วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

ไม่ท้อถอยในการทำความดี

 

ไม่ท้อถอยในการทำความดี

จันทร์

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

คส 1:24-2:3

ลก 6:6-11

พระวรสารวันนี้ได้ให้บทเรียนแก่บรรดาศิษย์และเราคริสตชน ในการรักษาจิตตารมย์แห่งบทบัญญัติของพระเจ้า บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระเยซูเจ้า เพราะความดีงามที่พระองค์ทรงกระทำ ทำให้พวกเขาเกิดความอิจฉาริษยาและคอยจ้องจับผิดพระองค์ อย่างกรณีชายมือลีบที่ศาลาธรรม เป็นไปได้ว่า “ชายมือมือลีบ” คือเหยื่อที่พวกเขาเตรียมไว้เพื่อจับผิดและกล่าวโทษพระองค์ ในความผิดฐานละเมิดกฎวันสับบาโต

พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ทรงเรียกชายมือลีบออกมายืนต่อหน้าทุกคนและตรัสถามว่า “ในวันสับบาโต ควรทำความดีหรือทำความชั่ว ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต” (ลก 6:10) ไม่มีใครกล้าตอบเพราะหากบอกว่า “ไม่ควรทำ” ย่อมแสดงถึงการขาดความเมตตาต่อชายมือลีบ หากบอกว่า “ทำได้” แสดงว่า เห็นด้วยกับการละเมิดกฎวันสับบาโต บทบัญญัติของพระเจ้าไม่ห้ามการทำความดี

บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกภูมิใจในตนเองและถือว่า ตนเองดีกว่าคนอื่นในการรักษาบทบัญญัติอย่างเคร่งครัด พวกเขาพยายามรักษาพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด แต่ขาดความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น คนประสบทุกข์ร้อนอย่างชายมือขวาลีบในพระวรสาร เพราะเหตุนี้พระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกเขาอย่างรุนแรง “ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา” (มธ 15:8)

นักบุญลูกาเป็นแพทย์ได้เน้น “มือขวาลีบ” ซึ่งเป็นมือข้างสำคัญในการทำงานและหาเลี้ยงชีพ พระเยซูเจ้าทรงบอกให้ชายมือลีบเหยียดมือออก เขาทำตามและได้รับการรักษา พระองค์ไม่เพียงรักษาเขาให้หาย แต่ได้ให้ศักยภาพในการทำงานเลี้ยงชีพเพื่อดูแลอีกหลายชีวิต ทรงทำให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าปรากฏชัดในการทำความดี การสงเคราะห์คนทุกข์ร้อน และการช่วยชีวิตคนเดือดร้อน เราต้องไม่เพิกเฉยและไม่ท้อถอยในการทำความดี

บัญญัติเอกที่พระเยซูเจ้าทรงสอนคือบทบัญญัติแห่งความรัก “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) ดังนั้น ความรักต้องเป็นแรงผลักดันแรกในการรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า ศิษย์พระคริสต์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรัก ทำให้ความรักปรากฏผลในภาคปฏิบัติ ในการทำความดีและช่วยชีวิตโดยไม่ท้อถอย ไม่เกรงกลัวผู้มีอำนาจ และไม่หวั่นไหวในการช่วยคนทุกข์จนและลำบากเดือดร้อน

คุณพ่อดาเนียล ขวัญ  ถิ่นวัลย์

LINE ID : dondaniele

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุกสกลนคร

10 กันยายน 2023

ภาพ : ต้อนรับพระสมณทูต, วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก, สกลนคร; 2023-09-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น