วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

ร่วมทุกข์และซับน้ำตา

 

ร่วมทุกข์และซับน้ำตา

อังคาร

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

ทธ 3:1-13

ลก 7:11-17

นักบุญลูกาเป็นแพทย์ ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพทำให้ลูกาไวต่อความทุกข์ยากลำบากของผู้คน นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ลูกาให้ความสนใจต่อชะตากรรมของหญิงม่าย ผู้สูญเสียบุตรชายเพียงคนเดียว ลำพังการเป็นม่ายเพราะสูญเสียสามีก็เป็นความทุกข์หนักอยู่แล้ว แต่หญิงม่ายยังมาสูญเสียบุตรชายคนเดียวที่หวังพึ่งอีก กลายเป็นคนน่าสงสารและไร้ที่พึ่ง เนื่องจากชีวิตของหญิงชาวยิวสมัยนั้นขึ้นกับสามีทุกอย่าง

พระเยซูเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาสงสาร ทรงเข้าพระทัยถึงชะตากรรมที่หญิงม่ายได้รับและตรัสกับนางว่า “อย่าร้องไห้ไปเลย” (ลก 7:13) ลูกาใช้คำนี้กับพระเยซูเจ้ารวม 20 ครั้ง ขณะที่นักบุญมัทธิวและมาระโกใช้เพียงครั้งเดียว เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใหญ่หลวงของหญิงม่ายทรงรู้สึกสะเทือนพระทัย บางทีพระองค์กำลังคิดถึงพระมารดาของพระองค์แทบเชิงไม้กางเขน ที่เห็นบุญชายเพียงคนเดียวกำลังสิ้นใจต่อหน้าต่อตา

“อย่าร้องไห้ไปเลย” เป็นความรู้สึกสงสารและเข้าใจหัวอกของคนสูญเสียของพระเยซูเจ้า ทรงร่วมทุกข์และซับน้ำตาทุกคนที่สูญเสีย และทรงทำให้ความรักของพระเจ้าปรากฏเป็นจริง ด้วยการปลุกบุตรชายของหญิงม่ายให้ฟื้นคืนชีพ “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าจงลุกขึ้น” (ลก 7:14) แสดงให้เห็นว่า การกลับคืนชีพเป็นสิ่งเป็นไปได้ และข่าวดีที่พระองค์นำมาประกาศเป็นเรื่องจริง เราต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความทุกข์และพร้อมซับน้ำตาคนที่สูญเสียและเดือดร้อน

พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้ศิษย์ของพระองค์ ดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า ต่อผู้คนที่กำลังสูญเสีย เจ็บป่วย ชราภาพ ยากจน และกำลังต้องการความช่วยเหลือ ความรักของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงผ่านทางความเมตตากรุณา ความใจดี การร่วมทุกข์และช่วยเหลือซับน้ำตาคนสูญเสียและเดือดร้อนรอบตัวเรา บางครั้งเขาต้องการเพียงรอยยิ้ม คำพูดให้กำลังใจ และการรับฟังปัญหาอย่างอดทนและเข้าใจ “จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้” (รม 12:15)

การมีใจเมตตากรุณาเรียกร้องให้เราไปทุกที่ที่มีความเจ็บปวดและความทุกข์ร้อน เพื่อแบ่งปันความทุกข์ที่กำลังเผชิญ บรรเทาใจคนกำลังสิ้นหวัง ซับน้ำตาคนกำลังเดือดร้อน และร้องไห้กับคนกำลังร้องไห้ ศิษย์พระคริสต์ต้องมีใจเมตตาสงสารผู้ประสบเคราะห์กรรมและความทุกข์ใหญ่หลวง อยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียวกับคนอ่อนแอไร้ที่พึ่ง ร่วมทุกข์และพร้อมช่วยเหลือซับน้ำตาคนเดือดร้อนและจำเป็นเร่งด่วนโดยทันที

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

18 กันยายน 2023

ภาพ : พิธีปลงศพเปาลา คำ สมจันทร์, วัดนาจาร, สกลนคร; 2023-08-16

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น