครอบครัวนายวิสุทธิ์-นางสมบูรณ์ มงคลล้อม อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น