วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

สารวัดดอนทอย-หนองสนุก, ปีที่ 1 ฉบับที่ 14

สารวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14,  อาทิตย์ที่ 3  กันยายน  2023 (2566) : http.//dondaniele.blogspot.com

103 หมู่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170È086-231-3231

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและอวยพรผู้สูงอายุวันศุกร์ต้นเดือน  ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2023
         พี่น้องที่รัก สุขสันตวันพระเจ้า เรามาชุมนุมพร้อมกันที่วัดเพื่อร่วมฉลองไม้กางเขนนำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ร่วมกับพระเยซูเจ้า พระวาจาพระเจ้าวันนี้เชิญชวนเราให้มุ่งความสนใจไปที่ พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า เครื่องหมายแสดงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อมนุษย์ และช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอดนิรันดรเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ทรงเลือกทางแห่งไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา ผ่านทางไม้กางเขนทรงได้รับชัยชนะ

ทางแห่งไม้กางเขนเป็นบันไดสู่สวรรค์ เพื่อได้รับความรอดนิรันดรต้องอาศัยไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า และไม้กางเขนของเราแต่ละคนที่ต้องแบกแต่ละวัน ให้เราได้เงียบสักครู่กราบขอสมาโทษพระเจ้า หากเรามิได้ดำเนินชีวิตสละตนเองและแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระองค์ อีกทั้ง มิได้ให้อภัยเพื่อนมนุษย์ที่ทำผิดต่อเราด้วยใจกว้าง

บรรยากาศการเรียนคำสอนตอนเช้าหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2023
        บทอ่านที่
1 : ยรม 20:7-9 ประกาศกเยเรมีย์ไม่อยากเป็นประกาศกอีกต่อไปถึงขนาดกล่าวว่า พระเจ้าล่อลวงท่าน แสดงถึงสายสัมพันธ์แห่งความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นท่านยอมถูกล่อลวงและยินดีปฏิบัติตนในฐานะประกาศกต่อไป  ความรักเป็นเหมือนไฟลุกโชติช่วง แต่อาจทำให้เจ็บปวดซึ่งเรียกร้องความเสียสละ

บทอ่านที่ 2 : รม 12:1-2 นักบุญเปาโลได้เตือนใจชาวโรมันและเราให้มีความจริงใจต่อการเรียกของพระเจ้า ไม่ปล่อยให้ตัวเราถูกค่านิยมของโลกครอบงำ แต่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (รม 12:2)

พระวรสาร : มธ 16:21-27 พระเยซูเจ้าทรงบอกให้ทราบล่วงหน้าถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในเงื้อมมือของผู้นำศาสนา พระองค์ทรงเปลี่ยนเครื่องหมายแห่งความตายและการประหารน่าสะพรึงกลัว ให้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและการให้อภัย เพื่อเป็นแบบอย่างว่า จำเป็นต้องผ่านทางแห่งไม้กางเขน เพื่อได้รับมงกุฎอันรุ่งเรือง

เด็กคำสอนหลังเลิกเรียนมากันขัดตะไคร่น้ำวันแรก พุธที่ 30 สิงหาคม 2023
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1.    อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน  เวลส์ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย จะมาเยี่ยมและร่วมถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดของเรา เวลา 7.30 น. และของดมิสซาเย็น เสาร์ที่ 9 กันยายน 2023

2.    อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2023 หลังกินข้าวเช้า เชิญพี่น้องร่วมพัฒนาวัดและเตรียมสถานที่ให้พร้อมต้อนรับพระสมณทูตและพระคุณเจ้าอันตน วีระเดช  ใจเสรี

3.    ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสมทบอาหารงานต้อนรับพระสมณทูต : 1) นางเทวา  เลสตุม 2,000.- บาท, 2) แม่กาสัน  ผันพลี 1,000.- บาท

4.    บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ขอความอนุเคราะห์เสื่อ หมอน และผ้าห่ม สำหรับบ้านเณรเพื่อใช้ในงานฉลองบ้านเณร เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023 พี่น้องสามารถนำมาบริจาคได้ที่วัด อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 โอกาสต้อนรับพระสมณทูต ทางบ้านเณรจะมารับ

5.    อังคารที่ 5-พุธที่ 6 กันยายน 2023 เข้าเงียบและประชุมประจำเดือน ขอคำภาวนาเพื่อการเข้าเงียบของคณะสงฆ์ด้วย

6.    เสาร์ที่ 9 กันยายน 2023 เชิญร่วมฉลองปิด 350 ปีคณะรักกางเขนของสหพันธ์รักกางเขน ที่สักการสถานฯ สองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

7.    เงินทาน : เสาร์ 1,764.- บาท, อาทิตย์ 3,450.- บาท, เงินต้น 3,080.- บาท และเงินยุวธรรมทูต  801.- บาท และรายจ่าย : 1) ค่าแม่ครัว 3,000.- บาท, 2) ค่าอาหาร 3,095.- บาท, 3) ค่าอินเตอร์เน็ต 749.- บาท, 4) ของขวัญพระสมณทูต 2,300.- บาท, 5) อุปกรณ์ห้องน้ำ 1,069.- บาท และ 6) ป้ายต้อนรับขนาด 4x2 เมตร 1,000.- บาท

8.    เงินสมทบสร้างวัด : 1) นางสาวจารุวรรณ วดีศิริศักดิ์ 600.- บาท, 2) ครอบครัวนายศรีจันทร์-นางสมเพชร เพียรภูเขา 3,000.- บาท และ 3) นายเปลี่ยน อินทะวงศ์-นางบุญทัน นาโควงศ์ 1,000.- บาท (รวม 182,500.- บาท)

9.    ขอบคุณ คุ้มสุขสันต์ที่รับผิดชอบพิธีกรรมและทำความสะอาดวัดสัปดาห์นี้ คุ้มที่รับผิดชอบสัปดาห์ต่อไป คุ้มกุหลาบแดง

เด็กคำสอนหลังเลิกเรียนมาช่วยกันขัดตะไคร่น้ำเป็นวันที่สอง พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2023
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์

วัน

ที่

เวลา

                       ผู้ขอ/วันฉลอง

จุดประสงค์

อาทิตย์

03

06.30 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญพี่น้องดอนทอย-หนองสนุก

จันทร์

04

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

อังคาร

05

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

พุธ

06

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

พฤหัสบดี

07

06.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ศุกร์

08

06.00 น.

ฉลองแม่พระบังเกิด

 

เสาร์

09

06.00 น.

ถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์ พรหมจารี

 

ส่งศีลมหาสนิทผู้ป่วยและอวยพรผู้สูงอายุวันศุกร์ต้นเดือน  ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2023

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น