วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

การรักษาคนเจ็บป่วยของพระเยซูเจ้า

 

การรักษาคนเจ็บป่วยของพระเยซูเจ้า

พุธ

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

คส 1:1-8

ลก 4:38-44

ศาลาธรรมเมืองคาเปอรนาอุมกับบ้านของซีโมนเปโตรอยู่ใกล้กันเท่ากับระยะปาก้อนหิน เมื่อออกจากศาลาธรรมพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่บ้านของเปโตร เพื่อรักษาแม่ยายของเปโตรที่ป่วยเป็นไข้หนัก นักบุญลูกามีอาชีพเป็นแพทย์ได้เล่าการรักษาของพระองค์อย่างละเอียด “ทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งให้ไข้ออกไป” (ลก 4: 38) ถือเป็นอัศจรรย์แรกที่บ้านของเปโตรซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพื่อเสริมความเชื่อของเปโตรในฐานะผู้พิทักษ์ความเชื่อในอนาคต

ตอนเย็นมีผู้นำผู้เจ็บป่วยมากมายมาขอให้พระเยซูเจ้ารักษา “พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรค” (ลก 4:40) ชาวยิวมีความเชื่อว่า ความเจ็บป่วยเป็นผลงานของปีศาจ พระองค์ไม่เพียงรักษาความเจ็บป่วยทางร่ายกาย แต่ยังรักษาจิตใจด้วย ทรงรักษาผู้ป่วยทุกคนและทรงขับไล่ปีศาจ ซึ่งแสดงถึงอำนาจเหนือปีศาจ พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อเยียวยารักษาคนเจ็บป่วยและช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปบ้านของเปโตรไม่ใช่เพื่อพักผ่อน แต่เพื่อรักษาแม่ยายของเปโตร และช่วยคนเจ็บป่วยที่กำลังทุกข์ร้อน พระองค์ทรงกระทำความดีมากมายสำหรับชาวคาเปอรนาอุม ทรงประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย มีผู้คนมากมายเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เราต้องเลียนแบบพระเยซูเจ้า ด้วยการทำความดีเพื่อช่วยคนเหล่านี้ เราพร้อมทำความดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพื่อช่วยใครสักคนไหม หรือเราเลือกช่วยเฉพาะบางคนที่เรารู้จักและมีประโยชน์ต่อเรา

แม่ยายของเปโตรเป็นตัวอย่างของคนสำนึกในความรักของพระเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษานางให้หาย นางขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรและการรักษาด้วยการรับใช้ นางได้ให้การต้อนรับและบริการทุกคน นางเป็นตัวอย่างดีมากสำหรับคริสตชนซึ่งได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า  พระพรบางอย่างเราได้รับโดยไม่ได้ร้องขอ หรือไม่เหมาะสมที่จะได้รับด้วยซ้ำ เราได้แสดงความขอบคุณพระเจ้าอย่างไร

คริสตชนต้องไม่นิ่งเฉย หรือด้านชาต่อคนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ต่อหน้า แต่เป็นมือที่พร้อมช่วยเหลือทุกคนโดยไม่แบ่งแยก หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่ความรักของพระเจ้า ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ และเป็นเครื่องหมายแห่งพระพรของพระเจ้าสำหรับทุกคน หาเวลาอธิษฐานภาวนาเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า เพื่อเสริมกำลังของตนให้เข้มแข็งและพร้อมทำงานของพระองค์

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

สำนักมิสซังสกลนคร

กันยายน 2023

ภาพ : https://manuroma86.wordpress.com/2017/09/05/lc-438-44-e-necessario-che-io-annunci-la-buona-notizia-del-regno-di-dio-anche-alle-altre-citta-per-questo-sono-stato-mandato-3/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น