วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 235

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  235 อาทิตย์ที่  20  พฤศจิกายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ตระกูลมงคลล้อม สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022

พี่น้องที่รัก สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมพระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เราสามารถถวายเกียรติและช่วยให้พระอาณาจักรของพระองค์แพร่ขยายไปทั่วโลกได้ ผ่านทางการเจริญชีวิตในความรักต่อกันโดยไม่แบ่งแยก ในการให้อภัยความผิดของกันและกันอย่างไม่สิ้นสุด และในการแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นด้วยใจยินดี ทั้งในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร หรือในฐานะบุคคล

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นผู้นำข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ไปสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะกับคนยากจนและคนต้องการความช่วยเหลือ เราได้เป็นผู้นำข่าวดีของพระองค์แบบไหนในชีวิต ให้เราเงียบสักครู่เพื่อขอให้พระองค์ได้ทรงอภัยบาปของเรา เหมือนที่ทรงให้อภัยโจรที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์

ครอบครัวผิวชัยและครอบครัวมาตรักษ์ สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022
          บทอ่านแรก
หนังสือซามูเอล ดาวิดได้กลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล แต่ดาวิดทราบดีว่า พระเจ้าทรงเลือกสรรตนให้มาเป็นผู้นำประชากรของพระองค์ เพื่อช่วยพวกเขาให้ได้รับความปลอดภัยจากศัตรู อาณาจักรของดาวิดในโลกนี้มีวันสิ้นสุด แต่อาณาจักรของพระเยซูเจ้าคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมสลาย (อสย 9:6)

บทอ่านที่สอง เราถวายเกียรติแด่พระเยซูเจ้าในฐานะผู้ปกครองสูงสุดของสิ่งสร้างทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นหัวใจของการไถ่กู้มนุษยชาติ ทุกสิ่งและทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ นักบุญเปาโลได้แสดงให้เห็นว่า เราทุกคนได้รับความรักและการช่วยให้รอดจากพระองค์ การปกครองของพระองค์นำมาซึ่งการให้อภัยบาปและการประกาศยุคแห่งความรอด

พระวรสาร นักบุญลูกาได้นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการตรึงกางเขน เหนือศีรษะของพระเยซูเจ้ามีข้อความ ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว ผู้นำชาวยิวและทหารเห็นว่า นี่คือคือคำเยาะเย้ย แต่ผู้ร้ายคนหนึ่งซึ่งถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์รับรู้ถึงความจริงนี้ โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์เสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์ และเขาได้รับการช่วยให้รอด

ตระกูลมณีนพ, เหลือหลาย และจันทรักษ์ สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อโทมัส พีรพัฒน์ ขันละ C.Ss.R. วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว (บวชเป็นพระสงฆ์ เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ)

2.          เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาที่วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย

3.          จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์

4.          เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบวชสังฆานุกรคณะธรรมทูตไทย บร.มีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง และ บร.บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ

5.          เงินทานวันดอนม่วย 1,259.- บาท, จ่ายค่าหัวอาหารปลา 3 กระสอบ 1,110.- บาท และสมทบสร้างซุ้มประตู คุณคำปอน แสงใสแก้ว 500.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,630.- บาท, จ่ายค่าหัวอาหารปลา 3 กระสอบ 1,110.- บาท สมทบสร้างวัด 1) ร้านมายวันสปอร์ต 50,000.- บาท, 2) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 400.- บาท, และ 3) คุณคำปอน แสงใสแก้ว 500.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 7-8 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 9-10  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 2

ตระกูลนิลเขตและนารินรักษ์ สุสานวัดดอนม่วย เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

20

07.00 น.

08.30 น.

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์

21

06.45 น.

ระลึกถึง พระนางมารีย์ถวายองค์ในพระวิหาร

 

อังคาร

22

06.45 น.

ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี

 

พุธ

23

06.45 น.

น.เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา

 

พฤหัสบดี

24

06.45 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง ลัก พระสงฆ์และเพื่อน

 

ศุกร์-เสาร์

25-26

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

 

 

การก่อสร้างวัดโนนค้อ งานฝ้าเพดาน  อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น