วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ, ปีที่ 1 ฉบับที่ 14


สารวัดดอนม่วย-โนนค้อ

ปีที่ 1  ฉบับที่ 14;  อาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม 2018 (2561): http.//dondaniele.blogspot.com

107 หมู่ 6 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130È086-231-3231

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
พระรูปแม่พระ, วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท, บุรีรัมย์
พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พระนางมารีย์เป็นต้นแบบของคริสตชนที่เปิดสู่พระหรรษทานของพระเจ้า การเฉลิมฉลองนี้ได้วางพระนางในตำแหน่งพิเศษในชีวิตของพระศาสนจักร ซึ่งเกิดจากการที่พระนางได้รับการเลือกสรรให้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า ทำให้พระนางแตกต่างจากคนอื่นทั้งหลาย
การรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ของพระนางมารีย์สามารถเข้าใจได้ เพราะเกียรติแห่งการเป็นมารดาของพระเจ้า และการที่พระนางน้อมรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกจังหวะของชีวิต ทำให้พระนางได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า บุตรสุดที่รักของพระนาง อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราแต่ละคน
 การประชุมเตรียมความพร้อมผู้นำกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน 13 สิงหาคม 2018
บทอ่านแรก หนังสือวิวรณ์ได้นำเสนอ “สตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ” ข้อความตอนนี้หมายถึงพระนางมารีย์มารดาของพระศาสนจักร บอกให้เราทราบว่า ประชาชนที่มีความเชื่อในพระเจ้าได้เผชิญกับสิ่งท้าทายมากมายในโลก แต่พวกเขามีความยินดีเพราะได้รับชัยชนะในบั้นปลาย
บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลบอกให้เราทราบว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งโลกและสวรรค์ พระนางมารีย์ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของพระคริสตเจ้าได้รับชีวิตที่สมบูรณ์ในพระองค์ ดังนั้น การรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ของพระนางมารีย์ ทำให้เราสามารถเรียกพระนางว่าเป็นราชินีแห่งสากลโลกและสวรรค์ได้เช่นเดียวกัน
พระวรสาร ได้เล่าเรื่องการเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธของพระนางมารีย์ ซึ่งต่างคนต่างรอคอยการเกิดมาของบุตรคนแรก เรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจถึงสถานะพิเศษในพระศาสนจักรที่มอบให้แก่พระนางมารีย์ นางเอลีซาเบธซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้าเรียกพระนางว่าเป็นมารดาขององค์พระเจ้า และพระนางตอบนางเอลีซาเบธด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า
 การประชุมเลือกประธานกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดโนนค้อ 14 สิงหาคม 2018
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มผู้สูงอายุคือคุณลุงสุบัน ผิวชัย
°ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
1.      หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการจัดงานวันแม่และรับประทานอาหารร่วมกันที่ศาลาอเนกประสงค์
2.      จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 มีการส่งศีลมหาสนิทคนป่วยและผู้สูงอายุตามปกติ และสำหรับการประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐานให้ผู้นำกลุ่มได้นัดหมายสมาชิกเพื่ออธิษฐานภาวนาและประชุมร่วมกัน
3.      เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 ขอเชิญร่วมฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ศาสนามของพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร
4.      เสาร์ที่ 1 กันยายน 2018 ขอเชิญลูกๆ เยาวชนร่วมงานชุมนุมเยาวชนเขตตะวันตก เวลา 08.00 น.-15.30 น. ณ วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก เรื่อง “เยาวชนกับเทคโนโลยี”
5.      ขอคำภาวนาเพื่อกระบวนการคัดเลือกพระสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง จะได้เป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ได้ผู้ที่เหมาะสมเปี่ยมด้วยปรีชาญาณ เพื่อนำพาสังฆมณฑลของเราต่อไป
6.      เงินทาน อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018: ดอนม่วย 2,993.- บาท และ โนนค้อ 1,244.- บาท และครอบครัวโสรินทร์ สมทบทุนสร้างบ้านพักพระสงฆ์ 1,000.- บาท
7.      ขอบคุณ กลุ่มคริสตชนพื้นฐานกลุ่มที่ 9-10 ที่มาทำความสะอาดวัด สัปดาห์หน้ากลุ่มที่ 1-2 (โนนค้อ: กลุ่มที่ 1)
 การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนวัดโนนค้อ 14 สิงหาคม 2018
พิธีบูชาขอบพระคุณและวันฉลองในรอบสัปดาห์
วัน
ที่
เวลา
ผู้ขอ/วันฉลอง
จุดประสงค์
อาทิตย์
19
07.00 น.
08.30 น.
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวโนนค้อ
† สุขสำราญสำหรับพี่น้องชาวดอนม่วย
จันทร์
20
06.00 น.
ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการ

อังคาร
21
06.00 น.
ระลึกถึง น.ปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา
พระสงฆ์และมณสักขี
พุธ
22
06.00 น.
ระลึกถึงพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

พฤหัสบดี
23
06.00 น.
สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

ศุกร์
24
06.00 น.
ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

เสาร์
25
06.00 น.
ระลึกถึง น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

 ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ด้านข้างวัดและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
14 สิงหาคม 2018


วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทเรียนจากเด็กเล็กๆ


บทเรียนจากเด็กเล็กๆ
เสาร์
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
อสค 18:1-10, 13, 30-32
มธ 19:13-15
ชาวยิวมีความคิดในลักษณะย้อนแย้งเกี่ยวกับเด็ก พวกเขามองเด็กว่าเป็นพระพรของพระเจ้าหรือพรจากสวรรค์ แต่กลับไม่เห็นความสำคัญของเด็ก จนกว่าเด็กอายุครบ 12 ปีถึงสามารถมีสิทธิ์เข้าศาลาธรรมได้ ไม่แปลกที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีความคิดนี้ เมื่อมีผู้นำเด็กเล็กๆ มาให้พระองค์ปกพระหัตถ์ พวกเขาได้ดุด่าด้วยกลัวว่าจะเป็นการรบกวน เพราะทั้งวันมีคนมากมายมาหาพระองค์จนไม่มีเวลากินอาหารอยู่แล้ว
พระเยซูเจ้าทรงดีพระทัยในการต้อนรับเด็กเล็กๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นของทุกคน ทรงตำหนิบรรดาศิษย์ที่ห้ามปรามเด็กมิให้มาหาพระองค์ และตรัสกับพวกเขาว่า “ปล่อยให้เด็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย (มธ 19:14) ทรงให้บทเรียนสำคัญแก่พวกเขาว่า “ต้องต้อนรับและทำดีกับทุกคน” เราได้ปฏิบัติเช่นไรต่อเพื่อนพี่น้อง ต้อนรับเฉพาะผู้ที่เรารักหรือมีประโยชน์ต่อเราไหม เราได้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อทุกคนหรือเปล่า
พระเยซูเจ้าไม่เพียงให้ความสำคัญและอวยพรเด็ก แต่ได้ทรงชี้ให้บรรดาศิษย์ได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักทุกคน รวมถึงบรรดาเด็กๆ ทุกคนมีความสำคัญเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทรงประสงค์ให้เด็กเล็กๆ เป็นต้นแบบของผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรสวรรค์ และเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยอมรับข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง มีความสุภาพถ่อมตน และความวางใจพระเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้บรรดาศิษย์ได้เข้าใจว่าเด็กเป็นพรจากสวรรค์ “เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้” (มธ 19:14) เนื่องจากความซื่อบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ไม่เสแสร้ง และความวางใจของพวกเขา ซึ่งเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ใหญ่ทุกยุคทุกสมัยที่ขาดสิ่งเหล่านี้ พระองค์ทรงกล่าวชมและท้าทายว่า “ผู้ใดถ่อมตนลงเป็นเหมือนเล็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” (มธ 18:4)
คริสตชนต้องไม่ทำตัวเป็นที่สะดุดหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กเล็กๆ ซึ่งเป็นดังผ้าขาว แต่ต้องเป็นมือที่นำพระพร ความรัก และสันติสุขของพระเจ้าไปสู่ทุกคน โดยเฉพาะคนเล็กน้อยในสังคม ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นผู้มีความสุภาพถ่อมตน ซื่อบริสุทธิ์ และความวางใจพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ใครมาพบพระเยซูเจ้า ผู้เป็นท่อธารแห่งพระพรของชีวิต แต่นำทุกคนให้มาพบและรู้จักพระองค์มากขึ้น
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
khuanthinwan@gmail.com
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย, พรรณานิคม
17 สิงหาคม 2018
ภาพ: เด็กชาวยิว, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอล; 2018-04-20