วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

โลกนี้คือทางผ่าน

 

โลกนี้คือทางผ่าน

พุธ

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

คส 3:1-11

ลก 6:20-26

ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไขว่คว้าแสวงหา ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความสุขแท้ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึง “ความสุขแท้” ในพระวรสารของนักบุญลูกาวันนี้ แตกต่างจากความสุขแท้ 8 ประการของนักบุญมัทธิวซึ่งเน้นความยากจนทางจิตใจ โดยวางความเมตตากรุณาเป็นศูนย์กลางของความสุขแท้ ส่วนนักบุญลูกาพูดถึงสภาพความเป็นจริงของสังคม โดยนำความสุขแท้และคำสาปแช่งมาพูดพร้อมกัน เพื่อทำให้ความหมายชัดแจ้งขึ้น

 “ความสุขแท้” สำหรับลูกามีเพียง 4 ประการ ได้แก่ ความยากจน ความหิว การร้องไห้ และการดูหมิ่นเกลียดชัง ซึ่งมนุษย์มองว่า เป็นความโชคร้ายและพยายามหลีกเลี่ยง เห็นชัดว่าวิ ถีทางของมนุษย์แตกต่างจากวิถีทางของพระเจ้า หากมองว่าเป็นความทุกข์และบ่นว่าพระเจ้าเท่ากับว่า เรากำลังทำให้คำอวยพรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไร้ค่า นอกนั้น ความยากลำบากมิใช่หายนะ แต่สอนเราว่า ต้องพึ่งพระเจ้า ปราศจากพระองค์เราไม่สามารถทำอะไรได้

พระเยซูเจ้าทรงเชิญเราให้มองดูสภาพความเป็นจริงของคนในสังคมปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญกับความยากจน ความหิว น้ำตา และการดูหมิ่นเกลียดชังอย่างน่าสงสาร บุคคลเหล่านี้พบอยู่ทั่วไปรอบตัวเรา พระองค์ทรงให้กำลังใจพวกเขาให้มีความหวัง “เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน” (ลก 6:20) ประการสำคัญ “เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์” (ลก 6:23) ดังนั้น เราต้องไม่มองข้าม หรือละเลยพวกเขาเหล่านี้

นักบุญลูกาได้แสดงให้เห็นสองสิ่งตรงข้ามกันอย่างชัดเจน ระหว่างเวลาปัจจุบันกับอนาคต “ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ” (ลก 6:21) และความสุขแท้ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสัญญานั้นได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน ท่ามกลางความยากจน ความยากลำบาก และความทุกข์โศกเศร้าต่าง ๆ เราสามารถมีความชื่นชมยินดีได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังและความสุขแท้ของเรา

คำสาปแช่งที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำงานหนักเพื่อให้ได้มา ได้แก่ ความร่ำรวย การมีกินมีใช้ เสียงหัวเราะ และการยกย่องชมเชย ซึ่งเป็นสิ่งดีในตัวเองหากใช้เพื่อช่วยเราให้รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์มากขึ้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยเราให้บรรลุความรอดนิรันดร ศิษย์พระคริสต์ต้องรู้จักใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ทำให้เรารักพระเจ้าและผู้อื่นมากขึ้น เป็นต้น คนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เราต้องไม่ลืมว่า โลกนี้คือทางผ่าน ไม่จีรังยั่งยืน ยังมีนิรันดรภาพซึ่งเป็นความสุขแท้รอเราอยู่

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

12 กันยายน 2023

ภาพ : พิธีปลงศพมารธา ศรียศ นารินรักษ์, สุสานวัดหนองเดิ่น-ดอนขาว, สกลนคร; 2023-09-12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น