วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 16

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 17,  อาทิตย์ที่ 17  กันยายน  2023 (2566) : http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

พลมารีย์วัดดอนทอย-หนองสนุกกับพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023
         พี่น้องที่รัก การยกโทษและให้อภัยเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่ พระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเราเรื่องการยกโทษและให้อภัย เราต้องยกโทษและให้อภัยความผิดของกันและกันเสมอ หากต้องการให้พระเจ้าอภัยบาปของเรา การยกโทษและให้อภัยเป็นสิ่งทำได้ยากทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักผู้อื่นแม้เขาทำไม่ดีต่อเรา ยกโทษและให้อภัยด้วยใจกว้าง หากเราไม่ทำเช่นนี้ไม่ใช่พระเจ้าที่ลงโทษเรา แต่เป็นเราที่ทำร้ายตัวเอง และรู้สึกทุกข์ใจไม่มีความสุข

ตรงข้ามเวลาที่เรายอมยกโทษและให้อภัย จิตใจของเราจะพบความสุขสงบและความยินดี ให้เราหันมาหาพระเยซูเจ้าและเลียนแบบอย่างพระองค์ ผู้ทรงให้อภัยคนประหารพระองค์ กราบขอสมาโทษพระองค์หากเราขาดความรัก ความเมตตากรุณา และไม่ให้อภัยพี่น้องที่ทำผิดต่อเรา เพื่อเราจะได้เหมาะสมสำหรับการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และรับพระองค์ในศีลมหาสนิท

เด็กคำสอนและผู้ช่วยพิธีกับพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023
         บทอ่านที่ 1 : บสร 27:30-28:7
คนที่ต้องการแก้แค้นและปฏิเสธการให้อภัยผู้ทำผิดต่อตนเอง ไม่คู่ควรได้รับการอภัยจากพระเจ้า หนังสือบุตรสิราสอนเราว่า “จงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่าน แล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัย” มีเพียงคนบาปเท่านั้นที่คิดถึงการแก้แค้น หรือผูกพยาบาท

บทอ่านที่ 2 : รม 14:7-9 การเป็นคริสตชนมิใช่การดำเนินชีวิตโดยลำพังคนเดียว เราเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้ตายและกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้า ไม่มีสิ่งไหนมาพรากเราจากความรักของพระเยซูเจ้าได้ ดังนั้น ไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตาย เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

พระวรสาร : มธ 18:21-35 การให้อภัยเสมอเป็นเรื่องยากมาก เพราะความคุ้นเคยกับการแก้แค้นผูกพยาบาทที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า เพื่อมีความสุขในชีวิตต้อง “ยกโทษและให้อภัยผู้อื่นเสมอ” อุปมาชี้ให้เห็นถึงจำนวนเงินมหาศาลที่คนรับใช้เป็นหนี้กษัตริย์แบบไม่อาจใช้คืนได้หมด ซึ่งแตกต่างจากเงินเพียงเล็กน้อยที่เพื่อนเป็นหนี้เขาอยู่

เยาวชนและสภาภิบาลวัดกับพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.    ขอบคุณพี่น้องและสภาภิบาลวัดที่ช่วยกันเตรียมงานต้อนรับพระสมณทูตและพระคุณเจ้าวีระเดช  ใจเสรี ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชม และพระสมณทูตบอกให้ส่งโครงการสร้างวัดไปให้โดยเร็ว เพื่อส่งต่อไปยังสันตะสำนัก

2.    ขอบคุณพี่น้องที่ทำโรงทานอาหาร คาว หวาน มากมายเลี้ยงในงาน รวมถึงบริจาคเงินเพื่อเตรียมงาน

3.    บ้านเณรฝากขอบคุณพี่น้องที่บริจาคเสื่อ หมอน และผ้าห่ม เพื่อใช้ในงานฉลองบ้านเณร เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023 นอกนั้น ยังมีซองบอกบุญเพื่อสนับสนุนกระแสเรียกและบ้านเณร ขอให้แต่ละคุ้มได้นำไปแจกและเก็บรวบรวมเพื่อส่งบ้านเณรต่อไป

4.    พี่น้องที่ประสงค์จะทำโรงทาน หรืออาหารเลี้ยงพระสงฆ์โอกาสฉลองบ้านเณร ให้มาแจ้งที่พ่อ หรือคุณพ่อฉัตรชัย นิลเขตได้

5.    อังคารที่ 19 กันยายน 2023 เชิญพลมารีย์ร่วมงานคอมีเซียมสัญจรเขตตะวันตก ที่วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ

6.    เงินทาน :  อาทิตย์ 12,434.- บาท, เงินต้น 24,960.- บาท และเงินยุวธรรมทูต  2,105.- บาท และรายจ่าย : 1) ศิลารากฐาน 5,000.- บาท, 2) ค่าดอกไม้ 2,000.- บาท

7.    เงินสมทบสร้างวัด : 1) อุทิศมารีอา ปัสกา พรมอุ่น 4,000.- บาท, 2) ครอบครัวคุณปิง-หมวย ธนสิริพัฒน์ 5,000.- บาท, 3) อุทิศทิโมธี คำดี บุญแฮด 3,410, 4) นางกาวี สุวรรณเทน 1,000.- บาท และ 5) อุทิศอันนา บุญเรือง พลเวียง 4,860.- บาท (รวม 200,770.- บาท)

8.    ขอบคุณ คุ้มประชาสุขสันต์ที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มไผ่สีทอง

สวดภาวนาอุทิศให้อันนา บุญเรือง พลเวียง เสารที่ 15 กันยายน 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

17

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

18

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

19

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

20

06.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตกอน น.เปาโล จง ฮาซัง

 และเพื่อนมรณสักขี

พฤหัสบดี

21

06.00 น.

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

ศุกร์

22

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

 

เสาร์

23

06.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอแห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์

 

กิจกรรมเด็กคำสอนวัดดอนทอย-หนองสนุก เสาร์ที่ 16 กันยายน 2023ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น