วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 233

 

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 5  ฉบับที่  233  อาทิตย์ที่  6  พฤศจิกายน 2022 (2565)  :  http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพกาทารีนา บุญจันทร์ พะตะวงค์ เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022

พี่น้องที่รัก พิธีกรรมวันนี้พูดถึงชีวิตหลังความตาย ความเชื่อนี้ทำให้ชีวิตของเรามีความหวังและความหมาย แต่ส่วนใหญ่เรามักใส่ใจกับชีวิตในโลกนี้ ไม่ค่อยได้พิจารณาถึงชีวิตหลังความตายเท่าที่ควร ไม่อยากกล่าวถึงด้วยซ้ำไป สำหรับเปาโล ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายก็ดีทั้งนั้น ความตายสำหรับท่านถือเป็นกำไรเพราะจะได้อยู่กับพระคริสตเจ้าตลอดไป

พระเยซูเจ้าทรงให้ความหวังและความมั่นใจกับเราถึงชีวิตหลังความตาย เพราะพระองค์ทรงชนะบาปและความตาย ด้วยการกลับคืนพระชนมชีพ อีกทั้งได้ฉายภาพให้เราเห็นล่วงหน้าว่า ชีวิตหลังความตายกับพระเจ้าแตกต่างจากชีวิตในโลกนี้ สภาพของชีวิตหลังความตายเราจะเป็นพี่เป็นน้องกันในครอบครัวใหม่ของพระเจ้า เป็นดั่งทูตสวรรค์ซึ่งไม่มีความต้องการใด ๆ เหมือนเวลามีชีวิตอยู่ในโลก

พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพกาทารีนา บุญจันทร์ พะตะวงค์ ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2022
        บทอ่านแรก
ความเชื่อในการกลับคืนชีพทำให้แม่และลูกทั้งเจ็ดคนของเธอมีกำลังใจ มั่นคงในความเชื่อ และกล้าเผชิญกับการทรมานจนถึงแก่ความตาย ความเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพและทรงพระชนม์อยู่ ควรทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งและมั่นใจว่า พระเยซูเจ้าจะประทานความรอดนิรันดรเป็นรางวัลสำหรับเรา

บทอ่านที่สอง เปาโลได้เขียนจากประสบการณ์ของท่านถึงชาวเธสะโลนิกา ที่เคยถูกปฏิเสธ เกลียดชัง และถูกเบียดเบียน ท่านได้อธิษฐานภาวนาเพื่อกลุ่มคริสตชนและเตือนพวกเขาให้มั่นคงในองค์พระเยซูเจ้า ผู้ประทานความเข้มแข็งทุกอย่างสำหรับพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้มั่นคงเข้มแข็งในการกระทำแต่ความดี

พระวรสาร ชาวสะดูสีบางคนซึ่งไม่เชื่อในการกลับคืนชีพหลังความตาย ได้ตั้งปัญหาถามพระเยซูเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความคิดเรื่องการกลับคืนชีพหลังความตายเป็นเรื่องน่าหัวเราะ พระเยซูเจ้าทรงให้ความมั่นใจกับเราว่า ชีวิตหลังความตายกับพระเจ้าต่างจากชีวิตในโลกนี้ เราจะเป็นดั่งทูตสวรรค์ที่ไม่มีความต้องการเหมือนอย่างในโลกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระวัดดอนม่วย จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022
°
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.          ขอบคุณพี่น้องที่พร้อมใจกันเตรียมงานภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งคืนวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา งานทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

2.          เงินทานอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ คืนแรก 3,083.- บาท, คืนที่สอง 4,400.- บาท, เช้าวันเสาร์ 9,012.- บาท, เงินขายเทียน 5,540.- บาท, เงินขายดอกไม้ 37,000.- บาท และเงินขายอาหารและผลไม้ 15,550.- บาท (แบ่งให้โนนค้อ 5,550.- บาท)

3.          ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของกาทารีนา บุญจันทร์ พะตะวงศ์ สู่การพักผ่อนนิรันดรในองค์พระเจ้า พฤหัสบดีที่ 3 พฤจิกายน 2022 เวลา 9.07 น. พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15.00 น.

4.          จันทร์ที่ 7-ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2022 เข้าเงียบประจำปี ขอคำภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ด้วย

5.          เงินทานวันดอนม่วย 1,174.- บาท, รับเงินสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ 19,150.- บาท และเงินขอมิสซาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับสมทบสร้างซุ้มประตูแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน 9,360.- บาท

6.          เงินทานวัดโนนค้อ 1,854.- บาท, จ่ายค่าไฟฟ้า 246.- บาท สมทบสร้างวัด 1) อุทิศยอห์น เอกลักษณ์ มะลิงาม 1,000.- บาท, 2) คุณสุทธิมา นิลเขต อุทิศบรรพชนและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ 1,500.- บาท, 3) คุณเจนจิรา มณีนพ อุทิศให้วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 1,000.- บาท และ 4) คุณเพ็ญหทัย ทองมังกร 500.- บาท

7.          ขอบคุณกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มที่ 3-4 ที่ช่วยกันทำความสะอาดวัด กลุ่มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไปคือกลุ่มที่ 5-6  และวัดโนนค้อ กลุ่มที่ 3

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระวัดโนนค้อ อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                               ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

06

07.00 น.

08.30 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

 

สุขสำราญพี่น้องโนนค้อ

สุขสำราญพี่น้องดอนม่วย

จันทร์-อังคาร

07-08

06.45 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

09

06.45 น.

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

 

พฤหัสบดี

10

06.45 น.

ระลึกถึง น.เลโอ ผู้ยิ่งใหญ่ พระสันตะปาปา

 

ศุกร์

11

06.45 น.

ระลึกถึง น.มาร์ตินแห่งตูร์

 

เสาร์

12

06.45 น.

ระลึกถึง น.โยซาฟัท พระสังฆราชและมรณสักขี

 

ตุ้มโฮม พาแลงหาทุนสร้างวัดของพี่น้องโนนค้อ เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น