วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

กฎที่อยู่เหนือกฎ

 

กฎที่อยู่เหนือกฎ

เสาร์

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

คส 1:21-23

ลก 6:1-5

พระวรสารวันนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ถูกกล่าวหาว่า ละเมิดกฎวันสับบาโต “ทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่า” (ลก 6:2) บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีได้เพิ่มข้อห้ามในวันสับบาโตมากถึง 39 อย่าง รวมถึงการเด็ดรวงข้าวมาขยี้กิน เพราะถือเป็นการทำงานซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในวันของพระเจ้า พวกเขาใส่ใจการรักษากฎเกณฑ์ภายนอก มากกว่าความจำเป็นและความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์

พระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามของชาวฟาริสี โดยอ้างเรื่องกษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้กินขนมปังในพระวิหารเพราะความหิว ซึ่งมีแต่บรรดาสมณะเท่านั้นกินได้ ทรงแสดงให้เห็นว่า ความรัก ความห่วงใย และความใส่ใจต่อผู้กำลังหิวสำคัญกว่าการรักษากฎเกณฑ์ของวันสับบาโต พระองค์ทรงทำให้บทบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์ในการรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งทรงกระทำให้เห็นด้วยชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)

ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ต้องเป็นกฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียวที่ทำให้เรายอมจำนน เป็นการจำนนต่อความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ความรักเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคริสตชน และอยู่เหนือกฎอื่นทั้งหลาย นี่เป็นมาตรฐานที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและเรียกร้องจากบรรดาศิษย์และเราแต่ละคน ความรักเรียกร้องให้เราใส่ใจ ห่วงใย ไม่มองข้ามความเดือนร้อนของผู้อื่นที่อยู่ต่อหน้า

คริสตชนต้องใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เราต้องเป็นมือที่พร้อมช่วยเหลือโดยทันที และไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ทำอะไร การไปวัดวันอาทิตย์เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจะไม่มีความหมายอะไร หากเราละเลยและมองข้ามความรักต่อผู้กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้นำความเชื่อสู่ภาคปฏิบัติ ในการรักเพื่อนมนุษย์ แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เราต้องรักพระเจ้าผ่านทางเพื่อนมนุษย์ ความรักต่อเพื่อนมนุษย์สำคัญและอยู่เหนือกฎเกณฑ์ใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) ศิษย์พระคริสต์ต้องทำให้วันของพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ความเชื่อของเราปรากฏผลในภาคปฏิบัติ ในความรัก ความห่วงใย และความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

กันยายน 2023

ภาพ : http://mjdasma.blogspot.com/2020/09/reflection-for-september-5-saturday-of.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น