วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

การเรียกและเลือกสรรของพระเจ้า

 

การเรียกและเลือกสรรของพระเจ้า

พฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

คส 1:9-14

ลก 5:1-11

พระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบถึงการเรียกและเลือกสรรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความสนใจส่วนบุคคลและความสามารถในการชนะใจคน เพื่อเตรียมการก่อตั้งพระศาสนจักรของพระองค์ คำเทศน์สอนและอัศจรรย์ที่ทรงกระทำล้วนมีเป้าหมายเพื่อสิ่งนี้โดยซีโมนเปโตรไม่รู้ตัว ก่อนหน้านี้ที่บ้านของเปโตรพระองค์ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรที่ป่วยหนัก และทรงรักษาคนเจ็บป่วยและคนถูกผีสิงจำนวนมาก

พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนประชาชนจากเรือของเปโตร เพื่อชี้ให้เปโตรได้ตระหนักและเรียกร้องการตอบสนองด้วยความเชื่อ เนื่องจากเปโตรมีท่าทีลังเลเมื่อพระองค์บอกให้แล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวน เปโตรเป็นชาวประมงซึ่งชำนาญการจับปลา รู้เวลาและแหล่งปลาชุกชุมเป็นอย่างดี ได้บอกพระองค์ว่า พวกเขาจับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาสักตัว เปโตรได้แสดงภูมิรู้ว่า ปลาออกหากินเวลากลางคืนเท่านั้น แต่พระเยซูเจ้ากลับบอกให้ลงอวนตอนกลางวัน

เปโตรเชื่อฟังและยอมปฏิบัติตาม ทำให้จับปลาได้จำนวนมากจนต้องเรียกเรืออีกลำมาช่วยลากอวนเข้าฝั่ง ได้ปลาเต็มสองลำเรือจนเรือเกือบจม เปโตรเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า สำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมของตน เปโตรกราบลงและขอให้พระเยซูเจ้าถอยห่างจากตนเพราะเป็นคนบาป นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเปโตรเมื่ออยู่ต่อหน้าและมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกสรรศิษย์ 3 คน ได้แก่ เปโตร ยากอบ และยอห์น และทรงมอบพันธกิจของพระองค์แก่พวกเขา “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” (ลก 5:10) พวกเขาได้ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ ไม่สนใจนำปลาไปขายหารายได้ ยอมทิ้งเรือและอุปกรณ์จับปลาซึ่งเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนในแบบต่างกัน แต่มีพันธกิจเดียวกันคือการประกาศข่าวดีของพระองค์

เปโตรและบรรดาศิษย์ตอบสนองการเรียกของพระเยซูเจ้า มีประสบการณ์และเชื่อฟังพระองค์ สำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมของตน ศิษย์พระคริสต์ต้องตอบสนองการเรียกและเลือกสรรของพระเจ้า ทรงประสงค์ให้เราเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวดีของพระองค์ ซึ่งเป็นข่าวดีแห่งความรัก ความเมตตากรุณา และการให้อภัยของพระองค์ ตระหนักถึงการประทับอยู่ในบุคคลต่าง ๆ และแผนการของพระองค์สำหรับเรา

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

กันยายน 2023

ภาพ : พิธีบวชพระสงฆ์, อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่, สกลนคร; 2023-06-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น