วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์

 

ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์

เสาร์

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

1 ธส 4:9-11

มธ 25:14-30

พระวรสารวันนี้เป็นอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ หนึ่งตะลันต์ (Talent) ในสมัยโรมันเท่ากับเงินหกพันเดนารี หนึ่งเดนาเรียสเท่ากับค่าจ้างแรงงานหนึ่งวัน ดังนั้นหนึ่งตะลันต์จึงเป็นเงินจำนวนมหาศาล อีกทั้งยังหมายถึง พระพรพิเศษ หรือความสามารถต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์แตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละคน พระเยซูเจ้าทรงเตือนว่า เราต้องใช้พระพรพิเศษของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และรอบคอบ หากเราต้องการเข้าอาณาจักรสวรรค์

อุปมาได้แสดงให้เห็นความวางใจของบุรุษผู้หนึ่งต่อผู้รับใช้ของตนก่อนออกเดินทางไกล ด้วยการมอบทรัพย์สินของตนแก่ผู้รับใช้ตามความสามารถของแต่ละคน สะท้อนให้เห็นถึงความวางใจของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่ละคน พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า เราเป็นเพียงผู้จัดการของพระเจ้า พระพรพิเศษ ความสามารถต่าง ๆ และทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีเป็นของพระเจ้า ทรงมอบให้เราบริหารจัดการและทำให้เกิดผลสูงสุด ดังเช่นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์

เมื่อนายกลับมาได้เรียกผู้รับใช้แต่ละคนมาตรวจบัญชี คนที่ทำงานหนักและทำให้เงินตะลันต์เกิดผลสองเท่า ย่อมเป็นที่พึงพอใจของนาย “ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์” (มธ 25:21) และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น ตรงข้ามผู้รับใช้ที่เลวและเกียจคร้านนำเงินตะลันต์ไปฝังดินไว้ ย่อมถูกนายตำหนิและนำเงินนั้นไปมอบให้คนที่มีมากที่สุด บ่อยครั้งพระพรพิเศษและความสามารถที่เรามีหากไม่ใช้ ย่อมขาดความเชี่ยวชาญและทักษะด้อยลง

อุปมาเรื่องเงินตะลันต์บอกให้ทราบว่า เราไม่สามารถนำพระพรพิเศษที่ได้รับจากพระเจ้าและความสามารถต่าง ๆ ที่มีไปใช้เพื่อสนองความต้องการของตนเอง แต่ต้องใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ รู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีกับคนยากจนและคนลำบากเดือดร้อนด้วยใจกว้าง ความจริงอย่างหนึ่งที่เราพบคือ ความสามารถต่าง ๆ ที่มี ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งเกิดความเชี่ยวชาญ สิ่งที่เรามีเช่นกัน ยิ่งให้มาก ยิ่งได้รับมาก พระเจ้าทรงตอบแทนในแบบที่คาดไม่ถึง

คริสตชนต้องใช้พระพรและความสามารถที่ตนมีอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช้อย่างเห็นแก่ตัวและเพื่อตนเอง แต่ใช้เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและความดีส่วนรวม ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ รู้จักใช้พระพรและความสามารถโดยไม่ลังเล ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ แบ่งปันสิ่งที่มีกับคนทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยใจกว้าง นี่คือการทำให้พระพรของพระเจ้าเกิดผลอย่างอุดม และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนให้มากขึ้น

 

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

กันยายน 2023

ภาพ : เด็กคำสอน, วัดดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-08-31

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น